Graderingshäfte_2015

GRADERINGSHÄFTE
Kyu grader
Gällande från 2015-01-01
Allmänna bestämmelser
• Du skall vara medlem i Varbergs Judoklubb och därmed
även Svenska Judoförbundet.
• Du skall ha betalt den fastställda graderingsavgiften, via
konto, swish eller kontant på graderingsdagen.
• Du skall ha fått godkännande att gradera av din tränare.
• Vid graderingstillfället skall du vara väl förberedd, både
teoretiskt och praktiskt.
• Ansvarig för gradering skall utses av styrelsen. Denne ska
vara graderad minimum shodan (1 Dan) och gärna
examinandernas tränare skall vara bisittare.
• Graderingen startar med graderingsansvarig tar närvaro.
Därefter skall följande moment ingå:
o Randori
§ tachi waza (stående kamp)
§ ne waza (sittande kamp)
o Waza
§ Uppvisande av tekniker
• Migi (höger)
• Hidari (vänster)
§ Frågor från graderingsansvarig
o Kata
§ Gäller endast för de kyugrader där kata är ett
krav.
• Vid godkänd gradering skall examinanden erhålla ett nytt
bälte, graderingsdiplom och judopassinlaga (judopass vid
gokyu).
Gradering till gult bälte
För att kunna graderas till gokyu; 5 kyu (gult bälte) bör
du kunna följande:
Rei (hälsning)
* Stående (ritsu rei)
* Sittande (za rei)
Ukemi (fallteknik)
* Bakåtfall (ushiro ukemi)
* Sidofall från sittande position
(yoko ukemi)
Kumi kata (greppteknik)
* Standardgrepp; under armen
(hiki te) och i slaget (tsuri te)
Randori
* Du skall kunna träna randori tachi
waza (stående kamp) och randori
ne waza (sittande kamp på mattan).
NAGE WAZA (kasttekniker)
Ippon Seoi Nage
De Ashi Harai
Ko Uchi Gari
O Soto Otoshi
O Uchi Gari
O Goshi
Uki Goshi
Koshi Guruma
OSAEKOMI WAZA (fasthållningstekniker)
Mune Gatame
Kuzure Kesa Gatame
Kami Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Du bör även kunna:
a) komma in på fasthållningarna från olika lägen.
b) Behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) Minst ett (1) sätt att ta dig ur fasthållningarna
d) Minst ett (1) sätt att vända uke som ligger på mage.
e) Ta på dig judogin på ett korrekt sätt och knyta bältet.
Det här bör du veta:
a) alla kan träna judo, och vill man tävla kan man göra det
via kamp(shiai) eller teknik (kata).
b) Judo är en idrott som kommer från Japan och grundades
1882 av en man vid namn Jigoro Kano (1860-1938)
c) Hajime betyder ”börja”, Matte betyder ”stopp” och
Soremade betyder ”Nu är det slut”
Gradering till Orange bälte
För att kunna graderas till yonkyu; 4 kyu (orange
bälte) bör du kunna följande:
Ukemi (fallteknik)
* Sidofall i rörelse (yoko ukemi)
* Rullande framåtfall (zenpo
kaiten ukemi) åt både höger och
vänster till stående och till liggande
position.
Kuzushi (balansbrytning)
* De åtta grundläggande riktingar
som balansen kan brytas åt (happô
no kuzushi)
Kumi kata (greppteknik)
* Kunna nackgrepp (i nackslag och
ärm) på höger och vänster sida.
NAGE WAZA (kasttekniker)
O Soto Gari
SHIME WAZA
(halslåstekniker) från 15 år
Ko Soto Gari
Okuri eri jime
Ko Soto Gake
Nami Juji Jime
Hiza Guruma
Kata Juji Jime
Seoi Otoshi
Gyaku Juji Jime
Tsuri Goshi
KANSETSU WAZA
(armlåstekniker) från 15 år
Harai Goshi
Ude Hishigi Juji Gatame
Tsuri Komi Goshi
Ude Garami
Morote Seoi Nage
Kubi Nage
Tani Otoshi
OSAEKOMI WAZA (fasthållningstekniker)
Tate Shiho Gatame
Ushiro Kesa Gatame
Yoko Shiho Gatame
Kuzure Yoko Shiho Gatame
Du bör även kunna:
a) komma in på fasthållningarna från olika lägen.
b) Behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) Ett par sätt att ta sig ur fasthållningarna som krävs till
föregående grader.
d) Fullfölja i ne waza efter två (2) valfria kast
e) Minst tre (3) sätt att vända på uke som ligger på mage
f) Minst ett (1) sätt att få loss benet som uke har fångat med
sina ben.
g) Minst ett (1) sätt att passera ukes ben när denne ligger på
rygg.
h) Två (2) valfria kombinationer i tachi waza (stående
tekniker)
Det här bör du veta:
a) Judo är bra för kondition, balans, styrka och rörlighet.
När man tränar judo, tränar man hela kroppen.
b) Renraku waza betyder kombinationsteknik.
c) På tävling kan man få Ippon, Waza-ari och Yuko som
poäng.
d) Judo betyder ”den följsamma vägen”.
e) Kuzushi på svenska är balansbrytning.
f) Tsukuri på svenska är ingång/placering.
g) Kake på svenska är kast
h) Zanshin på svenska är att hålla upp kompisen efter
kastet.
Gradering till Grönt bälte
För att kunna graderas till sankyu; 3 kyu (grönt bälte)
bör du kunna följande:
Ukemi waza:
Framåtfall och bakåtfall över
hinder.
Kuzushi waza:
Visa ett stående kast i
respektive balansbrytningsriktning.
Kata (Förutbestämd form)
Visa serien: koshi waza i
Nage no kata eller Osaekomi
waza i Katame no kata.
NAGE WAZA :
Okuri Ashi Harai
Sasae Tsuri Komi Ashi
Harai Tsuri Komi Ashi
Ko Uchi Makikomi
Tai Otoshi
SHIME WAZA (halslåstekniker)
från 15 år
Kata Ha Jime
Sode Guruma Jime
Hadaka Jime.
Sode Tsuri Komi Goshi
KANSETSU WAZA
(armlåstekniker) från 15 år
Hane Goshi
Ude Hishigi Hara Gatame
Uchimata
Ude Hishigi Hiza Gatame
Tomoe Nage (ev. Yoko)
Sumi Gaeshi (ev. Yoko)
Uki waza
OSAEKOMI WAZA:
Kuzure Tate Shiho Gatame
Kesa Gatame
Kata Gatame
Ura Gatame
Du bör även kunna ...
a) komma in i katame waza från olika lägen.
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) fyra (4) sätt att ta sig ur fyra (4) valfria fasthållningar till
tidigare grader.
d) ett (1) sätt att ta över när uke attackerar tori som står
på alla fyra.
e) minst två (2) sätt att passera benen på uke, som ligger på
rygg.
f) minst tre (3) sätt att vända uke, som ligger på mage och/
eller på alla fyra.
g) Renraku waza - tre (3) valfria.
h) Kaeshi waza - två (2) valfria.
i) fullfölja i ne waza efter fyra (4) valfria kast.
Det här bör du veta ...
a) Te waza = Hand eller armkastteknik
b) Koshi waza = Höftkastteknik
c) Ashi waza = Fot eller benteknik
d) Ma sutemi waza = offerkastteknik rakt bakåt på rygg
e) Yoko sutemi waza = offerkastteknik på sidan.
Gradering till Blått bälte
För att kunna graderas till nikyu; 2 kyu (blått bälte)
bör du kunna följande:
Kuzushi waza:
Få uke till obalans genom
skiftande kumi kata.
Kata
Antingen serien: Te waza och
koshi waza i Nage No Kata eller
serien: Shime waza i Katame
No Kata.
NAGE WAZA :
Yoko Otoshi
Yoko Wakare
Yoko Guruma
Ushiro Goshi
Utsuri Goshi
SHIME WAZA (halslåstekniker)
från 15 år
Sankaku Jime (och gatame)
Ryote Jime
Uki Otoshi
KANSETSU WAZA
(armlåstekniker) från 15 år
Sumi Otoshi
Ude Hishigi Ude Gatame
Ashi Guruma
Ude Hishigi Waki Gatame
O Guruma
Te Guruma
Yoko Gake
Tani Otoshi
Kata Guruma
Gradering till brunt bälte
För att kunna graderas till ikkyu; 1 kyu (brunt bälte)
bör du kunna följande:
Teori:
Alla tidigare krav under rubriken: Det här skall du veta.
Ukemi waza
Alla tidigare krav på fallteknik
Kumi kata:
Alla tidigare krav på greppteknik.
Nage waza:
Alla tidigare krav på kastteknik. Kunna utföra samtliga
Tekniker upp till nikyu åt både höger och vänster.
Osae komi waza:
Alla tidigare krav på fasthållningsteknik.
Kansetsu waza:
Alla tidigare krav på armlåsteknik.
Shime waza:
Alla tidigare krav på halslåsteknik.
Kata:
Utföra tre (3) valfria serier i Nage no kata samt 1 valfri serie i
Katame No Kata.
Randori:
Alla tidigare krav på tachi waza och ne waza randori.
Övrigt:
Alla tidigare krav under rubriken: Du bör även kunna...