Välkommen till Neurologimottagningen, Skaraborgs Sjukhus Skövde

_____________________________________________________________________
Skövde, september 2015
Välkommen till Neurologimottagningen,
Skaraborgs Sjukhus Skövde
Öppenvårdsvecka måndag-torsdag, Neurologimottagning
Neurologimottagningen i Skövde har drygt 2 000 läkarbesök och 3 000
sjuksköterskebesök per år. Mottagningen hittar du på Gula gatan plan 7.
Den kliniska placeringen på Neurologimottagningen sker i form av auskultation med
personlig handledare. Vår ambition är att du som kandidat ska få ut så mycket som
möjligt av din placering hos oss.
Måndag: Dagen börjar med att du får träffa ansvarig sjuksköterska på plan 7, kl
09.00. Hon kommer att hjälpa dig med det praktiska, visa runt på kliniken och följa
med till klädförråd och omklädningsrum. Förråd med personalkläder finns på Gula
gatan plan 1 ”Klädförråd 1”. Omklädningsrum, 37-47, finns också på plan 1 Gula
gatan.
Tisdag – torsdag: På förmiddagen kommer första patienten kl 08.00 och på
eftermiddagen kl 13.00.
Två studenter träffar en patient, en timme före ordinarie läkarbesök, för anamnes
och neurologstatus. Varje student skall vara ansvarig för 2-3 kandidatpatienter under
sin mottagningsvecka måndag-torsdag.
Glöm inte ta med dig egen namnskylt.
Schema för din placering är bifogat separat. Bifogas även mall för rutin-nervstatus.
Du kan ringa mig (+46706795880),
eller maila mig ([email protected]), om du har frågor eller om du behöver
hjälp med något!
Varmt välkommen till Neurologimottagning Skövde!
Med vänliga hälsningar!
Sara Haghighi
Delkursansvarig Neurologkliniken
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
[email protected]