Föräldrarådet 10 februari

Mötesanteckningar
Föräldraråd Skönadals Förskola
Datum
2015-02-10
Närvarande
Sofia Leiding (NP)
Mia Pekkanen (HU)
Sara Svensson (AN)
Carolina Bergman
Tina Bowley (ST)
Kristina Malmquist
(Förskolechef)
Jessica Hellman
(FSK)












Genomgång av vad föräldrarådet innebär och representanternas ”ansvar”.
Lämna ut anteckningar till alla, skriva ut föräldrarepresentanternas namn där. Så att alla
vet vilka det är.
Lite prat om barnkön och uppflyttning
På gång i verksamhet är: Bornholm, överflytt av 6 åringarna och samarbetet med skolan,
sagopedagoger, öppning och inskolning på Grodan.
Stängningsdagar (28-29 maj) kort information om vad personalen ska få uppleva.
Qualis resultat. Vi behöver titta mer på: genus, utemiljön och mångfald.
Ny fixardag? Ev ta det på en vardag. Kolla intresse och fundera, sen tar vi upp och
diskuterar det på nästa föräldraråd igen.
Vad tänker ni föräldrar på när ni hör ordet Organisation? Personal, förskolan i helhet,
barnen
Prat om vad som cirkulerar på facebook, bla fotograferingen. Föräldrarna här ansåg att
det var gruppkortet som var viktigt. Vi på Skönadal ska ta det till våren när lekhallen är
tömd.
Ny personal i huset: Jessica är tillbaka på Ankan efter föräldraledighet.
Pernilla har börjat på Grodan. Jenny är på kontoret nu. Cecilia har börjat arbetsträna,
Linus täcker. Framöver kommer han användas som resurs i huset.
Vi har även fått en ny vaktmästare, Anders.
Kommunen vill/ska utöka förskollärarna. Kort beskrivning av skillnaderna barnskötare
och förskollärare. Pedagogisk dokumentation tar mycket tid, därför satsar vi (Skönadals
förskola) på lite färre aktiviteter men väl genomtänkta istället.
Skönadals förskola har väldigt låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förskolor i
kommunen. Det är svårt att få tag i vikarier, när vi behöver.
Skönadals förskola
Skönadalvägen 53, 24651 Löddeköpinge
0709739720 • [email protected] • www.kavlinge.se
Mötesanteckningar
Föräldraråd Skönadals Förskola







Föräldrarna upplevde det positivt när de får veta att där kommer vara vikarier på
avdelningen i tid (ex i ett veckobrev) vid te.x utbildning m.m. Och om man vet vilken
vikarie som kommer så meddela gärna namnet med.
Sammanslagningen i sommar kommer vara på Henkelstorp. Två personal/ avd ska vara
tillbaka v.33.
Kort information om Uppdragstjänst och våra önskemål vi lagt till dem.
Städ: Sodexo som har hand om den nu, och Edin är tillbaka hos oss. Städar dagtid, vilket
är lite struligt ibland och det blir ganska grusigt under dagen sen. Därför kan det verka
grusigt/ostädat när ni kommer på morgnarna.
Någon förälder upplevde att det blev så stor hysteri här på förskolan vid
kräkningar/diarre. Menade på att barnen lär sig att det är ”farligt”. Kunde det inte längre
”bara” vara maginfluensa utan behövde allt vara vinterkräksjukan? Tänka på hur vi agerar
när något barn kräkts m.m.
Genomgång av nya handlingsplaner. Bl.a Likabehandlingsplanen heter nu ”Plan mot
diskriminering och kränkande behandling”. Och den nya diskrimineringslagen, som
innebär bla att alla ska integreras och få det stöd/resurser som den behöver i den
befintliga barngruppen.
Säkerhet på förskolan. Personal skriver incidentrapport, som sen arkiveras.
Är där något föräldrarna tänkt på gällande säkerhet? Lampor på gården (Humlan).
Fundera till nästa föräldraråd.
Vid mötesanteckningarna
Jessica Hellman
Förskollärare (KAV), Bildning
Skönadals förskola
Skönadalvägen 53, 24651 Löddeköpinge
0709739720 • [email protected] • www.kavlinge.se