Välkomstbrev Folkhälsoproblem kring mat och ätande HT15

Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för hälsa och arbetsliv
KURSNAMN Folkhälsoproblem
KURSKOD FHG011
ANMÄLNINGSKOD HIG-14209
kring mat och ätande
36-03
FHG011
KURSVECKOR
KURSPLAN
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN
2015-08-24—2015-08-30
Maria Savela
[email protected]
KURSADMINISTRATION [email protected]
KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent
Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb HT15_14209
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
Fortsättning nästa sida!
1(2)
Kursupplägg
Kursen innehåller uppgifter som ska genomförs under kursens gång där uppgifter görs en i taget. De
obligatoriska moment som finns är att utföra uppgifterna och lämna in dem på utsatta tider. Det kommer läggas
ut inspelade föreläsningar. Vid kursstart kommer en studiehandledning finnas tillgänglig på Blackboard och den
innehåller allt som ska göras fram till kursens slut. Kursen är helt på distans vilket betyder att det inte kommer
ske några fysiska träffar. Kursen är på 7.5 hp vilket i tid betyder 5 veckor i sträck om den var på helfart. Den här
kursen går på kvartsfart vilket betyder att kursen sträcker sig över hela terminen istället för 5 veckor som kurser
på helfart gör. Information om kursens litteratur går att få via kursplanen som finns på HiGs hemsida.
Kommunikationssätt
I den här kursen används Blackboard som är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i
Gävle, en så kallad lärplattform. Via Blackboard lämnas uppgifter in, indelningar i grupper görs, forum för
diskussioner skapas och mail skickas till lärare och andra studenter i samma kurs. Vid kommunikation med
lärare måste studentmailen användas. Ibland delas privat information ut, som betyg, och då vill lärare undvika
risken att inte informationen ges ut till ej berättigad person. Det är på Blackboard som uppgifters poängsättning
kan ses för varje student och det är även där som kommentarer om uppgifter delas ut av lärare.
Kursvärdering
för utbildningsstöd, november 2014
Efter avslutad kurs finns det en möjlighet för studenter att göra en kursvärdering. Den kursvärderingen finns
tillgänglig på Blackboard för studenter att fylla i och den är anonym. Kursvärderingen är till för att förbättra
kursen till nästa gång den ges vilket betyder att studenters åsikter om kursen är viktiga för dess utveckling.
2(2)