(Microsoft PowerPoint - Reportaget\344vling kort presentation)

REPORTAGETÄVLING
EU
”
– VAD BETYDER DET
FÖR REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN?”
Vem kan delta
Elever i åk 2 i gymnasieskolorna i Jämtlands län
Ett reportageteam skall bestå av 2-4 elever
Tänk igenom vad som är det ”bästa” reportageteamet
Max 30 bidrag går vidare från intresseanmälan till slutlig tävling
Tidplan
6 mars skall en kort intresseanmälan kring tävlingsbidraget mailas till Europa Direkt
Max 0,5 A4 sida som beskriver ämnet som reportaget kommer att fokusera
Information om vilka som ingår i teamet, vilken skola och en kontaktlärare för teamet
12 mars ges besked om vilka som har gått vidare om vi har fått in fler än 30 bidrag
senast 27 april mailas färdiga reportage in till Europa Direkt
7-8 maj medverkar reportage teamen på Europadagens projektmässa där de får
presentera sina bidrag och i anslutning till dessa dagar offentliggörs vinnande bidraget
REPORTAGETÄVLING
” EU – VAD BETYDER DET
FÖR REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN?”
Format och innehåll
Reportaget skall vara minst 1 A4 sida långt och max 2A4 sidor långt
Skall innehålla minst 2 intervjuer med intressenter som kan lämna åsikter eller fakta
inom reportagets tema
Reportaget får innehålla max 2 bilder
Vid eventuell publicering kan reportagen komma att kortas ner utifrån ursprungslängd
Vinster
Pris 1
Får åka på studieresa till Bryssel hösten 2015 med Europa Direkt
Pris 1-3 Får sina bidrag publicerade i ÖP
Alla bidrag samlas i ett häfte som kommer att tryckas upp i ett antal exemplar
Bedömningskriterier
Nyhets- och läsarvärde, hur genomtänkt reportaget är, källhänvisningar och form- och bildspråk
Jury
Juryn kommer att bestå av totalt 6-8 personer (lärare, journalister, politiker,
företagare och Europa Direkt)
EU handledning
Ges utöver skolans handledning till utvalda reportageteam även från Europa Direkt, Sanna Palomaa
Kontakt o info
[email protected] och mobil 076-8432200