Förslag till Kulturpris år 2015?

Kulturpris år 2015
Säffle kommun delar varje år ut ett kulturpris till person eller förening som har utfört värdefulla insatser
för kulturen i Säffle kommun.
Du kan, som enskild eller som förening, föreslå kulturstipendiat till person eller förening som är verksam
i Säffle kommun eller till person som är född eller har varit aktiv i kommunen. Det är kulturnämnden som
beslutar vem eller vilka som ska få kulturpriset.
Prissumman uppgår till 5 000 kronor. Priset överlämnas högtidligen i anslutning till kulturnämndens
decembermöte.
Förslag med motivering göras skriftligen senast 5 oktober 2015, till [email protected] eller
Kulturnämnden, Säffle kommun, 661 80 Säffle.
Välkommen med förslag!
Kulturnämnden/ Eva Harstad
Kulturkansliet, Säffle
Tel 0533- 68 16 61
Säffle kommuns
Kulturpristagare
År
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Iwan Schyman
hembygds- och fornminnesforskning
Visklubb –67
musikfrämjande arbete
Akke Andersson
dokumentation i teckningar av byggnader och miljöer i Säffle
Lennart Schultz
körledare och impulsgivare inom musiklivet
Holger Andersson
skulptör
Svanskogs bygdespelmän
Morgan Jansson
keramiker
Larz Friberg
konstnär
Föreningen SäffleOperan
Åke Lidström
konsthantverkare
Karl-Axel Högmer
Kjell Ohlson
Tingvallakören
Torsten Andersson
Alf Johansson
(ej utdelat)
Uno Kallin
Elsa Norstedt
Ulf Löfgren
Iwan Johansson
Einar Ström
Husf. Silvénska Villan
Alrik Gustafsson
Gunnar Kihlberg
dokumentation och kulturminnesvård
nöjespappa, allsångsledare, m.m.
skolkör
kyrkomusiker
hymnologi (psalmvetenskap) och lokal kyrkohistoria
fiolbyggare, forskare, författare
skribent (poesi, prosa)
musikledare för Kom-Rock
dokumentation och kulturminnesvård
kyrkomusiker, m.m.
kulturella initiativ
dokumentärfotograf
möbelkonservator
Janne Lindqvist
musikpedagog, inspiratör
Sigge Magnusson
dokumentation (film, video)
Edmund Einevik
fotodokumentation
Joost Lakmaker
civilkurage, kamp mot nazism och förtryck
Svea Thörner
traditionsförmedlare
Sven-Erik Dahlström dokumentation, lokalhistoria
Uldine Björlin
musikledare, inspiratör
Birgitta Axelsson
textilkonstnär
(ej utdelat)
Gullan Byfeldt
folkbildare och eldsjäl
Säffle Musikförening konsertarrangör, musikfrämjare
Ellen Heller och Magnus Hedman konstnärspar
2000
2001
2002
Peter Olausson
Sifhällatomtarna
Gunnar Jonsson
2003
2004
Åke Jansson
författare
Britt-Mari och Sven Olsson /Bevarande av gamla danser
2005
Arthur Enneby
Inga-Stina Åkerblom
Sven Åkerblom
Claes Åkerblom
Stig-Arne Söderman
utveckling av bygdens kulturliv
lokalhistoriker och forskare
lokalhistoriker och forskare
lokalhistoriker och forskare
musikant
2007
Bernt Karlsson
Gunnel Eklund
kulturinspiratör
kulturinspiratör
2008
Föreningen Common People med Johan Österman och Fredrik Hellerstedt
(Värmlandsbrofestivalen)
2009
Casten Lychou
klokt ledarskap som ordförande i Musikföreningen i 30 år
2010
Anders Falk
stor passion för musik i allmänhet och för visan i synnerhet
2011
Göte Söderquist
dokumentation, lokalhistoria
2012
Promotorerna
ung kultur
2013
Södra Näsets byalag
Kulturladan, Dnr Kun 2013-86
2014
Lars Engdahl
Stort kulturellt engagemang, Dnr Kun 2014-76
2006
lokalhistoriker och inspiratör
idéella underhållare och glädjespridare
lokalhistorisk forskare