September 2015 – klass 2 Hej! Vi välkomnar Leen som har börjat i

V
36
37
38
39
40
September 2015 – klass 2
1
Tisdag
idrott
2
Onsdag inne
3
Torsdag Läxor in
4
Fredag
5
Lördag
6
Söndag
7
Måndag låna
8
Tisdag
9
Onsdag utedag
10
Torsdag Läxor in, föräldramöte
11
Fredag
12
Lördag
13
Söndag
14
Måndag låna
15
Tisdag
16
Onsdag bad
17
Torsdag Läxor in
18
Fredag
19
Lördag
20
Söndag
21
Måndag låna
22
Tisdag
23
Onsdag Skoljoggen
24
Torsdag Läxor in
25
Fredag
26
Lördag
28
Måndag låna, Läxor ut
29
Tisdag
30
Onsdag inne
idrott, Läxor ut,
veckobok
idrott
idrott, Läxor ut,
veckobok
idrott
Hej!
Vi välkomnar Leen som har börjat i vår
klass. Det var roligt att vi fick en tjej
till i klassen. Just nu är vi 16 elever.
Elvan, Alaa och Benjamin har tyvärr
slutat hos oss.
Nytt för i år är att om eleven ska äta
specialkost så ska en ny blankett fyllas i
och ett läkarintyg skickas med, hälsar
Lotta i köket.
Välkomna till föräldramöte torsdagen
den 10 september kl. 18-19.30.
Vi har först en gemensam information
för hela skolan. Sedan delar vi upp oss
klassvis. Vi kommer att ta upp, inte så
mycket praktiskt runt skolan, utan
diskutera likabehandlingsplan och
kunskapsmål för år två.
idrott, Läxor ut,
veckobok
idrott
Studiedag
idrott
Tänk på att eleverna är lediga fredagen
den 25 september. Då är det studiedag
för alla lärare.
Hälsningar Marie & Emma
[email protected]
073-0731071