Nytt år och nya utmaningar

Forum
CarpeBladet
Nr 1 2015
Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län
Nytt år och nya utmaningar
Det är något som kanske förknippas med januari och nu är vi redan inne i mars och det märks att vi går mot ljusare tider. Det är inte längre mörkt när man går till jobbet. Fortare än vi anar är vi inne i vårmånaderna och sen är det sommar igen. Men först kan vi i Forum Carpe säga ”nytt år och nya utmaningar” ännu en gång. Det kan vi göra därför att Forum Carpes verksamhetsår börjar den 1 april och slutar 31 mars, så den 1 april 2015 går Forum Carpe in i sitt fjärde verksamhetsår. Och som ni säkert alla vet, så har vi nu alla länets 26 kommuner med i vår samverkan.
Det blir en del förändringar i Forum Carpes projektledning under våren
Kalle Löfgren slutar som delprojektledare i Forum Carpe efter nästan tre år, Kalle arbetar sin sista dag den 20 februari och börjar sitt nya jobb i Gnesta 1 mars. Tack för de här åren Kalle och lycka till i Gnesta. Vem vet, det kanske startar ett Forum Carpe i Södermanland nu när du är där. I mitten av april börjar vår nya kollega Ingela Nilsson – välkommen Ingela. En närmare presentation kommer i kommande nummer av Carpe- bladet.
För närvarande är Forum Carpes informatör sjukskriven. Vi håller hemsidan uppdaterad med hjälp av den goda samverkan som finns i Carpe. Både Täby och Lidingö bidrar på olika sätt för att det ska fungera. Anna-Carin Löfstedt, CKA från Lidingö arbetar med att uppdatera hemsidan. Dock kommer ”På gång i Forum Carpe”, som presenterar kommande kompetensutveckling att vara vilande ett tag och möjligheten att prenumerera på bladet är borttagen. Vi jobbar förstås på att det ska lösa sig längre fram. Bästa sätter att hålla sig uppdaterad är att titta i kalendariet på Carpes hemsida. Där kan man redan nu se en del av det som kommer att erbjudas i april – juni. Det går inte att anmäla sig till kompetensutveckling så långt fram, länk till anmälningsformulären finns på hemsidan sex veckor innan respektive kompetensutveckling. Undantaget är gymnasiekurser och de kurser där det är antagning (alltså inte ”först till kvarn”). De kurserna kan finnas på hemsidan tidigare än sex veckor innan.
Det här Carpe bladet har sammanställts av Redaktionen i Täby en Daglig verksamhet. Ett stort tack till er för att ni jobbat med det. En beskrivning av deras arbete hittar du i bladet.
I bladet hittar du även en beskrivning av hur Haninge kommun arbetar med Delaktighetsmodellen. Välkommen till en vår fylld med olika former av kompetensutveckling!
Carin Bergström
Projektledare
CarpeBladet
Forum
Sid 2
Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län
Tack Ateljén på Rinkeby-Kista DV!!!
Kompetensombuden är en viktig funktion i Forum Carpe och när vi har kurs för nya ombud utrustas de bland annat med en pärm. Innehållet i pärmen måste kopieras samt sorteras i ordning och placeras in bakom rätt flik. Detta arbete har Ateljén Rinkeby-Kista dagliga verksamheter hjälpt till med den här gången. Stort tack alla inblandade!
CarpeBladet
Forum
Sid 3
Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län
Delaktighetsmodellen - Empowerment i Praktiken
Delaktighetsmodellen är en modell vars grundtanke är att stödja brukarnas förmåga att uttrycka och formulera frågor och önskemål. Brukarna får utveckla sina tankar och frågor tillsammans innan de möter personalen i en dialog.
“Att våga och vara delaktig är viktigt för den egna självkänslan.”
Som en parallell till brukarnas samtal har personalen motsvarande möte. I brukargrupp och personalgrupp förbereds stafettfrågor som skickas mellan grupperna. Under ett gemensamt möte, där ansvarig chef är med en stund på slutet, diskuteras iskute sedan frågorna och hur de kan användas som grund för förbättring eller utveckling.
En avgörande faktor i modellen är ett utbildat Vägledarpar som kommer utifrån, alltså inte är från- personalgruppen som deltar i dialogen. Vägledarparet leder mötena samt är en länk mellan grupperna. Det är också de som för stafettfrågorna mellan gruppträffarna.
Vi på Daglig Verksamhet i Haninge har utbildat två Vägledare. Resultatet av detta har blivit ett antal förbättringsåtgärder som gynnar såväl brukare som personal.
Förbättringsåtgärder som i förlängningen medfört att brukare och personal i större utsträckning än tidigare planerar sitt arbete tillsammans. Vi ser också av vi hittat en gemensam arbetsglädje som bygger på samma villkor.
Brukarna uttrycker att de fått varit med och bestämt och att de haft roligt. Som personal ser vi också att de fått en ökad självkänsla. Att våga och vara delaktig är viktigt för den egna självkänslan.
Personalen menar att det varit ett spännande arbete men också kravfyllt i positiv bemärkelse. Delaktighetsmodellens resultat har till vissa delar förändrat deras arbetssätt.
Enhetscheferna har fått verktyg för att kvalitetssäkra sina verksamheter. De har för avsikt att använda Delaktighetsmodellen som ett mätinstrument. De ser också ett mer självklart samspel mellan personal och brukare efter genomförd dialog. Vi som vägledarpar har påverkats av uppgiften, såtillvida att det blivit ännu tydligare för oss, hur lätt det är att glömma bort hur en del till synes obetydliga frågorna är viktiga för brukarna. Det har också blivit påtagligt att brukare och personal har samma önskemål och upplevelser kring sin arbetssituation. En oerhört värdefull insikt. Något som vi hoppas att vi kan förmedla i framtida arbete med Delaktighetsmodellen. Ordet brukarperspektiv har fått en djupare innebörd för oss.
Birgitta DalleVacche, Birgitta Wåhlin, Christina Ericson och Victoria Gustafsson(Vägledare på Daglig Verksamhet i Haninge)
Birgitta Wåhlin och Birgitta DalleVacche, två av Vägledarna i Haninge.
CarpeBladet
Sid 4
Forum
Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län
På gång i Forum CARPE
Till vårens kalendarium kommer du som vanligt genom www.forumcarpe.se Klicka dig sedan vidare genom rubriken Kalendarium till vänster på förstasidan.
Ett tips är att dra ut kalendariet i pappersform när det behövs. Vårens planering och kompetensutvecklingsaktiviteter är nu helt spikade men tänk på att bevaka kalendariet då dessa aktiviteter kontinuerligt läggs ut i kalendariet. Anmälningsmöjligheterna till en aktivitet öppnas som vanligt upp cirka sex veckor innan datumet för aktiviteten.
Just nu pågår höstens planering för fullt även om det är vårens ljus som just börjat visa sig.
Projektledningen ser fram emot fortsatt samverkan vid deltagandet av aktiviteter och i spridningen av alla goda exempel på aktiviteter som pågår runt om i länets alla kommuner.
Projektledningen Forum Carpe
Nya adresser
Den dagliga verksamheten Redaktionen
Ny hemsideadress
forum carpe: www. forumcarpe.se
Den gamla projektcarpe.se kommer såsmåningom ersättas helt av den nya.
Nytt postnummer!
Forum carpe
Sabbatsbergsvägen 1
11361
Besök Gärna vår hemsida www.tempelpyramiden.se
På bilden fr.v Magnus Olssson, Jesper Lundgren, Joakim Myllgren, Emil Vikström, Alexander Trojan.
Först och främst vill vi tacka för att vi har fått ansvaret för att layouta det nya CarpeBladet!
Redaktionen är en daglig verksamhet inom Täby kommun, där vi arbetar med en tidning samt en hemsida. Här försöker vi att vara en hundra procent mediainriktad verksamhet där våra deltagare ska få chansen att uttrycka sig kreativt samtidigt som det finns utrymme för utveckling och lärande. Vi ligger i tiden och vi arbetar för framtiden. / Joakim Myllgren, Grupphandledare, Redaktionen
Socialförvaltningen
Forum Carpe
Ansvarig utgivare
Denise Melin
[email protected]
Redaktör
Joakim Myllgren, tlf, 076-643 8221
[email protected]
Forum Carpe
www.forumcarpe.se