Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

ORDLISTA
NIVÅ 1&2
Ord och fraser som kan
vara svåra att förstå
Före besöket
Akut
Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det
inte är akut kan du få en tid hos husläkare inom 5 dagar.
Bokad tid
Det finns en speciell tid för dig, hos till exempel läkare. Tiden är beställd i förväg så
att du vet vilken dag och tid du ska komma.
Fastande före provtagning
För att kunna mäta något i kroppen på ett bra sätt måste du ibland vara fastande.
Det betyder att du inte får äta och dricka före provtagningen. Du får bara dricka
vanligt vatten efter klockan 00.00 natten före provtagningen. Ta gärna med en frukt
eller smörgås som du kan ta efter provtagningen.
Frikort
Du behöver som mest betala 1 100 kronor i patientavgift. Sedan får du frikort. Med
frikort är det gratis att besöka läkare, sjuksköterska, sjukgymnast med flera. Besöken
är gratis i ett år från första betalda besöket. Efter ett år gäller inte frikortet längre. Då
får du börja med vanlig patientavgift igen.
Morgonurin
Ibland ska du spara urinen när du kissar på morgonen. Det är för att kunna ta prov
på morgonurinen.
Prioritering
De patienter som är sjukast får gå före i kön. Om du har många sjukdomar och
besvär så får du hjälp med de viktigaste vid första besöket. Sedan får du komma
tillbaka för att få mer hjälp.
1177 Vårdguidens utbildningsmaterial för Sfi-skolor i Stockholm.
1
ORDLISTA Nivå 1&2
Vid besöket
Antibiotika
Antibiotika är namnet på många olika läkemedel som kan hjälpa vid
­bakteriesjukdomar. Den vanligaste antibiotikan heter penicillin. Antibiotika hjälper
inte när du har en vanlig förkylning med hosta och snuva. Man ska bara ta a
­ ntibiotika
när det är nödvändigt. Om man tar antibiotika i onödan, så kan det utvecklas
­bakterier som inte antibiotika hjälper mot.
Avföringsprov
Avföringsprov betyder att du ska lägga en liten bit avföring (bajs) i ett provrör eller i
ett provtagningskuvert som du får med dig. Sjuksköterskan, eller den som arbetar på
laboratoriet, kan visa dig hur du ska göra.
Avvakta
Att avvakta betyder att vänta och se, till exempel hur en sjukdom utvecklas utan att
ge läkemedel eller operera. Många sjukdomar klarar kroppen själv av för att bli frisk.
Därför är det ibland bäst att vänta och se.
Behandling
Behandling kan vara att operera eller att ge läkemedel. För cancerpatienter kan det
vara strålbehandling. Olika grupper i sjukvården ger olika behandlingar. En logoped
tränar talet och en sjukgymnast tränar kroppen. Vid besök hos psykolog och kurator
är samtal viktigaste behandlingen.
Blodprov
Blodprov tas oftast i armvecket eller i fingret. Sedan skickas ett provrör med
blodprovet till ett laboratorium för analys. Det betyder att läkaren vill ha svar på vad
som mäts.
Blodsocker
Alla människor behöver ha socker i blodet. Blodsockerprov tas med ett stick i
­fingret. Det är för att mäta hur högt ditt blodsocker är. Om det är för högt blodsocker
kan det bero på diabetes. Om blodsockret är för lågt kan du må dåligt och svimma.
Blodtryck
Blodtrycket visar trycket i hjärtat, både när hjärtat pumpar ut blod och mellan
hjärtslagen. Läkaren eller sjuksköterskan mäter blodtrycket genom att du får en
manschett på överarmen. Manschetten pumpas upp med luft. Den som undersöker
dig lyssnar med stetoskop.
1177 Vårdguidens utbildningsmaterial för Sfi-skolor i Stockholm.
2
ORDLISTA Nivå 1&2
Buk
Buken är den del av kroppen som är ovanför benen och under bröstkorgen.
Man kan också säga magen.
Dosering och överdosering
Dosering är en viss mängd, till exempel hur mycket du ska ta av ett läkemedel. Det
kan vara 2 tabletter som ska tas 3 gånger varje dag. Det är bra att ta läkemedlet vid
olika tider under dygnet. Det kan vara på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.
Överdosering är att ge eller ta för mycket läkemedel.
Feber
Feber kan man bara se genom att mäta med termometer. Om man har 38 grader
­eller mer i kroppstemperatur så är det feber. Man kan ibland känna sig varm och
ändå ha normal kroppstemperatur.
Hygien
Bra hygien är att hålla kroppen ren. Bra hygien gör att du inte smittar andra med
sjukdomar. Det gör också att du inte smittas själv. Ett bra sätt är att tvätta händerna
efter toalettbesök och när du varit i kontakt med någon som är sjuk.
Infektion
Infektion betyder att virus eller bakterier kommit in i kroppen så att du blir sjuk.
Kronisk
En kronisk sjukdom är en långvarig sjukdom eller en sjukdom som man har hela
livet. De flesta kroniska sjukdomar går att behandla, men några kroniska sjukdomar
går inte att bota.
Mage
Mage betyder olika saker. Du kan ha ont i magen på flera sätt. Ibland säger man
buken om magen. Ibland menar man magsäcken när man säger magen.
Missbruk
Missbruk är att dricka så mycket alkohol att det skadar. Det är också att använda
narkotika och andra olagliga droger. En person som missbrukar kanske inte förstår
att det är farligt och har svårt att sluta med sitt missbruk.
Negativt provsvar
Ett negativt provsvar betyder att provet är normalt och att det inte är något farligt.
Provet visar inga tecken på till exempel bakterier eller cancer.
1177 Vårdguidens utbildningsmaterial för Sfi-skolor i Stockholm.
3
ORDLISTA Nivå 1&2
Positivt provsvar
Ett positivt provsvar svar betyder ofta att det är något som inte är helt normalt.
Provet kan visa till exempel bakterier, cancer eller magsår.
Provtagning
Vanligaste provtagningen är blodprov eller urinprov. Man kan också ta prov på
exempelvis en bit hud som har opererats bort.
Sjuksköterska
En sjuksköterska har som yrke att vårda och hjälpa sjuka människor. Sjuksköterskan
hjälper också människor så att de inte blir sjuka. Hon eller han har utbildning från
högskola.
Smittsamma sjukdomar
De flesta sjukdomar som beror på virus eller bakterier kan vara smittsamma. Vanliga
exempel på sjukdomar som smittar är influensa, mässling, lunginflammation och
tuberkulos. Om man har en smittsam sjukdom så minskar smittan om man får
behandling eller när sjukdomen läker ut av sig självt. Hur länge man kan smitta
­andra beror på vilken sjukdom det är.
Uppföljning
Ibland vill läkare och sjuksköterskor veta hur du mår av behandlingen. Därför kan de
ibland kontakta dig för att prata i telefon eller för att träffa dig igen. Det är för att se
om de ska ändra något i behandlingen.
Utredning
En utredning är en mer noggrann undersökning med till exempel prover och
­röntgen. Det är för att ta reda på vad som inte är bra.
Efter besöket
Du kommer att bli kallad
”Du kommer att bli kallad” betyder att du kommer att få brev med information om
vilken dag och tid du ska komma för besök eller undersökning.
Elektroniskt recept
Ett elektroniskt recept, e-recept, är när en läkare har skickat ditt recept via dator
till apoteket. Du kan hämta ut läkemedlet på vilket apotek du vill. Du får visa
­legitimation.
1177 Vårdguidens utbildningsmaterial för Sfi-skolor i Stockholm.
4
ORDLISTA Nivå 1&2
Elektronisk remiss
Elektronisk remiss, e-remiss, är när en läkare har skickat din remiss via dator. Du
kommer att få en kallelse, exempelvis till en undersökning. Om det gäller en
provtagning så har remissen skickats via datorn till laboratoriet.
Hämta mediciner på apoteket
Gå till apoteket och visa legitimation för att få ut de läkemedel som läkaren har
­skrivit recept på.
Remiss
En remiss är när en läkare eller sjuksköterska skickar en patient till en specialist för
behandling eller undersökning, exempelvis röntgen. Det kan också vara en remiss
till sjukgymnast eller psykolog.
Receptfritt
En del läkemedel kan du köpa utan recept. Läkemedlen finns att köpa i
­matvaruaffärer eller på apoteket, exempelvis läkemedel mot värk.
1177 Vårdguidens utbildningsmaterial för Sfi-skolor i Stockholm.
5