Kvinnornas tur när nya gator ska döpas

16 MITT I BROMMA. TISDAG 15 SEPTEMBER 2015
bostad
Tipsa oss
[email protected]
Bostadssidan tar upp bostadsrelaterade ämnen som berör våra läsare i hela länet.
Dessutom publiceras Mäklarsamfundets kundombudsmans svar på frågor om att köpa och sälja
bostad, varvat med aktuella siffror på bostadspriser. Telefon bostadsreporter: 550 554 92.
Trång bostad
ofta hyresrätt
STOCKHOLM Extrem trång-
boddhet, minst tre personer
på 40 kvadratmeter, är vanligare bland stockholmare som
bor i hyresrätt än bland dem
som bor i bostadsrätt, visar en
ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm.
Av hushållen som har en
hyresrätt räknas 3,9 procent
som extremt trångbodda,
medan motsvarande siffra för
bostadsrätter är 2,4 procent.
Hur stor andel som är extremt
trångbodda varierar kraftigt
mellan stadsdelarna. De
stadsdelar som räknas som
mest trångbodda är Järva­
området, Skärholmen, Rågsved samt vid Universitetet
och Tekniska högskolan.
10 000
Gunilla Hallström som bott i Fruängen i drygt 30 år uppskattar att området har så många kvinnonamn. Foto: Sara Flodin
Kvinnornas tur när
nya gator ska döpas
Knappt en fjärdedel av
de gator som har personnamn i Stockholm har
döpts efter kvinnor. Men
nu ska det bli ändring på
det.
Ibland byts också gatunamnen ut då de ställer
till det för brevbärarna.
Många var de brevbärare som
misstog Bällstaåvägen för närlig­
gande Bällstavägen och inte hit­
tade fram. För att inte tala om de
utländska paket, utan å och ä, som
kom på villovägar.
Företagarna längs gatan skrev
t i l l s t a d s by g g n a d s n ä m n d e n s
namnberedning i Stockholms stad
och i februari bytte vägen namn
till Bällstaågatan.
– Det blev för besvärligt med le­
veranserna så vi bytte efterleden,
säger Kristian Rosengren, tjänste­
man i namnberedningen.
Att gator däremot döps om helt
är ovanligt om det inte finns star­
ka skäl. Senaste exemplet är Tun­
nelgatan som blev Olof Palmes
gata, efter hans död.
Namnberedningen skickar
varje år
vidare cirka 200 namn på nya ga­
tor, kvarter, platser och torg med
mera till stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
Nya gatunamn som föreslås
knyter nästan alltid an till en
namnkategori som redan finns i
området, förklarar Kristian Ro­
sengren.
– I helt nya områden försöker
man i stället hitta en anknytning
till platsen, som i Hagastaden
strax intill Karolinska där gatorna
har fått namn kopplade till forsk­
ning och vetenskap.
fått
kritik för att så få gator i Stock­
holm är döpta efter kvinnor.
Det har man tagit fasta på och
ett nytt område i Sköndal har nu
fått gatunamn efter kvinnliga
Beredningen har genom åren
Flest kvinnonamn i Fruängen
w I Sverige finns drygt 2 400 gator
med personnamn. Drygt 150 av
dem ligger i Stockholms stad.
w 14 procent av Sveriges gator
med personnamn är döpta efter
kvinnor, resten efter män.
w Männens gator är generellt
sett också längre.
f­örfattare, så som Karin Larssons
väg och Fanny Brates väg.
Hälften av Stockholms gator med
kvinnliga namn ligger annars i
Fruängen.
Gunilla Hallström har bott på
Hanna Rydhs gata i drygt 30 år.
– Jag trivs jättebra, det är ett
väldigt genomtänkt område, sä­
ger hon.
Men områden kan även få in­
officiella namn som får stark fäs­
te. Som till exempel att Hammar­
by sjöstad, Hagastaden och Norra
w Av alla Stockholms stads gator
med personnamn är 23 procent
döpta efter kvinnor.
w Hälften av dem finns i Fruängen och en fjärdedel i Enskede,
medan innerstaden i hög grad är
mans­dominerad.
Källa: SCB
Djurgårdsstaden, där den riktiga
beteckningen är Södra Hammar­
byhamnen, Vasastaden/Haga och
Hjorthagen.
– Projektnamnen har levt kvar
men vi har ingen ambition att
göra dem officiella. Samtidigt kan
det vara en risk om för många om­
råden får inofficiella namn, om till
exempel SOS inte känner till nam­
net, säger Kristian Rosengren.
l Maria Lilja
[email protected]
tel 550 551 34
Vad skulle du döpa en gata till?
Eva Modin:
– Jag skulle döpa
den till Elektra-­
vägen efter min dotter Elektra som är
tre månader. ­Eller
till Kärleksgatan,
tänk vad mysigt att få bo där!
Ted Gustafsson:
– Jag skulle döpa
den efter mig själv,
till Tedboulevarden. Och så skulle
en tvärgata få heta
Tykogränd efter min
son. Där skulle jag vilja bo.
Bostäder f ör studenter saknas för att
möta behovet i länet, enligt
Stockholms studentkårers
centralorganisation, SSCO.
De senaste två åren har det
byggts 700 studentbostäder i länet.
Enligt rapporten anser 24
av 26 kommuner av de har
ett underskott av små hyresrätter och studentbostäder. Ändå är det bara 11 av
kommunerna som planerar
nybygge av studentbostäder under de kommande
två åren.
Hälften av studenterna
har haft bekymmer med sin
boendesituation. Var tionde uppger att boendekrisen
påverkat studievalet.
Caroline
Carlsson:
– Jag skulle döpa
den till Cornelisgatan efter Cornelis
Vreeswijk. Jag tycker
mycket om hans
texter och han är förtjänt av en
gata.
Niclas Öfverbeck:
– Jag skulle döpa
den till Öfverbecksgatan efter mig
själv. Det vore en
fin hyllning till mina
förfäder. Den skulle
ligga på Kungsholmen.
Bristen på studenbostäder är
skriande i hela länet.
Hemnet vill
höja priserna
stockholm Bostadssajten
Hemnet planerar att höja annonspriserna kraftigt i vinter.
För stockholmare kan det
handla om en fördubbling.
I dag kostar en annons 600
kronor. Med det nya systemet
är annonspriset avhängigt
priset på bostaden. För en
bostad som ligger på mellan ­
2 och 5 miljoner kronor kommer annonspriset att höjas till
1 200 kronor.
Det är dock inte säkert att
höjningen går igenom. Konkurrensverket kan stoppa prishöjningen, enligt Dagens Nyheter.
Hemnet har en dominerande
ställning på marknaden.