Information till dig som skall genomgå medicinsk

Information till dig som
skall genomgå medicinsk
missfallsbehandling på
Patienthotellet
Behandlingens första dag
Du är välkommen ……./…… kl………. till Gyn mott (trapphus I, plan 5) /
Gyn avd 49 (trapphus H, plan 5).
Behandlingen påbörjas genom att du får en tablett Mifegyne® att svälja. Om du
kräks inom 1 ½ timme efter tablettintaget måste du få en ny tablett. Kontakta i så
fall gyn-mottagningen dagtid eller gyn-avd på jourtid.
Du får med dig T Cytotec för fortsatt behandling dag 3, se nedan. Du får också med
dig 4 st. T Pamol® 500 mg och 2 st. S Diklofenak® 50 mg som smärtlindring.
Om du är mycket illamående får du också med dig 1 st. T Primperan 10 mg®.
Vid överkänslighet mot någon av medicinerna kommer du att få ett alternativ som
du tål istället.
Vanliga bieffekter av T Mifegyne® är illamående, mensliknande smärtor
(receptfria värktabletter tas vid behov) och blödningar som ibland kan vara rikliga.
Besöket kostar 200 kronor.
Tredje dagens behandling
Två dagar senare ……../…….. kl …… kommer du till Patienthotellet Vistet,
där du själv tar resterande behandling. Besöket kostar 100 kr/dygn (oftast
stannar du bara över dagen).
Du har fått med dig 4 st. livmodersammandragande tabletter, T Cytotec® 0,2 mg.
Dem för du själv högt upp i slidan direkt efter ankomst till Hotellet. Om du redan
har börjat blöda tar du istället tabletterna under tungan. Om du tagit tabletterna
vaginalt skall du inta sängläge i en timme.
Samtidigt tar du 2 st. T Pamol® 500 mg och 2 st. S Diklofenak®.
Tablettresterna kan ibland komma ut ur slidan efter någon timme – det gör
ingenting, eftersom den aktiva substansen har utsöndrats och tagits upp av kroppen.
Blödning och mensliknande smärta kommer igång inom några timmar. Riklig
blödning med klumpar förekommer. När effekten av Cytotec® efter ca 6 timmar
börjar avta minskar smärtan. Du har ytterligare 2 st. T Pamol® som du kan ta vid
behov under dagen.
Behandlingen kan inte göras helt smärtfri.
Mot ev illamående tas 1 st. T Primperan® 10 mg p.o.
Om du får mycket rikliga blödningar eller om smärtlindringen är otillräcklig
kontaktar du i första hand Patienthotellets personal.
Huvudprocess
Graviditetskomplikationer
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3546
2015-06-08
2.0
Om du inte börjat blöda som en riklig mens inom 3 timmar kommer du att få
ytterligare 2 st. T Cytotec® 0,2 mg av hotellets personal. Tabletterna tar du
vaginalt eller under tungan.
När fått en mensliknande blödning kan du gå hem, om du i ö mår bra.
Biverkningar av Cytotec®: Illamående, kräkning, diarré, yrsel, huvudvärk, feber,
skakningar. I de flesta fall är biverkningarna milda.
Om du inte börjar blöda som förväntat kommer Patienthotellet att hjälpa dig att få
kontakt med oss för planering av fortsatt behandling.
Efteråt
Smärtlindringen kan påverka reaktionsförmågan och därför rekommenderas att du
inte kör bil den dagen. Du kan ha en rikligare mensliknande blödning de första
dagarna efter behandlingen, därefter avtagande blödning som kan hålla på upp till 3
- 4 veckor. Undvik samlag, bad och tampong så länge du blöder på grund av
infektionsrisken. Mensen återkommer oftast 4-6 veckor efter missfallet.
Uppföljning
För att vara säker på att det inte finns rester kvar kommer du att erbjudas ett besök
inkluderande grav-test på vår mottagning ungefär 4 veckor efter behandlingen.
Kontakta gyn-mottagningen vid:
Infektionstecken som feber och/eller värk i magens nedre del.
Utebliven blödning under Cytotec®-behandlingen.
Kraftig blödning som ej minskar. Kvarstående graviditetskänsla. Utebliven mens.
Preventivmedel
Om du vill börja med preventivmedel efter missfallet kan du i de flesta fall göra det
dagen efter behandlingen (p-piller, minipiller, p-plåster). P-stav kan sättas in och Pspruta kan ges samma dag. Spiral och P-ring bör du vänta med till nästkommande
mens.
Ta med giltig legitimation.
Om du uteblir från besöken utan att meddela oss kommer räkning att skickas
hem till dig.
Kurator tfn: 0920-28 38 44 (mån-fre 8:30-9:00)
Kontaktinformation
Länets gynmottagningar, tel: 010-4526300
Kalix sjukhus gynmottagning, tel: 0923-106 66
Gällivare sjukhus gyn-avdelning tel: 0970-19683
Sunderby sjukhus gyn-avdelning tel: 0920-282049
Sjukvårdsrådgivningen tel: 1177
Huvudprocess
Graviditetskomplikationer
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3546
2015-06-08
2.0