Facit för utskrift

Moped klass 2
Test inför slutprovet
1. Hur fort får du köra med en moped klass 2?
X
30 km
45 km
25 km
2. Var ska du i första hand köra moped klass 2?
X
På vägrenen
På cykelbanan
På körbanan
3. Hur gammal ska man vara för att få köra moped klass 2?
X
16 år
18 år
15 år
4. Vad betyder det här märket?
X
Huvudled
Gräns för datumparkering
Varning för järnväg
5. Vilken typ av försäkring måste du ha på din klass 2 moped?
X
Ingen
Helförsäkring
Trafikförsäkring
6. Var går gränsen för rattonykterhet?
X
0.2 promille
2 promille
20 promille
7. Hur många får man åka på en moped klass 2?
X
En
Två
Så många den är registrerad för
8. Vad betyder det här märket?
X
Rekommenderad fart 30 km
Högsta tillåtna fart 30 km
Du bör inte underskrida 30 km
9. Hur mycket får du trimma din moped klass 2?
X
5 km
Du får inte trimma den
Maximalt till 45 km
Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2009
10. Hur fort får du köra där det här märket är uppsatt?
X
Högst 15 km
Inte överskrida 10 km
Normal gånghastighet
11. Vilken form har de flesta varningsmärkena?
X
Trekantiga
Runda
Fyrkantiga
12. Får du köra moped klass 2 i bussfilen?
X
Ja om det inte finns någon buss
Ja
Ja om den ligger till höger i färdriktningen
13. Får du köra moped klass 2 på motortrafikledled?
X
Ja
Nej
Ja om du kör försiktigt på vägrenen
14. Får du använda vilken hjälm som helst?
X
Ja det finns inga speciella krav på hjälmen
Nej den måste ha testats och godkänts av transportstyrelensen
Nej den måste vara E- eller SIS-märkt för att vara godkänd
15. Det visar sig att din klass 2 moped går 40 km trots att den inte är trimmad.
Får du då köra 40 km?
X
Nej det är fortfarande 25 km som är den högsta tillåtna hastigheten
Javisst så länge den inte är trimmad
Ja men då får du inte ha någon passagerare
16. Vad betyder väjningsplikt?
X
Du är skyldig att väja för att undvika en krock
Vid möte med brett fordon är du skyldig att väja
Du är skyldig att lämna företräde för trafik på korsande väg
17. Var ska du i första han köra om det saknas cykelbana?
På vägrenen om sådan finns
X
På körbanan
På gångbanan
18. Får du stanna på ett övergångsställe?
X
Ja
Nej
Ja men bara om det inte finns några gående
19. Vad innebär högerregeln?
X
Trafik från höger ska alltid lämna företräde till övrig trafik
Saknas vägmärken eller andra anvisningar ska du alltid lämna företräde åt trafik från höger
Trafik endast tillåten för fordon som kommer från höger
Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2009
20. Får du stanna i ett spårområde?
X
Nej
Ja
Ja men bara om det inte kommer något tåg
21. När du kör ut ur en cirkulationsplats sker det alltid åt höger
X
Nej
Ja
Det kan vara åt bägge hållen
22. Vilken av mopedens bromsar är det effektivaste?
X
Bakbromsen
Frambromsen
Båda är lika effektiva
23. Vad är stoppsträcka?
X
Samma som bromssträckan
Samma som reaktionssträcka
Reaktionssträcka + bromssträcka
24. Åt vilket håll tittar du först då du kommer fram till en korsning?
X
Åt höger eftersom det är högerregeln som gäller
Åt vänster eftersom det är från vänster som trafiken är närmast dig
Det har ingen betydelse åt vilket håll du tittar först
25. Du är ute och kör på kvällen och har helljuset på.
Vid vilket tillfälle ska du inte blända av till halvljus?
När du möter en gående
X
När du möter en lastbil
När du möter en buss i linjetrafik
26. Vilken regel ska du använda för att hålla rätt avstånd till framförvarande fordon?
X
Högerregeln
Avståndsregeln
3-minutersregeln
27. Vad måste du alltid ha med dig då du kör din moped?
X
Verktygsväska
Försäkringsbevis
Första förband
28. Vad betyder det här märket?
X
Förbud mot moped klass 1
Förbud mot moped klass 2
Förbud mot moped klass 1 och 2
Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2009
28. Vilka av följande påståenden är sanna?
X
X
X
X
X
X
X
Du ska alltid ha med dig mopedens typintyg när du är ute och kör
Motoreffekten på din klass 2 moped får vara högst 1 kw
Du får bara i undantagsfall köra på cykelbana
Endast föraren måste ha hjälm
Moped behöver inte ha belysning då det är dagsljus
Du får inte köra din moped klass 2 innan du fått registringsskylten
Det är förbjudet att köra moped klass 2 på vägrenen på landsväg
Du får bara ha passagerare på moped klass 2 om du fyllt 18 år
Du bör kontrollera de viktigaste funktionerna hos mopeden innan du ger dig ut i trafiken
Det är viktigare att däcken är rätt pumpade än att mönstret är bra
Frambromsen är den effektivaste på mopeden
Förbudsmärken är vanligtvis runda, gula och röda med en svart symbol
Påbudsmärken upplyser dig om vad du inte får göra
Uttrycket ”tillräckligt låg hastighet” betyder att du ska hinna stanna i alla upptänkliga situationer
Bevakat övergångsställe betyder att det är tydligt utmärkt med skyltar
Cykelöverfart är alltid när cykelbanan går på en cykelbro över vägen
Cykelpassage är samma sak som cykelöverfart
Väjningsplikt innebär att förare ska lämna företräde åt andra trafikanter
Stopplikt gäller endast moped klass 1, inte klass 2
Parkeringsförbud och stoppförbud gäller inte moped klass 2
Du får stanna på backkrön men inte i kurva där sikten är skymd
Endast moped klass 2 får parkera på huvudled
Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2009