Felställda kärl betyder extrajobb för Anders

Information
till fastighetsägare
i Västra Mälardalen
Renhållning
Maj 2015
Felställda kärl betyder
extrajobb för Anders
Anders Kuhlin tvingas då och då lämna
förarstolen för att manuellt rätta till felställda kärl.
Foto: Conny Sillén
Kundtjänst: 0221-67 00 90, www.vmkfb.se/renhallning
Sidlastarhämtning
införs i Arboga
och Kungsör
Viktigast med
avstånd mellan
kärlen
Från i höst införs hämtning med sidlastare
bland merparten av
Arbogas och Kungsörs villor. Det betyder
ändrade rutiner för
villaägarna – i en del fall
blir det även ändrade
hämtningsdagar.
Hämtning med sidlastare är
sedan flera år etablerad i Köpings villaområden.
Berörda hushåll kommer att
informeras brevledes.
Vafab Miljö, som sköter insamlingen av hushållens avfall, har beställt en ny sidlastarbil och räknar med att den
ska tas i drift månadsskiftet
augusti-september. Det betyder att den halvautomatiska
hämtningsmetoden kan införas för fler villahushåll.
– Se till att ha avstånd
mellan gröna och bruna
kärlet.
Det är Anders Kuhlins
viktigaste uppmaning till
villahushållen.
En vanlig arbetsdag tömmer
Anders kärl hos cirka 400 villahushåll med hjälp av sin sidlastare.
För det mesta utan problem.
– Hämtningen fungerar som
helhet bra, men fortfarande
finns det brister, säger Anders.
– Vanligaste problemet är
att kunderna ställer kärlen för
nära varandra. Då kommer jag
inte åt att lyfta utan att det andra kärlet knuffas omkull. Det
ska vara minst en halv meter
mellan kärlen.
Anders har hämtat hushållsavfall i 25 år. Sidlastarnas successiva intåg har revolutionerat jobbet, både när det gäller
arbetsmiljö och effektivitet.
En av tankarna med halvautomatisk sidlastarhämtning är
att chauffören enbart ska behöva jobba inifrån hytten. Men
i praktiken tvingas Anders då
och då kliva ur och rätta till felställda kärl.
– Värst är det när kärlen
står för nära ett staket eller en
brevlåda. Då riskerar jag att
skada egendomen med griparmen, konstaterar Anders.
– Sidlastarhämtning är optimal i stora villaområden. Det
fungerar inte så bra för flerfamiljshus, förklarar Kent Enarsson, enhetschef på Vafab
Miljö.
Hämtning med sidlastare
sker sedan tidigare i vissa
sommarstugeområden och i
år tillkommer fler områden.
Vad innebär sidlastarhämtning?
Hämtningen
rationaliseras,
främst genom att det bara behövs en person per bil.
Med den nya sidlastande
sopbilen kan chauffören sitta
kvar i bilen vid tömningarna,
medan griparmen lyfter kärlet
och tömmer innehållet i sopbilen. Den högerstyrda bilen är
försedd med två fack – brännbart respektive bioavfall.
Återanvändning bättre än
att slänga
Återvinning är bra för
miljön.
Men återanvändning är
ännu bättre.
Alla regionens Återbruk (Köping, Arboga och Kungsör)
erbjuder möjligheten att, i särskilda containers, lämna hela
föremål till återanvändning
som alternativ att lämna dem
till återvinning/deponi.
Vafab Miljö samarbetar med
frivilligorganisationer
som
tar hand om föremålen. De
skickas vidare till behövande
eller säljs för att ge intäkter till
hjälpverksamheten.
Tänk på…
Köping: Hela Människan
Tre enkla hållpunkter vid
sidlastarhämtning:
Kungsör: Kungsörs Återvinning & Secondhand
• Ställ fram kärlen vid tomtgränsen senast kl 06.00
hämtningsdagen.
• Placera kärlen med öppningen utåt gatan och –
om du har två kärl – med
minst en halv meters mellanrum.
Föremål som går till återanvändning ska vara hela och
rena. Exempelvis:
Arboga: Röda Korset
• Kläder
• Utrymmet vid sidan av
och ovanför kärlen måste
vara fritt.
• Möbler
• Husgeråd
• Sportutrustning
• Porslin/prydnadssaker
0932-BA5-010
Förändringar vid slamtömning
Sedan januari i år tas en högre
avgift ut för slamtömning som
kräver extra slangdragning.
Brunnar som ligger längre
än 20 meter från bilens uppställningsplats kräver extra
slang. Det betyder att chauffören måste ta hjälp av extra
personal.
Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets nya strängare regler kring slamtömning.
Fastighetsägaren har möjlighet att undvika den högre
taxan genom att köpa in
egen slang som kortar
avståndet till uppsamlingsbilen, eller gräva ner
ett rörsystem från brun�nen som chauffören kan
koppla slangen på.
Om du gjort något av
detta, eller någon annan
förändring som berör
slamtömningen – tänk
på att informera oss i
god tid innan nästa tömning.
Vi behöver din bild-hjälp!
MILJÖALMAN
– med tips och
ACKA
råd om källsorte
ring
Renhållning
fonnummer och var bilden är
tagen.
Ingen ersättning utgår.
Utvalda bilder publiceras i
väggalmanacken med fotografens namn.
Återbrukens öppettider
Köping ArbogaKungsör
Måndag 10-19
Tisdag
10-19
Onsdag10-19
Torsdag 10-19
Fredag10-17
Lördag10-15
...vi i Sverige producerar
nästan 500 kg avfall/person
men att vi återvinner 99% av
hushållens avfall?
11-19
Stängt
10-19
10-19
10-16
10-15
10-14, 15-19
10-14, 15-19
Stängt
10-14, 15-19
Stängt
10-15
Återbruken är öppna kl 10-15 Kr. himmelfärdsdag (14 maj)
Kontakta oss
Vänd dig till vår kundtjänst – via
telefon eller webben – när det
gäller fakturering, abonnemang,
flyttanmälan, rådgivning och beställningar av renhållnings- och
slamtjänster.
0221-67 00 90
www.vmkfb.se
[email protected]
VMKF Renhållning
Mästaregatan 13
731 50 Köping
Glöm inte anmäla flytt eller
andra förändringar i god tid!
INFO Reklambyrå, Köping, 2015
Har du en bra bild från
Västra Mälardalen?
Då kan du få den publicerad i vår Miljöalmanacka 2016.
Vi tar tacksamt
emot miljöbilder från
alla årstider, tagna i
Västra Mälardalen.
Bilderna ska finnas i ett originalformat på
minst 200 dpi. Vi tar inte
emot papperskopior.
Maila ditt bidrag i jpg-format till [email protected]
se. Märk mailet ”Almanacka”. Uppge namn, tele-