Läs infobladet här

INFOBREV BRF. Kanalstranden
VECKA 41
Hänt fram till 41: Nu har starten gått för Brf Kanalstranden vi har sedan en tid tillbaka börjat med
utgrävning för pålning som skall börja vecka 42. Vi har även börjat riva lokaler norrut längs
Ahlmarksgatan med benämning Barken.
Förväntas ske under vecka 42: Pålningsarbeten påbörjas vilket medför en del ljud i samband med
arbete.
Övrig info:
Cykelbanan som går längs pråmkanalen är avstäng från och med v 40.
2015-10-06
Förstaspadtag togs 18 september.
Schaktning under hus 1 med singelnivå strax under garageplattan.
2015-10-06
Påbörjad rivning utav fastighet Barken.
2015-10-06