Porslinskvarterens gator är namngivna efter lokala formgivare

Porslinskvarterens gator är namngivna efter lokala formgivare
Wilhelm Kåges gata
Wilhelm Kåge (1889-1960) arbetade vid Gustavsbergs porslinsfabrik från 1917. Kåge tog initiativ till
Gustavsbergs studio tillsammans med Stig Lindberg och Bernt Friberg och var verksam som konstnärlig ledare fram ti11 1949. Wilhelm Kåge (1889-1960) arbetade vid Gustavsbergs porslinsfabrik från
1925. Kåge experimenterade fram nya glasyrer och dekorer och formgav ett stort antal nytto- och
prydnadsföremål.
Stig Lindbergs gata
Stig Lindberg (1916-1982) började på fabriken 1937 och var verksam som
konstnärlig ledare 1949-1957 samt 1971-1981. Stig Lindberg var kanske Gustavsbergs mest namnkunnige formgivare, och utan honom hade fabriken troligen inte överlevt den ekonomiska krisen på 1940-talet. Han skapade många
populära serviser och arbetade även med plast, textilmönster, barnboksillustrationer med mera.
Edla Sofias gata
Edla Sofia Arvidsson (1916-2000) arbetade som argentamålare vid Gustavsberg porslinsfabrik. Under
ären 1966-1977 var hon redaktör och ansvarig utgivare av tidningen Gustavsbergaren som var kommunens och fabrikens tidning. Hon har även skrivit i lokalpress samt skrivit och medverkat i ett antal
skrifter om Gustavsberg och porslinsfabrikens historia.
Britt-Louise Sundells gata
Britt-Louise Sundell (1928-2011) var anställd som formgivare på
Gustavsbergs porslinsfabrik 1954-1984. Vid Gustavsberg tog
Sundell fram flera modeller till KF:s Provkök samt flera andra serviser
och servisdekorer. Under sin tid som formgivare gjorde hon även ett
flertal unika föremål i stengods vid Gustavsbergs Studio. Britt-Louise
Sundell slutade på Gustavsberg 1984.
Magnus Isaeus gata
Magnus Isaeus (1841-1890) var arkitekt och gjorde stora avtryck i Gustavsbergs bebyggda miljö, däribland bostadshusen vid Grindstugatan, Franska byggena, den före detta bostadskasernen Höjden,
Ekedalsskolan samt Torken där Porslinsmuseet finns idag. Han arbetade också som mönsterritare
vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1868- 1873.
Ursula Printz gata
Ursula Printz (1920-1993) kom till Sverige som flykting i början av kriget och började som praktikant
hos Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1939. Hon anställdes senare som fajansmålare på
måleriavdelningen och avancerade till föreståndare för avdelningen. Ursula Printz lämnade fabriken
1951.
Berndt Fribergs gränd
Berndt Friberg (1899-1981) börjar på Gustavsbergs porslinsfabrik 1934 som drejare åt
Wilhelm Kåge och tog senare plats i Gustavsbergs studio som självständig keramiker. Berndt Friberg var en mycket skicklig keramiker, han formgav och drejade skålar,
vaser, miniatyrer och andra föremål i stengods.
Josef Ekbergs gränd
Josef Ekberg (1877 -1945) började arbeta vid Gustavsbergs porslinsfabrik redan 1889 endast 12 år gammal. Tillsammans med
Gunnar Wennerberg utvecklade Josef Ekberg den så kallade sgrafittotekniken. Han utvecklade även en ny lysterglasyr. Under åren 190817 hade han rollen som konstnärlig ledare vid porslinsfabriken. Josef
stannade kvar vid Gustavsberg ända fram till 1945.