Guide Uppdatera Drivrutin

Uppdatera Drivrutiner
På egen risk
WAGO tar inget ansvar för skador som är orsakades av uppdateringsprogram
eller ny funktion på drivrutin. Observera även våra allmänna villkor.
Vid uppdatering av drivrutin kommer nedladdat program och andra filer och data
raderas. Se till att du har en aktuell säkerhetskopia.
Efter uppdateringen, anteckna den nya drivrutinsversionen direkt på produkten.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-2-
PFC200 PFC100
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-3-
PFC200 / PFC100
Skriv till [email protected] för senaste drivrutinen.
Vi skickar ut en hemladdningslänk.
Drivrutinen kommer i form av en disc-image filDet är samma fil för alla PFC100 PFC200 modeller.
hd_V020323_04_r13438.img
betyder FW04
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-4-
PFC200 / PFC100
Imagefilen ska skrivas ner till ett minneskort.
Vi rekommenderar att använda WAGO minneskort.
PFC200 SDHC 2GB 758-879/000-001
PFC100 Micro SD 2GB 758-879/000-3102
Använd win32diskimager för att skriva ner bildfil
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-5-
PFC200 / PFC100
Minneskort drive.
IMG fil
Win32diskimager kan kräva att köras med “Run as administrator.”
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-6-
PFC200 / PFC100
Administration
/Create Image
Starta upp en enhet med minneskortet insatt. Enhet startar från minneskort med kortets FW.
Default IP 192.168.1.17, inloggning med admin/wago.
För att spara FW på lokal disk. Administration / Create Image / Start Copy
Efter kopiering. Ta ur minneskort och starta om.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-7-
750-8XX & 750-3XX
via PFC Update och servicekabel
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-8-
750-8XX & 750-3XX
Skriv till [email protected] för senaste drivrutinen och uppdateringsprogrammet.
Vi skickar ut en hemladdningslänk till en .exe fil.
EXE filen packar upp FW filerna på din dator.
Setup_07500333_V046708_IX17.EXE
betyder FW17
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-9-
750-8XX & 750-3XX
Använd mjukvaran PFC update och USB eller RS232 service kabel.
Börja med att sätta upp rätt comport för kommunikation
750-923 USB (rekommenderad)
750-920 RS232
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 10 -
750-8XX & 750-3XX
Tryck identify och få information om installerad FW och den senaste som kan
installeras. Tryck Update för att starta process. Rör inte kabeln under
uppdateringsprocessen!
betyder FW8
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 11 -
Moderna Ethernet kopplare och controllers 750-88X via
Ethernet Update över Ethernet
PFC Update fungerar även för 750-88X. Detta är bara ett alternativ.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 12 -
750-88X
Vi använder samma FW filer som installeras för användning via PFC Update.
Men när vi använder Ethernet Update måste vi själva ha koll på att vi väljer rätt FW fil för
uppdatering.
Med Win7 64b har filerna per automation installerats under:
C:\ProgramData\WAGO Software\WAGO-FBC-Firmware\BUS\
Sen olika mappar beroende på produkt t.ex. KNX\ för 750-849,750-889 eller Ethernet\ för
vanliga ethernet controllers t.ex. 750-881 750-880 osv.
Därunder finns mapp INFO och HEX.
HEX innehåller FW filer och INFO innehåller informationsfiler för hjälp att välja rätt FW fil.
Vi börjar med INFO
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 13 -
750-88X
Öppna fil för din controller. Tex 07500880.BIF
Efter lite grundinfo så kommer information om drivrutiner.
; PFC-Buskoppler
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
[0750-0880]
; Artikelnummer laut Unix
;
;--- Allgemeine Informationen -------------------------------------------------;
HW
= 1241-0750
; Hardware-Sachnummer der Schaltung
PSN
= 750-880
; Produkt-Stammnummer
ORDER
= 750-880
; Lange Bestellnummer Eintrag in FW
IDENT
= 07500880
; Identnummer laut Unix
DESCR
= WAGO 750-880 PFC ETHERNET
; Beschreibung laut Unix
MARKING
= PFC
; Kennung fuer Standard-Koppler
NETIDDESC
= MAC-ID
; Beschreibung der Network-ID
BOOTMODE
=6
; Ladevorgang erfolgt via FWL / ISIS
FASTCODE
= 0,0,0
; Kein Fastcode in diesem koppler
FWL
= .\bus\ethernet\hex\51236594.hex ; Ethernet-FWL
FWL_INDEX
= 03
; Index des FWL
FW
FW_00
Artikelnummer
Kolla efter rad FW
Fil med senaste drivrutin
Info om FW-version
= .\bus\ethernet\hex\51306572.hex ; Firmware Index 08 -> 01.05.32(08)
= .\bus\ethernet\hex\51303016.hex ; Firmware Index 07 -> 01.04.15(07)
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 14 -
750-88X
Öppna Ethernet Update
Tryck Add
Skriv in IP adress i Network-Name
Eller sök efter enheter i ett spann.
Vi kan välja flera enheter samtidigt för
uppdatering.
Tryck Apply
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 15 -
750-88X
Tryck Firmware och leta rätt på .HEX filen vi fick namnet på från .BIF filen.
Tryck Update för att starta uppdatering
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 16 -
Avancerade I/O Moduler
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 17 -
Avancerade I/O Moduler
Ytterst få I/O moduler har en drivrutin som kan uppdateras.
Exempel på moduler där drivrutin kan uppdateras:
753-647 DALI Master, 750-658 CAN-Gränssnitt, 750-632 Proportionalventilstryning.
Skriv till [email protected] för att få senaste drivrutinen och mjukvaran IO_Update.
FW kommer i .wup fil.
0750-0632_V010201_IX02_Rev01_51299440.wup
Betyder FW02
WAGO IO Update behöver inte installeras utan kommer som en ZIP med alla filer som
behövs internt. Packa upp ZIP och kör WagoIOUpdate750.exe
Får du ett felmeddelande likt detta har du kanske packat upp i en mapp där du har
begränsade rättigheter.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 18 -
Avancerade I/O Moduler
Först Inställningar FILE / Settings
Välj Eventuellt Language (Sprache)
Välj serieport / IP adress till kopplare/controller
I mappen som defenieras under Path for Packages ska dina .wup firmware filer sparas.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 19 -
Avancerade I/O Moduler
Tryck Identify
Under FW Version ser vi nuvarande FW
Under Target Version ser vi FW vi kan uppdatera till.
Tryck Start Update
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 20 -
Kontaktinformation
[email protected]
08-584 106 80
Carsten Holm
Support Ingenjör automation
08-584-106-81
Simon Nilsson
System specialist automation
08-584-106-83
© W AGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, PMA, ToK/JBe 02/2010
21