! ! V pressmeddelande april 2015! ! ! ! På Söderfjärden i

!
!"#$%&&'%((%)*+(%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*#$,)"-./0!
!
!
!
BYGGANDET AV SUVISEURAT-SOMMARMÖTESSTADEN HAR BÖRJAT!
- Välkommen på talko!
På Söderfjärden i Vasa har man påbörjat de byggnadsarbeten som behövs göra för att kunna hålla
Suviseurat-mötet i slutet av juni. Fältmästarna Jussa Perkkiö och Timo Uljas anser att fältförhållanderna
är goda med tanke på årstiden.
- Åkerfälten bär bra och man har kunnat börja arbeta på området enligt tidsplanen. Man kommer att göra
nödvändiga markarbeten och själva uppförandet av byggnader, vilka är stora tält, börjar vecka 20.
Bärigheten på vissa vägavsnitt kommer att förbättras och breddas, berättar fältmästarna om de närmaste
veckornas arbete.
Största delen av talkoarbetarna kommer från de fridsföreningar som har ansvaret för ordnandet av
Suviseurat i år. Samtransporter till mötesområdet anordnas. Bussarna kör till Vasa två olika rutter och de
startar från Alajärvi och Alavo. Målet är att talkoarbeten sker varje vardag och man beräknar att det
behövs ca 5 100 arbetsskift eller dagsverken. Alla är välkomna på Suviseurat-talko. Jobb finns för både
kvinnor och män. Suviseuratorganisationen bjuder på talkomat.
Suviseurat-sommarmötet ordnas på Söderfjärdens åkrar 26. – 29.6.2015. Suviseurat, som samlar cirka 75
000 besökare, är det största religiösa evenemanget i Norden. Händelsen är gammallaestadianernas årliga
sommarfest.
För mer information:
Jorma Lamminmäki, fältkommitténs ordförande, [email protected], 0400-410 513
Mikko Uljas, organisationsavdelningens ordförande, [email protected], 040-066 5719
Suviseurat-informationen
www.suviseurat.fi
!