Länsförsäkringar Bevara Pension

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BEVARA PENSION
INFORMATION
Länsförsäkringar Bevara Pension
Minskar risken i sparandet inför och under utbetalning.
Med Bevara Pension får du en tjänst som minskar risken
i ditt sparande inför och under utbetalningen av din
pension. Det är en kostnadsfri tilläggstjänst för dig som
har Friplan eller Tjänstepensionskonto med pensionssparande i fondförvaltning hos oss. Bevara Pension
innebär att vi successivt drar ner på risken i ditt sparande
genom att flytta över pengar till en fond med låg risk.
Överflyttningarna sker automatiskt och är individuellt
anpassade efter den pensionsålder och utbetalningstid
som du har valt. Har du B
­ evara Pension behöver du
inte själv tänka på att trygga ditt sparande mot slutet av
spartiden och kan välja fonder med lite högre risk när
du har lång tid kvar till pension. På så sätt kan du få
chans till lite högre pension.
När du börjar närma dig pension och det inte är så lång tid kvar
innan ditt pensionssparande börjar betalas ut, kan det kännas
tryggt att få hjälp med att minska risken i sparandet i syfte att
bevara det kapital som byggts upp. Med tjänsten Bevara Pension
för vi successivt över delar av ditt sparande till en fond med låg
risk. Det sker genom att sälja fondandelar i den eller de fonder
du har och köpa andelar i en så kallad Bevara-fond som fungerar
som avtrappningsfond. Bevara-fonden är Länsförsäkringar Bekväm
Fond Defensiv och den placerar i utvalda räntefonder från Länsförsäkringars rekommenderade fondutbud.
och anpassar sig om du ändrar pensionsålder och utbetalningstid. Vi gör överflyttningarna en gång per år i samband med din
födelsedag. När överflyttningen är klar finns 20 procent kvar i
den eller de fonder som du har valt och 80 procent i Bevara-fonden. Vi ser till att du behåller den fördelningen under resten av
din utbetalningstid genom att justera fördelningen en gång per år.
Kan väljas oavsett vilka fonder du väljer
Du kan välja till Bevara Pension oavsett vilka fonder du har. Du
kan också byta fonder om du vill även om du har lagt till Bevara
Pension. Även efter att överflyttningarna till Bevara-fonden har
startat och om din pension har börjat betalas ut. Det enda du inte
kan göra är att ändra innehavet i Bevara-fonden. Eftersom syftet
med överflyttningarna till Bevara-fonden är att minska risken i
ditt sparande så är det inte motiverat att ha enbart lågriskfonder
som dina valda fonder sedan Bevara Pension har startat. För att
göra det måste du först välja bort tjänsten Bevara Pension.
Du kan välja bort Bevara Pension i vår internettjänst, eller
genom att kontakta oss. Ångrar du dig kan du när som helst
lägga till Bevara Pension igen genom att kontakta oss.
Innan Bevara Pension startar:
100%
Ditt valda fondinnehav: 100%
Bevara-fonden: 0%
Minskning av risk
Hur den successiva överflyttningen till Bevara-fonden går till
beror på när du tänkt gå i pension och hur lång utbetalningstid
du har valt. Vill du att pengarna ska betalas ut under en kortare
period sker överflyttningen i snabbare takt än om du vill ha livsvarig utbetalning så att utbetalningarna räcker livet ut. Vi startar
denna riskminskning tio år innan du går i pension. Det innebär att
den startar vid 55 års ålder om du tänkt gå i pension när du är
65 år. Vill du jobba tills du är 70 år, startar överflyttningen när
du är 60 år. Överflyttningstakten är både individuell och flexibel
När den succesiva
20%
överflyttningen är klar:
Ditt valda fondinnehav: 20%
Bevara-fonden: 80%
80%
Så trappar vi ner risken i ditt sparande
Vi minskar risken i ditt sparande utifrån den pensionsålder och
utbetalningstid som du vill ha. Här är två exempel som visar hur
det går till när vi drar ner på risknivån genom att flytta över
­sparande till Bevara-fonden vid olika pensionsåldrar och utbetalningstid.
EXEMPEL 1: UTBETALNING UNDER
5 ÅR, PENSION VID 70 ÅR
EXEMPEL 2: UTBETALNING
LIVET UT, PENSION VID 65 ÅR
• Vi startar överflyttningen från ditt fondinnehav till Bevara-fonden
10 år innan dina utbetalningar påbörjas.
• Vi startar överflyttningen från från ditt fondinnehav till Bevarafonden 10 år innan dina utbetalningar påbörjas.
• Överflyttningen är klar 5 år innan sista utbetalningen.
• Överflyttningen pågår i max 14 år efter att du har börjat få dina
utbetalningar.
• När överflyttningen är klar ligger 20 procent av ditt sparande
i Spara-delen och 80 procent i Bevara-fonden.
%
100
80
%
80
Bevara-fonden
Bevara-fonden
60
60
Ditt valda fondinnehav
Ditt valda fondinnehav
40
40
20
20
0
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
År
0
53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 År
Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län
020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar
Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg
0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
lansforsakringar.se
LF 10560 Utg 01 Sitrus 203689 2015-10
100
• När överflyttningen är klar ligger 20 procent av ditt sparande
i ditt valda fondinnehav och 80 procent i Bevara-fonden.