MÖTESRUBRIK Bibliotekschefsmöte PLATS Mäster Ahls gatan 18

KALLELSE
1 (1)
Datum
Övrigt
Ulf Hölke, 021-17 61 69
[email protected]
2015-06-26
MÖTESRUBRIK
Bibliotekschefsmöte
PLATS
Mäster Ahls gatan 18, Västerås
TIDPUNKT
2015-08-19, kl. 09:00-12:00
KALLADE
Eva Petri, Susan Pour, Elisabeth Oliw, Kurt Ek, Inger Felldin, Eva-Lena Silva,
Boel Simonsson, Staffan Bergman, Gunilla Falk, Eva Matsson, Karin Ramnerö,
Maria Gustafsson, Roselill Rapp, Anette Gripenberth, Eva Lundgren, Mona
Berglind, Karin Hansson, Ann-Charlotte Wedérus, Ulf Hölke
DAGORDNING

Frågor från förra mötesprotokollet

Ny kulturutvecklare, Karin Hansson

Västmanlands e-medieportal

Vem äger språket? Halvdagsseminarier under ht 2015

Bibliotekstinget, 8 oktober i Örebro

E-medborgarveckan/Dyslexiveckan, 5-11 oktober 2015

Bibliotek och juridik, Västerås stadsbibliotek

Uppföljning från förra bibliotekschefsmötet: Säkerhet för personalen,
hot, trakasserier, våld etc

Övriga frågor

Datum för nästa möte
Vi vill veta om du kommer och även om eventuella allergier senast fredagen
den 14 augusti. Hör av dig till Ulf Hölke, [email protected]
Tfn 0703767519 eller 021 176169
Välkommen!
Eva-Matsson, Karin Ramnerö och Ulf Hölke
Postadress
Besöksadress
Telefon, vxl
Org Nr
E-post
Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås
Landstingshuset ing 4,
Västmanlands sjukhus Västerås
021-17 30 00
232100-0172
[email protected]
Telefax
VAT nr
Webbadress
021-17 45 09
SE232100017201
www.ltv.se