Aktuellt kursutbud i Stockholms län

KURSPROGRAM
Ledarutveckling och föreningskunskap
för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer
samt ledare/lärare och personal
VÅREN 2015
INNEHÅLL
Ledarutveckling
Ledarforum
Föreningskunskap
Ordförandeutbildning
Valberedningsträff
Ekonomi för icke-ekonomer
1
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
Studiefrämjandets
LEDARUTVECKLINGSPROGRAM
Ledarintroduktion
Introduktionen, som ges av handläggaren, är en obligatorisk grund för alla cirkelledare/lärare inom
Studiefrämjandet och en förutsättning för deltagande i dessa ledarutvecklingskurser som är kostnadsfria för
våra ledare. Ledarintroduktionen ger dig bakgrunden, tanken och förståelsen för folkbildning och
Studiefrämjandets organisation. Introduktionen förbereder dig för Ledarutveckling Steg 1.
Ledarutveckling steg 1 - L1 – Vad?
Under den här kursen fokuserar vi intresset kring lärandet, ledarrollen och gruppens dynamik, samverkan
och processer. Gemensamt förbereder vi oss för att vara ledare inom folkbildningen och kunna möta olika
gruppsituationer. Vi går igenom sådant som kan vara av värde för dig som vill få bästa utbyte av ditt
engagemang. Ur innehållet:
•
Vad styr lärandet och våra olika sätt att lära?
•
Vad är en nybildad grupp och hur ser dess utvecklingsfaser ut?
•
•
Vad påverkar kommunikationen och vad behöver ledaren tänka på?
Vad är folkbildning och vad innebär ledarrollen?
Det finns även L 1-special för musikgrupper – Musikcirkelledarutbildning, MCU,
och ibland även för andra målgrupper, t.ex. scenkonstledare.
Ledarutveckling steg 2 - L2 – Hur?
Den är kursen vänder sig i första hand till dig som deltagit i L1 eller MCU och som vill vidareutveckla ditt
ledarskap. Vi fördjupar oss inom bl.a. följande områden:
•
Hur lär vi oss och hur kan vi påverka det livslånga lärandet?
•
Hur påverkar ledarskapet gruppens arbete och hur hanterar du din viktiga roll som ledare?
•
Hur använder vi språket i vår samverkan med andra människor?
•
•
Hur kan vi förbättra vår kommunikation?
Hur kan du lägga upp och framföra ett budskap så att deltagarna lyssnar?
Ledarutveckling steg 3 - L3 – JAG som ledare
Under den här kursen fördjupar vi diskussionerna utifrån föregående kurser med dig som ledare i fokus. Det
handlar om vikten av självkännedom, om grupprocesser och roller i en grupp och vad du som ledare kan
ställas inför.
•
Hur hanterar man t.ex. situationer när alla i gruppen inte är överens?
•
Kan du förebygga konflikter?
•
•
Hur framför man svåra budskap?
I möjligaste mån bygger vi diskussionerna runt deltagarnas önskemål och behov av fördjupning.
2
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
VÅRENS KURSER
Sön 25/1
MCU Deluxe
Ett event med flera kurser samtidigt
i kombination med branschspecifika inslag inom musik..
Tid: 09.30-17.00
Plats: Brygghuset
Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
Anmälan via din handläggare
Sön15/2
L1 - Allmän, Solna
Tid: 9.30 - 17.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Annika Hamilton och
Nenne Thorin
Anmälan senast 30/1
Lör 14/3
L1 - Ungdom, Solna
Tid: 09.30-17.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Lisa Malmgren och
Märta Brandts
Anmälan senast 27/2
Lö/sö 28-29/3 L1 - Scenkonst
Tid: 09.30-17.00
Plats: Brygghuset,
Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Ledare: Jonas Kofod och
Malin Welander
Anmälan senast 13/3
Lör 21/3
Sön 19/4
L3 - Allmän, Solna
Tid: 09.30-17.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Patrik Wallner och
Annika Hamilton.
Anmälan senast 2/4
Lör 30/5
L1 - Allmän, Solna
Tid: 09.30-17.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Patrik Wallner och
Daniel Björk
Anmälan senast 13/5
Pris alla kurser:
Kostnadsfritt för våra aktiva ledare
1 500kr/person för övriga.
Anmäl dig på:
www.cirkeln.nu eller
www.studieframjandet.se/stockholmslan
Titta in på hemsidan då och då så att inte kurser,
tider, lokaler eller ledare ändrats.
L2 - Allmän, Solna
Tid: 9.30 – 17.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Patrik Wallner och
Annabelle Rice
Anmälan senast 6/3
3
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
LEDARFORUM
”Redan de gamla
grekerna…”
En retorisk
trestegs raket
En kurs för cirkelledare
och pedagoger i tre
steg.
Lärande och kreativitet ur ett
biologiskt perspektiv
Vår hjärna är enastående då det handlar om att
göra komplicerade kopplingar som leder till
kunskap och förståelse. Men om vi vill tänka
kreativt behöver vi lura hjärnan att lämna de
trygga upptrampade spåren.
En dag om vår hjärna, lärande, kreativitet och
lateralt tänkande. Föreläsningar kombineras med
kortare övningar och gruppdiskussioner.
Tid: lördag den 31/1 09.30 – 16.30
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Thomas Schiff
folkbildare, konstnär och pedagog med ett
speciellt intresse för och stor kunskap om hjärnan.
Pris: Kostnadsfritt för våra aktiva ledare.
Övriga 1 500 kr/person.
Anmälan senast 9/1 2015.
Det här är en kurs i
modern retorik även
kallat framförandekonst eller presentationsteknik.
Kursens syfte är; Att på ett enkelt och lättbegripligt
sätt förmedla den urgamla konsten att tala och
engagera, att övertyga sina åhörare på ett för alla
begripligt och värdigt sätt. Utifrån den klassiska
retorikens pålitliga recept, kryddat med magiska
knep, får deltagarna själva möjlighet att skapa och
framföra sina tal inför gruppen.
Kursen tar bland annat upp följande frågor: Vad är
sceniskt självförtroende? Blockeringar och rädslor
– hinder eller tillgång? Hur packar jag min mentala
ryggsäck? Vad innebär ett autentiskt
framförande? Fattar jag själv vad jag säger?
Kursen löper under tre kvällar med tre timmar per
gång totalt 9 timmar.
Tid: Tisdagarna den 10/3, 17/3 och 24/3 kl. 18.00
– 21.00
Plats: Korta gatan 9, Solna
Ledare: Annabelle Rice, regissör, manusförfattare
och pedagog
Pris: Kostnadsfritt för våra aktiva ledare. Övriga
1500 kr/person
Anmälan senast den 24/2
Anmäl dig till våra ledarutvecklingskurser via
cirkeln.nu eller
www.studieframjandet.se/stockholmslan
Thomas Schiff
4
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
FÖRENINGSKUNSKAP
Valberedningsträff – en kväll
Ekonomi för Icke-Ekonomer
Valberedningen har en av de viktigaste
uppgifterna i en förening, nämligen
medlemmarnas uppdrag att nominera lämpliga
personer att leda föreningen under
nästkommande period. Men hur gör man då?
Vad är bra att tänka på i arbetet? Hur hittar man
lämpliga kandidater?
Dessa och flera kluriga frågor kommer vi att
diskutera under kvällen. Ta med dig dina
valberedningskollegor och låt er inspireras!
Balans- och resultaträkning – vad innebär de?
Tillgångar, skulder och eget kapital – hur står de
i relation till varandra? För dig som är
förtroendevald och behöver förstå ekonomirapporten på styrelsemötet för att kunna känna
dig trygg och fatta kloka beslut.
Tid: onsdag 21/1 18.00 - 21.00
Plats: Korta gatan 9, 4tr, Solna
Ledare: Annika Hamilton, beteendevetare och
utbildare med lång erfarenhet av föreningsliv.
Pris: Kostnadsfritt för våra medlems- och
samarbetsorganisationer. Övriga 500 kr.
Anmälan senast 7/1.
Föreningskunskap – två kvällar
Detta är en grundläggande utbildning i
föreningskunskap. Vi går tillsammans igenom
föreningens grunder, stadgans betydelse,
årsmötet, styrelsemötena, hur man skriver
Tid: lördag 28/3 09.30 - 16.30
Plats: Korta gatan 9, 4 tr Solna
Ledare: Anette Grinde Lundeberg,
ekonomi/skattekonsult med mångårig erfarenhet
av föreningsliv.
Pris: Kostnadsfritt för våra medlems- och
samarbetsorganisationer.
Övriga 1 500 kr/person.
Anmälan senast 13/3
Föreningskunskap – en heldag
Detta är en grundläggande utbildning i
föreningskunskap. Vi går tillsammans igenom
föreningens grunder, stadgans betydelse,
årsmötet, styrelsemötena, hur man skriver
protokoll, vilken funktion de olika styrelsemedlemmarna har och föreningsspråket.
Under den här kursen kommer vi huvudsakligen
att uppmärksamma följande:
protokoll, vilken funktion de olika
styrelsemedlemmarna har och föreningsspråket.
-
skyldigheter.
Under den här kursen kommer vi huvudsakligen
att uppmärksamma följande:
Årsmötets funktion, rättigheter och
-
Styrelsens beslutskompetens och
beslutens giltighet.
-
Årsmötets funktion, rättigheter och
-
Beslut, avtal och lag - vad gäller?
skyldigheter.
-
Styrelsens juridiska ansvar för fattade
Styrelsens beslutskompetens och
beslut.
beslutens giltighet.
Tid: lördag 18/4 09.30 - 16.30
-
Beslut, avtal och lag - vad gäller?
-
Styrelsens juridiska ansvar för fattade
Plats: Korta Gatan 9 4tr, Solna
beslut.
Ledare: Annika Hamilton och Lisa Malmgren,
Tid: torsdag 19/2 och 26/2 18.00 - 21.00
Plats: Korta Gatan 9 4tr, Solna
Ledare: Annika Hamilton. Beteendevetare och
utbildare med lång erfarenhet av föreningsliv.
Pris: Kostnadsfritt för våra medlems- och
samarbetsorganisationer.
Övriga 1 500 kr/person.
Anmälan senast 5/2
Pedagoger och utbildare med lång erfarenhet av
föreningsliv.
Pris: Kostnadsfritt för våra medlems- och
samarbetsorganisationer.
Övriga 1 500 kr/person.
Anmälan senast 1/4
5
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
Ordförandeutbildning – en kväll
Är du nyvald som ordförande i en ideell förening?
Vill du ha stöd och råd för att bättre kunna utföra
ditt uppdrag? Anmäl dig då till vår
ordförandeutbildning, då vi under en kväll går
igenom tips och råd till dig som fått
medlemmarnas förtroende att leda föreningen och
styrelsens arbete under det kommande
verksamhetsåret.
Andra kurser som kan
specialarrangeras för er
Projektledarutbildning, grund
Utbildningen är en grundläggande
projektledarutbildning där vi teoretiskt men
framförallt praktiskt jobbar med metoder och
strategier för att framgångsrikt leda projekt.
Upplägg och omfattning anpassas efter
era behov.
Tid: måndag 27/4l 18.00 - 21.00
Plats: Korta gatan 9, 4tr, Solna
Ledare: Ragnar Bergståhl
Pris: Kostnadsfritt för våra medlems- och
samarbetsorganisationer. Övriga 500 kr.
Anmälan senast 13/4
Hjärt- och Lungräddning
Vuxen HLR med hjärtstartare och
luftvägsstopp.
Varje år drabbas ca 10 000 personer av ett
oväntat hjärtstopp. Kunskap om hjärtlungräddning kan vara ovärderlig att ha som
ledare den dagen olyckan är framme.
Vid denna utbildning får du praktisk träning i första
hjälpen då någon fått hjärtstopp eller satt i halsen.
Det rekommenderas att man deltar i denna typ av
utbildning åtminstone vartannat år för att hålla
kompetensen uppe.
Tid: måndag 16/2 kl. 9.30 – 11.30
Anmälan senast 2/2
Tid: måndag 16/2 kl. 13.30 – 15.30
Anmälan senast: 2/2
Tid: torsdag 5/3 kl. 16.00 – 18.00
Anmälan senast 2/3
Tid: fredag 17/4 kl. 13.00 – 15.00
Anmälan senast 2/4
Plats: Korta Gatan 9, Solna
Ledare: Annika Hamilton
Pris: Kostnadsfritt för våra aktiva ledare.
Övriga 500 kr/person.
Våra medlemsorganisationers medlemmar får
50% rabatt på kursavgiften.
Anmälan: studieframjandet.se/stockholmslan
Sociala medier
- hur kan vår förening nyttja dem?
Facebook, Instagram, Twitter - vad är det för
skillnader och hur ska vi som förening bäst
använda dem för att nå ut? Hur möter vi bäst upp
våra medlemmars önskemål om löpande
information? Måste vi ha något mer än vår
hemsida - och i så fall vad?
Denna kurs kommer att ge dig tips och råd på
vägen om hur ni inom er organisation kan nå ut
bättre på nätet, vad som bör göras och vad som
bör undvikas.
Omfattningen på kursen kan anpassas efter
era behov och önskemål.
Medlemsmodellen
Detta är ett material som
utgår ifrån att medlemmen är
föreningens viktigaste
resurs. Det handlar om att
rekrytera, aktivera och
behålla föreningens
medlemmar. Till boken har
Studiefrämjandet tagit fram
en studiehandledning som stöd för den
förening som vill göra en cirkel om fem träffar
utifrån materialet.
Vill ni ha stöd och hjälp vid en uppstartsträff eller
om ni vill arbeta med materialet under vår ledning
vid en helgkonferens så är ni välkomna att höra
av er.
Kassörskurs - 2 lördagar
Introduktionskurs/grundkurs för dig som är kassör
i en ideell förening. Vi talar om regler, ansvar och
förutsättningar kring kassörs-uppdraget som är ett
mycket viktigt uppdrag i föreningen. Nästan det
viktigaste av alla. Skatt, ekonomifrågor, lagregler,
styrelsefrågor och praktisk bokföring, såväl
manuellt för förståelsens skull och via Vismas
6
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
föreningar och företag.
Kursen finns både i datasal och på distans.
bokföringsprogram för faktisk hantering, med
mera, står på vår agenda. Föranmäl ditt intresse
så får du en riktad inbjudan när kursen ges
nästa gång under 2015.
Mer info och anmälan finns på
www.studieframjandet.se/stockholm/wordpress
Ange i meddelandefältet vilken medlems- eller
samarbetsorganisation du tillhör så dras 10 %
rabatt från kursavgiften.
WordPress – webbdesign
WordPress är ett modernt kostnadsfritt
publiceringsverktyg med fokus på utseende,
webbstandard och användarvänlighet. Det
perfekta verktyget både för privatpersoner,
BRA ATT VETA
Kursanmälan
Kursanmälan görs via hemsidan innan sista
anmälningsdatum som anges vid respektive kurs.
Tillgänglighet
Våra lokaler i Solna är anpassade för
rörelsehindrade. Ring i förväg om du behöver
handikapparkering. Vi har hörselslinga i lokalen.
Därefter sänder vi ut en bekräftelse till anmälda
deltagare.
Om du behöver andra typer av hjälpmedel hör av
dig i tid så att vi har möjlighet att tillgodose detta.
Vid anmälan behöver vi uppgifter om:
namn, personnummer, adress, telefonnummer
och e-postadress.
Vissa utbildningar genomförs med hund i lokalen.
Dessa utbildningar sker i avgränsade rum. Om du
är mycket allergisk mot pälsdjur bör du därför höra
av dig i god tid också om detta så vi hinner byta
lokal.
Detta gäller givetvis även andra allergier som vi
behöver kännedom om för att på bästa sätt kunna
tillgodose just dina behov.
Dessutom eventuella matallergier om du deltar i
en heldagsutbildning då vi serverer mat.
Vår målsättning är att det skall vara mellan
10-20 deltagare, beroende på typ av kurs.
Vi kan erbjuda skräddarsydda kurser inom flera olika områden som inte nämnts här.
Saknar du något?
Ta kontakt så får vi se vad vi kan göra!
Studiefrämjandet Korta gatan 9 4tr, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan
08-714 00 40 [email protected]
Titta alltid in på hemsidan – fler kurser kan ha tillkommit!
www.studieframjandet.se/stockholmslan
7
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]
Studiefrämjandet Korta gatan 9 4tr, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan
08-714 00 40 [email protected]
8
Studiefrämjandet Korta gatan 9, 171 54 SOLNA
www.studieframjandet.se/stockholmslan 08-714 00 40 [email protected]