Protokoll styrelsemöte 10/2-15

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-02-11
Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10
Tid: Tisdag, 10 februari, 2015, 17:30
Plats: Marie Curie, KC
Närvarande: Astrid Martinsson, Jorunn Cardell, Anisa Zigaf, Agnes Sörliden, Tom Allen, Lisa
Sandblom, Ludvig Carlman Bydén, Elin Öhman, Marika Mourujärvi, Anna Ouchterlony
4.1
4.2
a.
b.
c.
d.
4.3
4.4
4.5
4.6
a.
b.
c.
Ordförande öppnar möte
Formalia
Val av mötesordförande
Valdes Astrid Martinsson.
Val av mötessekreterare
Valdes Agnes Sörliden.
Val av justerare
Valdes Jorunn Cardell.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i dess utsända skicka.
Adjungeringar
Inga.
Föregående mötesprotokoll
Protokoll III, 150202, lades till handlingarna.
Nästa möte
Måndag 16 februari, 12:11, lunchmöte.
Måndag 23 februari, 17:30, kvällsmöte.
Måndag 2 mars, 12:11, lunchmöte.
Rapportering
TLTH/Kårfullmäktige
Ej närvarande.
Ordförande
Astrid har lett och förberett sektionens styrelsemöten. Hon har också varit på OKmöte där accessutdelningen, styrelseutbildningen och Tour de styrelse har
diskuterats. Hon har fixat med sektionens accesser, planerat inför Wåtmarksdagen, haft vidare kontakt med Corneliusbalens balmästare och har blivit
vidarebefordrad till Anki Wikander angående troféskåpet men ännu inte kommit i
kontakt med henne. Hon har även uppdaterat Gabriella Molinder, ordförande på
W-sektionen för KTH, och Katti Ewald, ordförande på W-sektionen i Uppsala, om
läget inför stormötet. Hon har haft möte med Agnes och Jorunn för att planera
inför Stormötet och vårterminsmötet.
Sekreterare
Agnes har sedan det senaste kvällsmötet, fortsatt med sina vanliga sysslor som
sekreterare, vilket innebär skicka ut kallelse och dagordning, föra protokoll,
organisera arkivet och arkivera. Utöver det har hon haft kontakt med Katarina
Ordförande
Astrid Martinsson
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Jorunn Cardell
Sida 1 av 5
STYRELSEMÖTE
d.
e.
f.
g.
Lönnebo Stagnell, W10, som gärna är ordförande på vårterminsmötet, bokat lokal
till mötet och börjat sammanställa alla dokument som ska skickas ut inför mötet.
Hon har även sammankallat valberedningen som ska träffas imorgon. Då tänkte
hon bl a fråga valberedningen om när walfläsket troligtvis kommer äga rum så att
vi i styrelsen kan planera våra ”prova-på-möten” och ”öppna hus” i bra
anslutning till detta. Agnes har haft ett lunchmöte med Marie där de diskuterade
riktlinjer för turkosa anslagstavlan och arkivering. Hon har pratat med Moa
Larsson, K-sektionens vice ordförande, om deras översättningar på poster och
utskott till engelska för att sätta ihop en riktlinje om detta för W-sektionen. I
lördags var hon på ett mycket trevligt sexskiphte, förra helgen var hon på
styrelseskiphte och inför Internationella Wåtmarksdagen bakade hon tillsammans
med Tom.
Kassör
Jorunn har betalat ut pengar till folk och börjat bokföra på riktigt. Hon
konstaterade att folk är duktiga med kvitomallarna. Hon har fixat kassa till Wcafé. Hon har även börjat diskutera med Elin och Lia Zetterlund, W13, lite kort om
hur W-café kan börja drivas mer kontinuerligt och hur man då ska göra med kassa
samt pengahantering. Jorunn har även varit med på Wåtmarksdagen och skrivit
en tipsrundefråga dit. Utöver detta har hon pratat med Ida Sekizovic, W14, nya
penningmästaren, och de ska ha möte på fredag. Annars rullar allt på som det ska
för henne. Jorunn har haft möte med Agnes och Astrid.
PR-chef
Marika har varit på skiphte, Internationella Wåtmarksdag och likabehandlingsutbildning. PR-utskottet har haft möte idag och det var supermysigt.
Sektionsansvariga för FpT meddelar genom Marika att de har hittat tillräckligt
många faddrar redan 3 dagar innan sista anmälningsdag (13/2). Marika är mycket
glad över detta. Marika har mailat programledningen om marknadsföringsprylar
och vidare frågat PLED och projektgruppen om intresse för att hålla en eko-labb
under FpT och svar inväntas. På PR-mötet delades uppgifter under FpT ut till
utskottsmedlemmarna. Utskottet har också bestämt vilka som ska hålla i CVfotograferingen under W-dagen.
Arbetslivskontakt
Ludvig har tagit det lite lugnt nu innan stormen. Nu så har jag börjat ta tag i de
sista förberedelserna inför w-dagen. W-dags-kickoff! Dessutom har jag tagit på
mig förtroendeuppdraget som spontan sekreterare.
Sexmästare
Sedan förra rapporteringen har Tom tillsammans med de andra mästarna valt en
ny pubmästare. Sexmästeriet har skiphtats in och genomfört en exceptionellt bra
sittning under densamma. Utskottet har också bestämt tema och planerar att
eventuellt ha temasläpp den 4 mars. Sexet ska arrangera en lunch till Flickor på
Teknis den 15 april, och mästarna har varit på möte med en representant för att få
veta vad som väntas av utskottet. Tom har sökt sitt första alkoholtillstånd inför Wdagen, och kommer få göra ett kunskapstest på Tillståndsmyndigheten samt
Ordförande
Astrid Martinsson
Sida 2 av 5
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Jorunn Cardell
h.
i.
j.
k.
Ordförande
Astrid Martinsson
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-02-11
skicka in en lista på samtliga styrelseledamöter för att få söka fler tillstånd.
Sexmästeriet kommer under W-veckan arrangera brunch och pub på W-dagen,
samt en lunch till SRWs lunchföredrag på fredagen. Sexmästarkollegiet har
diskuterat kårens policy gällande Sociala aktiviteter samt den inte ännu klubbade
Alkohol- och drogpolicyn. Kollegiet har också beslutat att tillsammans med AktU
arrangera en pubrunda den 10 april.
Studierådsordförande
Sedan senaste mötet har studierådet samlat in nomineringar till pedagogiska
priset och årets ekoprofil och utifrån nomineringarna har tre personer utsetts
vilket kommer att tillkännages under W-dagspuben. CEQ har censurerats och det
har gjorts en mittkursutvärdering i ettan. Studentrepresentanterna från trean har
haft möte med kursföreståndare i deras kurser om hur det går.
Som studierådsordförande har Anisa varit på UNC-möte där huvudämnet var
läsårsrapporterna. Det lyftes då att det är extra viktigt att vara klar med rättningen
av tentor tid, gärna tidigare, eftersom CSN kollar resultaten på ladok en vecka
innan LTHs dead-line.
Studierådet hade en lyckad kick-off i helgen.
Jämlikhetsombud
Lisa har haft två möten med utskottet, där de på det första bestämde vilka som
skulle laga mat till likabehandlingsutbildningen. De bestämde även datum för
deras kickoff. De skrev en fråga till mittkursutvärderingen, samt skapade en
projektgrupp för de som vill arbeta med den psykosociala enkäten. Utskottet
(främst JämU-14) har haft likabehandlingsutbildningen som gick bra och fick bra
respons. På andra utskottsmötet diskuterades vilka frågor som kan vara bra att ta
upp under deras filmvisning under W-veckan.
Infochef
Marie har startat upp arbetet med utskottet och haft två möten. De har satt tema
och preliminärt releasedatum för första ekolodet (release veckan efter påsk). Hon
har haft kontakt med Frida Sjöstedt, W10, och Viktor Sturegård, W11, angående
webmaster-posten, det senaste hon hörde, var att de skulle ha möte och
testamentesöverlämning med Malin Bruce, W14, men hon var sjuk på förra mötet
så Marie vet inte hur det har gått med det.
Marie har pratat med Agnes om riktlinjer för turkosa anslagstavlan och
arkivering. De har börjat på ett dokument om riktlinjer som Marie ska göra
färdigt. Hon har så smått börjat på ett litet projekt att omstrukturera och försnygga
anslagstavlan. Marie sammanställde likabehandlingsföreläsningarna från förra
veckan skriftligt så att Lisa kan ge detta till dem som inte kunde närvara under
utbildningen.
Öwerphøs
Anna har varit på ÖPK-helg. Där förde de många givande diskussioner och hade
trevliga aktiviteter. De gick igenom nollningsscheman och förtydligade nollningsuppdraget Kärleksspridning. De har ett förslag i phøset på att ha en pluggphadder
i varje phaddergrupp och Anna har fört vidare begreppet ansvarsphadder till
ÖPK, vilket Marie Petersen, nollegenralen, tagit vidare för att se om det går att få
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Jorunn Cardell
Sida 3 av 5
STYRELSEMÖTE
l.
m.
n.
dessa phaddrars evenemang sponsrade. Phøsens ansvarsområden rullar på som
de ska. Infomöte för att söka till phadder kommer hållas den 23/2, i KC:G på
lunchen.
Källarmästare
Sedan förra rapporteringen har Elin bland annat sett till att Wåtmarken har fått en
klädhängare och tjusiga turkosa lampor, genom ombud på IKEA.
Hon har varit på möte med AktU, där de hade idrottsförmännen samt TIFrepresentanter på besök. De diskuterade, den idag något avdankade, idrottsturneringen Buffelhornet och hur ett återupprättande av en sådan tradition kan tas
i bruk. Det kom förslag på att TIF och de idrottsansvarig på respektive sektion ska
ansvara för att få ihop lag på sektionerna som sedan tävlar i sporter såsom
bounce-ball, volleyboll, dodge-boll etc. AktU diskuterar fortfarande Last Hen
Standing, som alltså är D-sektionens event, och som nu, som nämnts tidigare, är
satt att dra igång den 19 april. Det är en tävling där det går ut på att ”döda” en
viss person på LTH och där man får bära med sig ett vapen och en sköld.
I AktU har de pratat ett tag om att samordna en kalender där alla aktiviteter på
samtliga sektioner ska finnas med. Det är ett ganska stort projekt så de kom fram
till att de kommer att ha en egen kalender för AktU där AktU-ordförandena kan
lägga upp event som de vill att andra sektioners medlemmar ska komma på. Det
vill säga att om någon på sektionen ska hålla i ett event, exempelvis en pub och de
vill ha fler besökare så säg gärna till Elin så lägger hon in det i kalendern och
sprider på så sätt informationen vidare. De diskuterade även pubrundan som äger
rum 10/4 ihop med sexkollegiet. Kul! Tandem, informationen har varit sen men
den kommer snart och då kan det gå ganska snabbt.
Elin har hållit i W-kafé i torsdags och kommer imorgon att hålla ett
informationsmöte och försöka få intresserade att engagera sig i en
kaféverksamhet. Hon har också hämtat ut foton från de fem framkallade
engångskamerorna från Funkistacket i december.
Elin kan även tipsa om att idrottsförmännen numera kör bollsport på onsdagar
klockan 20-22 på Lerbäcksskolan samt att det som vanligt är W-café i Wåtmarken
på torsdag.
Inspektor
Ej närvarande.
Övriga meddelanden
Anisa meddelade konfidentiell information. Jubel utbrast.
Astrid meddelade att vi fått en officiell inbjudan till Slaget om Lund, som
anordnas av I. Till evenemanget får varje sektion ställa upp med ett lag med 4
personer. Elin tog på sig att fixa uttagning till detta.
Ludvig meddelade att på fredag lunch har vi 36 st anmälda till föresläsningen och
7 st till onsdag lunchs filmvisning.
Ordförande
Astrid Martinsson
Sida 4 av 5
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Jorunn Cardell
4.7
4.8
4.9
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-02-11
Tom meddelade att tillståndmyndigheten vill ha en lista över alla som sitter i
styrelsen just nu.
Ordförande- och presidiebeslut
Sektionen har nu ett twitter-konto. Styrelsen godkände detta.
Styrelsen biföll beslutet om att motionsstop satts till den 31 mars.
Övriga frågor
Tom undrade hur budgeten för brunchen ser ut. Den står AKG för. Tom undrade även
över puben. Jorunn meddelade att sexet får 9500:- från AKG. Sexet är budgeterat att gå
plus 2000:- på brunchen och puben tillsammans.
Lisa undrade hur man gör med aliasmailen. Astrid svarade att de diskuterat detta i OK.
Mötesordförande avslutar mötet
Ordförande
Astrid Martinsson
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Jorunn Cardell
Sida 5 av 5