Turistkarta som utskrivbar A4

Klintvägen
nd
e rs
bö
lev
.
v.
Hi
en
Strandg.
Parkgatan
en
Öhbergsväg
500
svä
gen
Toaletter H
a
Public Toilets ntv
er
Yleiset vessat
ka
rg
Underjordisk parkering
.
L
är
Underground
Parking
lin
Maanalaiset
gs pysäköintitilat
gr
.
Färjeterminal
Ferry Terminal
Lauttaterminaali
Flygplats
Airport
Lentokenttä
Gångväg
Footpath
Kävelytie
Ringvä
Tibastv.
Björk
v.
Öst
ern
ä
dst
Matrosg.
.
Jungmansg
Hagtornsv.
Tallvägen
Lin
Sonckst.
Torggatan
Gågata
Pedestrian Street
Kävelykatu
an
Skillnadsgat Badstrand
Public Beach
Uimaranta
Källs
t.
Österleden
Serviceg.
250
å
b
Ång
2
14
1
n
Södragata
n
ata n
gg
Ber tväge
is
Granvägen
ige
n
Ekstigen
tsv.
Pensiona
ng s
illä
v ä gen
Motionsspår
Jogging Track
Liikuntareitti
Naturstig
Nature Trail
Luontopolu
n
ata
tsg
Lo
250
Skötbå
Storb
Fy
Espholms
0
Västra
Yt
Järs
övä
gen
Ask
v.
L
ård
sterg svägen
We
sv.
nä
ter
Ös
lv.
de
Sa
3
39
Gn
Videv.
rnsv.
Havsö
Idv.
Lakv.
Sikv.
v.
Svanv.
ll
Fore
sv.
Lerviksv.
tst.
ovägen
Torggatan
40
n
Granv.
v.
ls
ar
r.
Grissleg
vägen
51
13
Ålandsväge
liusväg e n
se
ränd
sk
Ro
Gösv.
g
Sjuryg
Ådgr.
Kot
Knipg
re
Fiska
Lökskärsvägen
Kaptensgatan
Ju
Ekstocksv.
Lotsbyv.
Sk
e Briggst.
Laxgr.
r.
Gäddg
.
sv
en
g
vä
äs
Ringvä
Se g
Västra
Yttern
äsväg
en
Skötbåtsv.
Storbåtsv.
rv.
akta
Fyrv
en
Skrakväg
gr.
Alfågel
ke h amnsvägen
37
Sälgst.
gen
Alvä
gvägen
Doppin
6
13
.
Ekonomieg
L
25
Korr v i k sv.
Fi s
Genv
Ös
13
nadg.
Norra Espla 8
tora gatan
10 S
Mariegatan
48
ägen
Måsv
9
26
50
11
0
t.
ols en
Sk nk
i dsv.
r
b
Möckeäglenö övstran
Västerhamn32
o n ertvägen
n
pa
rn
an
Havsgat
Matrosg.
.
Jungmansg
sg
r.
t
Lo
l m akargatan
.
Östra Skolg
49
rg
.
tan
sga
.
elliv
Hor
adgatan
Östra Esplan
nadgatan
Västra Espla
ka
ng
42
g.
rli
12
Norragatan
Neptunigatan
Lä
45
te
Ös
n
ata n
gg
Ber tväge
is
Gn
nt
ve
r
5
7
Nygatan
ol
Ha
Köpmansg.
41
18
17
16
n
ken
rin
an
Badhusg.
Skillnadsgata
Västra Sk
atan
Parkg
ngatan
Ham
en
Öhbergsväg
Torggatan
Ålandsvägen
an
Havsgat
Neptunigatan
Sonckst.
Södragatan
n
gga
bry
s
båt
Ång
Strandg.
Torggatan
dgatan
Östra Esplana
nadgatan
Västra Espla
nadg.
Norra Espla
Stora gatan
44
52
.
Ekonomieg
Norragatan
Mariegatan
Möckel ö b
r
To
.
nv
Styrmansg.
igat
Nygatan
g.
Hamngatan
Västerhamn
46
tun
Nep
Västra Sk
27
36
Österleden
24
28
11
Österhamn
Köpmansg.
ol
Badhusg.
38
15
an
53
.
Östra Skolg
.
nv
Kaptensgatannaden
Sjöprome
Skepparg.
Styrmansg.
at
nig
r
To
Serviceg.
n
30
20
Skepparg.
.
sv
an
ta
ga
p
ar
ts
Sk
t
ro
Id
29
tu
Nep
aden
Sjöpromen
21
Villagr.
rte
ar
ffe
rsg
r.
n
fa
Sk
he
an
at
Ut
Ut
n
Strandgata
Fabriksg.
31
27
Sc
he
g
tts
ro
Id
tra
34
Gjutargr.
Sc
ffe
rsg
Villagr.
r.
fa
rte
Centrum n• Town Centre • Keskusta
tra
n
Strandgata
Klintvägen
Vä
s
Elve
Vä
s
tan
rksga
Fabriksg.
st.
v.
bergs
Klinte
n
sgata
Elverk
r.
Tvärg
.
ellv
Kap
gargr.
v. Ba
Murargr.
r.
Formansg
Hästsk
k
Par
ar
Gjutargr.
gen
gg
v.
bergs
Klinte
v.
Bergs
Lagerv.
hu
Kilv.
Ve
tesv.
Snickeriv.
Skönviksv.
St
en
äg
sv
gg
u
dh
Grind-Mat
ägen
Varvsv
47
r.
Smedsg
sv.
mnä
Fra
.
Skräddargr
gen

Örtvägen
t.
en
äg
bv
n
ge
rvä
en
r.
Formansg
ägen
Lemlandsv
Sjukhusväg
en
r.
Tvärg
.
ellv
Kap
ar Bagargr.
v.
Murargr.
ks
Par
b
Na
e
Åk
Sandåsv.
v.
Bergs
Lagerv.
gg
d
Ve
attesv.
hu
Askuddsvägen
gen
Doktorsv.
Åsväg
n
väge
Sviby
Sanatoriev.
St
en
Backav.
33
19
v.
rsböle
Hinde
Snickeriv.
ä
byv
Verkstadsv.
Grantorpsv.
sv.
. Strandhag
v
bo 13 Lärarv.
ne
n
ha
Jo
23
medsgr.
Ljungv.
ägen
Varvsv
Fridhemsv.
Skönviksv.
God
.
årdsv
Krokensv.
Högbacka
g.
näsv.
Mellangår
ds
Bastuv.
Bättringsv.
4
nd
marla
/Ham
Eckerö
35
Godbyvägen
Uppg
en
enlid
Ö. St
nken
Kasbri
43
Bastugr.
Nya
en
shöjd
Berg
gen
Åsvä
ken
n
Vikbri
22
Barfotagr.
Kråkbärsst.
en
Åbrink
500
750
1000
www.mariehamn.ax
Myndigheter/ offentliga byggnader
1 Stadshuset*
2 Självstyrelsegården*
3 Statens ämbetshus*
4 Sjukhus och hälsocentral
5 Polis*
6 Alandica Kultur och Kongresshus*
Service
7 Post*
8 Taxi*
9 Bibliotek*
10Turistinformation*
11 Apotek (2)*
12Busstation*
13 Bank, Bankomat (4)*
Museum och sevärdheter
14 Ålands museum*
15 Ålands sjöfartsmuseum
15 Pommern
16 Köpmannagården
Government / public buildings
1 Town Hall*
2 Åland Government and Parliament*
3 National Government Offices*
4 Hospital and Health Centre
5 Police*
6 Alandica Culture and Congress Centre*
Service
7 Post Office*
8 Taxi*
9 Library*
10 Tourist Information*
11 Pharmacy (2)*
12 Bus Station*
13 Bank, ATM (4)*
Museums and attractions
14 Åland Museum*
15 Åland Maritime Museum
15 Museum ship Pommern
16 Merchants House Museum
Viranomaiset / julkishallinnon
rakennukset
1 Kaupungintalo*
2 Itsehallintotalo*
3 Valtion virastotalo*
4 Sairaala ja terveyskeskus
5 Poliisi*
6 Alandica Kulttuuri- ja kongressitalo* Palvelut
7 Posti*
8 Taksi*
9 Kirjasto*
10 Matkailuneuvonta*
11 Apteekki (2)*
12 Linja-autoasema*
13 Pankki, Pankkiautomaatti (4)*
Museot ja nähtävyydet
14 Ahvenanmaan museo*
15 Ahvenanmaan merenkulkumuseo 15 Museolaiva Pommern
16 Kauppiasmuseo
17 Övernässtugan (stadens äldsta byggnad)
18 St Görans kyrka*
19 St Mårtens kyrka
20Sjökvarteret
21 Badhusberget (utsiktsplats)
22 Sailor Town
Skolor
23 Strandnäs skola
24 Övernäs skola
25 Ytternäs skola
26 Medis/ Medborgarinstitutet*
27 Högskolan på Åland (2)
Idrottsarenor och -hallar
28 Idrottsgården (bowling)
29 Idrottsparken
30 Wiklöf Holding Arena
31Islandia
32Baltichallen
33 Backebergs sportfält
34Mariebad
35 Bollhalla
17 18 19 20 21 22 Övernäs Cottage (oldest house in town)
St George’s Church*
St Marten’s Church
The Maritime Quarter
Badhusberget (viewing point)
Sailor Town
Hotell
36Adlon
37 Hotell Arkipelag*
38 Hotell Cikada
39 Esplanad hotell*
40 Park Alandia hotell*
41Pommern*
42Savoy*
43 Strandnäs hotell
Övrig logi
44 Gästhem Kronan
45 Gästhem Kvarnberget
46 Gästhem Neptun
47 Strandbergs stugor
48Övernäsgården
49 Gröna Udden
50 Passat Apartments*
51 Pensionat Solhem
Gästhamnar
52 MSF gästhamn
53 ÅSS gästhamn
* Centrumkarta
Hotels
36 Adlon
37 Hotel Arkipelag*
38 Hotel Cikada
39 Esplanad Hotel*
40 Park Alandia Hotel*
41 Pommern*
42 Savoy*
43 Strandnäs Hotel
Schools
23 Strandnäs School
24 Övernäs School
25 Ytternäs School
Other accommodation
26 Medis/ Adult Education Centre*
44 Kronan Guesthouse
27 Åland University of Applied Sciences (2) 45 Guesthouse Kvarnberget
46 Guesthouse Neptun
Sports arenas and halls
47 Strandbergs Cottages
28 Ten Pin Bowling and Indoor Centre
48 Övernäsgården Cottages and Guesthouse
29 Sports Ground
49 Camping Site Gröna Udden
30 Wiklöf Holding Arena
50 Passat Apartments*
31 Ice Rink
51 Solhem Guesthouse
32 Indoor and Outdoor Sports Centre
33 Outdoor Sports Ground
Marinas
34 Swimming and Wellness Centre
52 MSF Guest Marina
35 Indoor and Outdoor Sports Centre
53 ÅSS Guest Marina
* Town Centre Map
17 18 19 20 21 22
Övernässtugan (kaupungin vanhin rakennus)
Pyhän Yrjön kirkko*
Pyhän Martin kirkko
Merikortteli
Badhusberget (näköalapaikka)
Sailor Town
Hotellit
36 Adlon
37 Hotell Arkipelag*
38 Hotell Cikada
39 Esplanad Hotell*
40 Park Alandia Hotell*
41 Pommern*
42 Savoy*
43 Strandnäs Hotell
Koulut
23 Strandnäsin koulu
24 Övernäsin koulu
25 Ytternäsin koulu
Muu majoitus
26 Medis / kansalaisopisto*
44 Vieraskoti Kronan
27 Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu (2) 45 Vieraskoti Kvarnberget
46 Vieraskoti Neptun
Urheilukentät ja hallit
47 Strandbergin mökit ja vieraskoti
28 Idrottsgårdenin urheilutalo (keilailu)
48 Övernäsgårdenin mökit ja vieraskoti
29 Urheilupuisto
49 Gröna Uddenin leirintäalue
30 Wiklöf Holding Arena
50 Passat Apartments*
31 Jäähalli Islandia
51 Pensionat Solhem, täysihoitola
32 Urheiluhalli Baltichallen
33 Backebergin urheilukenttä
Vierasvenesatamat
34 Kylpylä Mariebad
52 MSF vierasvenesatama
35 Urheiluhalli Bollhalla
53 ÅSS vierasvenesatama
* Keskustan kartta