AROSENIUS, BRUCKNER OCH CATS AROSENIUS

kl 18 D U O N Å
musik från Ivar Arosenius tid och däromkring
JOAR SKORPEN violin
MARIA INGEMARSSON BERG piano
MAURITZBERG lördag 6 september
AROSENIUS, BRUCKNER OCH CATS
– en riktig kattdag!
program
kl 14-20 Café och kulturstig
kl 15
Kattresan
ROMANS (1904?) Sara Wennerberg Reuter
TANTUM ERGO (1970) Tui St. George Tucker
DOROTEADOROTEA-VARIATIONER (2014) Mikael Forsman
SONAT(1948) Sven-Eric Johanson
SYNTHÈSE (1914) Arthur Lourié
SONAT (1891) Johannes Haarklou
JOAR SKORPEN (f 1972) är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg 1991-95 samt 1997-2002.
Han har ägnat mycket tid åt 1900- och 2000-talens musik och har särskilt fördjupat sig i den
svenske tonsättaren Claude Loyola Allgéns musik, häribland flera uruppföranden samt
inspelningar för Sveriges Radio av Sonat för soloviolin och Konsert för violin och orkester. Han
har tidigare bland annat arbetat som distriktsmusiker i Norge och har under flera år varit knuten
till Kristiansundsoperan. Joar Skorpen är riksspelman i både Sverige och Norge och undervisar i
folkmusik på Orust Waldorfskola. För övrigt arbetar han med utbildning av lokförare och kör
tåg och buss.
kl 16.30 Katthistorier
från när och
fjärran
kl 18
Duo nå
nå
MARIA INGEMARSSON BERG är verksam som solist, kammarmusiker samt ackompanjatör och
bland annat medlem i ensemblen Göteborgs kammarsolister. Hon har de senaste åren rönt stor
uppskattning för sina framföranden av Olivier Messiaens stora pianoverk Tjugo betraktelser
över Jesusbarnet, och har medverkat i flera inspelningar för Sveriges radio. Aktuell som
konstnärlig ledare för Smålandsoperan. Uppvuxen i Växjö och utbildad vid musikhögskolorna i
Göteborg, Malmö och Oslo.
arrangör Kultur på Mauritzberg i samarbete med
Älvtoner Cultiflex Art Management
med stöd av
Biljetter
vuxen 100kr, stud/barn 50 kr, familjepris 200 kr –en konsert
heldag: vuxen 200 kr, stud/barn 50 kr – två eller tre konserter
kl 15 K A T T R E S A N
efter Ivar Arosenius Lillans Kattresa
en barnmusikal av
Marika Dahlbäck och Anders Åkered
med band, sångolister och barnkör
IVAR AROSENIUS föddes 1878 i Göteborg och levde i Älvängen fram till sin
hastiga bortgång 1909. Han har satt sitt personliga avtryck i vår konst, med
karaktäristiska familjporträtt, sitt landskapsmåleri och sina teckningar och bilder
med både komiska, absurda och satiriska teman. Kattresan, där hans dotter Lillan
får ge sig ut på äventyr tillsammans med sin katt, gavs första gången ut 1909 och
har sedan tryckts i över 30 upplagor.
KATTRESAN
Marika Dahlbäck och Anders Åkered komponerade Kattresan 2010 på initiativ av Katharina
Dahlbäck, som önskade musik till sina dramatiseringar av Ivar Arosenius Lillans Kattresa.
Kattresan har bland annat satts upp på Garnvindeskolan och på Mauritzberg, där den nu
framförs för tredje gången. Till stora delar är Kattresan komponerad på Mauritzberg. Den finns
nu även med i Kultur i Västs utbudskatalog.
MARIKA DAHLBÄCK bor och är verksam som cellist i Stockholm. Utbildad i Stockholm och Oslo
med pedagogisk påbyggnad.
ANDERS ÅKERED är frilansande violinist och trummis och utbildad i Stockholm, Oslo och på
Ingesund (trummor).
kl 16.30 KATTHISTORIER FRÅN NÄR
N ÄR OCH FJÄRRAN
av Zoltán Bruckner
Flöjtstycke nr. 1 och nr. 3
ur 8 duetter för violin och cello
Walk
ZOLTÁN GAÁL musik
AGNETA PLENGIÉR GAÁL berättare
JOHAN DAHLBÄCK flöjt
JOAR SKORPEN violin
MARIKA DAHLBÄCK cello
ZOLTÁN BRUCKNER (1930-2013) föddes i
Budapest. Efter avlagd studentexamen studerade
han först evangelisk- luthersk teologi, sedan
växlade han spår och började på arkitektursektionen vid Tekniska Högskolan i Budapest.
November 1956 flydde han till Österrike och
fortsatte studierna vid Tekniska Högskolan i Graz.
I tre års tid bodde han i USA där han arbetade på
ett arkitektkontor. Därefter återvände han till
Österrike, fick sitt diplom, och var anställd vid ett
av de ledande företagen i stålkonstruktionsbranschen. Han kom till Sverige 1964 och efter
att ha arbetat här i 32 år gick han i pension.
Bruckner var intresserad av historia, särskilt vår
egen tids historia. Han skrev och publicerade
artiklar på svenska, tyska, engelska och ungerska.
Arbetade även som översättare. Att han var
mycket fascinerad av djur, inte minst katter, det
går det inte att ta miste på när man läser hans
Katthistorier från när och fjärran.
ZOLTÁN GAÁL Tonsättare, poet och bokförläggare, tidigare producent på Rikskonserter och Musik
i Väst, samt regionkapellmästare i Övre Norrland. Född i Transsylvanien, uppväxt i Ungern och kom
till Sverige 1956. Förlaget CULTIFLEX startades 2011. Målsättningen är att erbjuda läsarna ett brett
utbud. Våra författare kommer i nuläget huvudsakligen från de skandinaviska länderna och från det
ungerska språkområdet. Böckerna ges ut på originalspråket och/eller i översättning.
AGNETA PLENGIÉR GAÁL har medverkat i poesi- och musikprogram såsom Ljudlandskap i
höstmörkret på Göteborgs Konstmuseum. Är universitetsadjunkt i pedagogik och didaktik på
Göteborgs universitet, samt VFU-ledare vid Utbildnings- och forskningsnämnden för
lärarutbildning.