Linje 4 - Landskrona

Karlslundsbadet
Skogen
2
rsv
äg
en
Karlslundstorget
Ste
no
Idrottsplatsen
Pilgården
2
Karlslundsvägen
4
Silvergården
Pilåkern
1
4
Ringvägen
Ring
väg
ker
sga
t
2
Stenorsvägen
Midhemsvägen
Carl XI:s
väg
En
2
Sandvångsgatan
4
3
Vilan
5
3
ng
vä
ge
n
ge
n
1
Rönnebergsgatan
4
2 3
4
Kolonigatan
3
1 3 4 5
4
STATIONEN
2
1
2
Suellsgatan
Ri
sv
äg
Lasarettet
Norra
Fågelvägen
Öresundsgatan
Th
u
no
rsv
ä
4
och
lin
2
St
e
borgsv
4
Lodjursgatan
en
Pilå
Hälsing
an
Sandvången
Lasarettet
entrén
Vintergatan