Inbjudan - värmlandsfoto 2015.indd

Naturfotograferna Arvika bjuder in till
VÄRMLANDSFOTO 2015
Samtliga medlemmar i fotoklubbar anslutna till
Föreningen Värmlands Fotoklubbar
inbjuds härmed till årsmöte och
redovisning av 2015-års tävling.
Arvika Bibliotek och Galleri 39 den 18 April
Enklare frukost säljs under morgonen och
kaffe kommer att säljas under hela dagen.
På grund av lokalernas utformning så kan
vi tyvärr inte erbjuda lunch. Med denna
inbjudan ligger det en lista över matställen i
närheten av biblioteket som har öppet.
Program
08:30 Dörrarna öppnas
10:00Årsmöte
11:00Tävlingsredovisning
Ca.12:15Lunch
13:30 Tävlingsredovisning forts.
15:00 Avslutar dagen
Välkomna!
Några matställen i centrala Arvika!
Asiatiskt
Nippon Sushi
Kyrkogatan 36, Arvika
Andra matställen
Stefan på Statt
Torggatan 9, Arvika
Arvika Thaikök
Kyrkogatan 38, Arvika
Br. Olssons Kvarteret
Kyrkogatan 37, Arvika
Baanthai Restaurang
Kyrkogatan 36, Arvika
Jennys Hotell och Restaurang
Palmviksgatan 11, Arvika
Phatcharees Thai Take Away
Kyrkog. 23B , 671 31 ARVIKA
Restaurang Mulan
Östra Torggatan 2, Arvika
Pizzeria
Pizzeria Shalom
Repslagargatan 17, Arvika
Viktors Pizzeria
Magasinsgatan 9, Arvika
The Oven
Kyrkogatan 20, Arvika
Pizzabutik Amigo
Västra Kyrkogatan 53, Arvika
Comfort Hotel Bristol
Pizzeria & Steakhouse
Kyrkogatan 25, Arvika
Amore restaurang
Järnvägsgatan 1, Arvika
Gatukök
Timmy´s Gatukök
Kyrkogatan 22, Arvika
La Fontaine Café
Storgatan 23, Arvika
Isabelles Sallad Och Tacobar
V Torggatan 1B, Arvika
ta n
P
Kattviken
L
tan
kga
tan
ckå
sga
gat
an
STYC
Par
Sty
riks
gat
an
Vårdcentral
Styckåsskolan
Polishus
P
La
n
n
Tiv
Kyrkviken
an
an
oli
1 Ingång Värmlandsfoto
2 Galleri 39
3 Huvudingång bibliotek
4Parkering
an
gat
tan
Hamnplan
Uttagsautomat
nad
en
n
ata
n
ata
Nyg
en
nad
spla
ra E
sga
Stadspark
Parkering
Restaurang
lgat
Kyr
ko
d-
Esp
la
Förr
n
ta
ga
St
Tenn
dg
tan
Stadshus
Nor
gat
ata
Ban
rga
Tin
g
Sko
Öst
Ha
g
Tor
g
tan
Sto
Ö.
Torg
nd
Hotell
obs
Fab
P
rga
Jak
tan
Ham
erk
n
N:a
Vik
sg
Cis
tern
gs
gr
sga
an
tan
gat
ata
an
nna
rsk
o
Solbergagymnasiet
an
gat
gat
nga
an
Tor
g
obs
ntv
Köp
kog
Jak
Gu
Sporthall
tan
sga
n
iksg
gat
a
öde
rs
ata
-
Kyr
HAMNEN
Kol
grä
TrefaldighetsTin
k
gsg yrkan
riks
ng
nvä
g
sg
Höv
yc
k
ds
vä
gs
Mu
sei
g
Spå
Fab
ma
Jär
P
HS
chr
gat
an
Bor
g
n
ata
So
P
Sto
rga
son
lgat
V. T
org
g
lbe
rgs
P
gr
Bussterminal
ers
Sko
ins
g
Bib
liot
ek
1
2
3
HH
all
ata
n
Simhall
gas
4
And
Centralskolan
Ma
Palmviksg
Flodquist backe
Arvika
Näringslivscentrum
ol g
Rep
L. S
k
g
Per
ken
H u ltabac
Trädgårds
g
Allég
Industrigatan
Hörng
aan
L. T
ing
s
slag
are
g
Lillg
gatan
edsg
Käl
Fallä
ngsv
ä ge n
O Rökar
Ha
ga
ga
ta
Val
lg
Hörn-
Bergs-
sehärsgatan
ås
vä
ge
n
Hembygdsmuseum
g