stadsradhus_kv_skuld_borlange_sv_a4__tryck

Stadsradhus
PLATS: Borlänge Sverige
BESTÄLLARE: AB Tunabyggen
TYP: Arkitektur,
STATUS: Byggt
DATUM: 2002 Arken genom Lena Pålsson
REF: Larserik Håkansson, Tunabyggen
0243-733 66
Sex stadsradhus vid Dalen i i kv Skuld. Borlänge.
De utformas i samråd med hyresgästerna
för att i största möjliga mån ge möjlighet att
påverka boendet.
Husen följer gatans nivå norrut, är tre våningar höga och relativt smala. Hushöjden
stämmer väl överens med omgivande
byggnader. Huvudentréerna från gatan,
något indragna och med några trappsteg
upp, vilket ger skydd mot insyn från förbipasserande. Handikappentré finns från
gårdssidan.
Radhusen är tänkta att inrymma boende med möjlighet till en mer eller mindre
utåtriktad verksamhet i bottenvåningen, till
exempel ateljé, frisör, kontor eller butik.
Bottenvåningen kan också fungera som
bostad, avskild om man så vill från den
övre delen av huset. Varje hus har två entréer från gatan, den ena leder direkt in i
bottenvåningen och den andra leder till en
förstuga med trappa till bostaden ovanför.
Bottenvåningen är uppbyggd av ett stort
rum där toalett/garderob fungerar som en
rumsdelande kärna mellan rummet mot
gatan och det mot gården. Det stora rummet mot gatan kan i en bostad vara köket
eller arbetsplatsen medan det större rummet mot gården är tänkt för lite mer avskild
verksamhet. Plan två är i princip uppbyggd
på samma vis med den skillnaden att här
finns ett öppet förhållande ned till gatuentrén för att skapa volym och kontakt. Det
översta planet är utformat som en sovrumsdel med ett gemensamt allrum.