Prospekt - Lokalguiden

Tappvägen 17-19
Kv. Agnes Cecilia
Är det här
din nya
butik?
1
Öppna och ljusa butikslokaler i
attraktivt läge i Annedal
I Annedal finns nu möjlighet att hyra två st lokaler som kan användas till butiksverksamhet,
café / livsmedel. I direkt närhet till lokalerna ligger Mariehällsskolan och Annedalsparken
vilket bidrar till liv och rörelse i området.
LOKALER
Två stycken butikslokaler
SERVICE
AREOR
51 m² resp 60 m²
succesivt. Idag finns det planer för både caféer och butiker i området. Ett
PARKERING
Parkeringsmöjligheter i direkt
anslutning till fastigheten
FÖRRÅD
Finns att hyra i fastigheten
Annedal är en stadsdel under utveckling och närservicen kommer öka
större shoppingutbud finns att tillgå i Bromma Blocks samt Sundbybergs
KOMMUNIKATIONER
Hit tar du dig enkelt med såväl bil som med allmänna kommunikationer.
Sundbybergs centrum med tunnelbana och pendeltåg ligger en kortare
promenad bort. Ett flertal busslinjer kommer att passera Annedal och
även stanna inom området i närheten av lokalen. Den nyligen utbyggda
tvärbanan har sin närmaste hållplats vid Bällstabron, som ligger på 10
minuters promenadavstånd.
Emils gata
Bagar Bengtssons gata
Tummelisas gata
Pi pp i Lå ng
st ru m ps
ga ta
Tappvägen
gen
Tä pp vä ge
åv
ev ä
en
Åg
Emilsgata
a
Ma
ma
at
ilsg
äg
um
ban
ta
dag
ns
Em
Alp
gat
LÖNNEBERGAPARKEN
lls
n
Bä
Sud
Enighetsvägen
Kv. Agnes Cecilia
Krat
sbod
av ä g
en
n
ge
vä
Sv
al
en
en
äg
äg
sv
sv
m
rg
rö
lbe
st
en
on
äg
So
Cr
ev
en
gd
väg
sfo
rgs
rd
lbe
Gå
r
vä
ge
Bä lst av äg en
e
Te g
te
Crons tröms vägen
Sä
g
ivä
lls
1
Bä lst av äg en
en
hä
en
A d o lf sb
n
an
MARIEHÄLLSTORGET
väg
an
at
ta n
Tappvägen 17-19
rie
at
Åg
an
Ka m om ill ga
Ta pp vä ge n
Tr a
v
FASTIGHETSÄGARE Heba Fastighets aktiebolag
centrum på promenadavstånd.
er gs vä ge
n
Lokalerna
Lokalerna är placerade i bottenvåningen i ett nybyggt hus med bostäder och har
egen entré från gatan. Bostäderna ligger i direkt anslutning till Annedals centrum
och bidrar till ett bättre underlag för service och handel i området.
Tillträde Juli 2015.
Butik 1
Butik 2
51 m²
Pentry
Pentry
51 m²
WC/D
60 m²
WC/D
60 m²
Pentry
Pentry
51 m²
WC/D
WC/D
60 m²
Lokalerna
SAVILLS UTHYRNINGSTEAM
Vår uthyrningsverksamhet syftar till att öka värdet på fastigheten genom en strategisk positionering av
lokalerna på marknaden och att identifiera och genomföra de mest lönsamma lösningarna. Vi kan med vår
goda marknadskännedom och expertis inom uthyrning och hyresjuridik erbjuda en tjänst som tillvaratar såväl
hyresgästens som fastighetsägarens krav på långsiktigt hållbara hyresavtal. Vi bistår våra kunder genom
hela uthyrningsprocessen, från initial analys, upprättande av prospekt och övrigt marknadsföringsmaterial,
marknadsföring till hyresförhandling och avtalstecknande.
Kontaktuppgifter
Alexander Larsson
Retail
Mobil: 073 - 682 03 04
Växel: 08 - 674 03 00
E-maill:[email protected]