Stil och identitet

Skrivuppgifter
Välj en av uppgifterna och skriv 300–600 ord. Tänk på att redovisa­
källan när du refererar från en text.
1. Stil och identitet
I sin bok Min historia – Jag är Zlatan Ibrahimović (2011) berättar Zlatan för
David Lagercrantz hur det kändes att komma till en ny skola och vara
helt fel klädd. Även i andra situationer kan människor behöva anpassa sin
klädsel. Vad betyder kläder och yttre detaljer för den bild andra får av dig?
Webbtidningen Stajl har ett temanummer om identitet och vad vårt yttre
signalerar. Redaktionen efterfrågar synpunkter från läsarna och du bestämmer dig för att skriva ett inlägg. Syftet med inlägget är att inspirera till
diskussion och ge ytterligare perspektiv på frågan.
Skriv ditt inlägg. Resonera om vad utseende och stil betyder för den bild
andra får av oss. Förklara varför många människor vill signalera en viss
sorts identitet genom sitt yttre. Presentera något från utdraget ur Zlatan
Ibrahimovićs biografi som är relevant för ditt resonemang. Tänk på att
läsarna inte har tagit del av utdraget.
Rubrik: Stil och identitet