ESA-14 Tillträde

ELSÄKERHET
ESA-14 Tillträde
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar
där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna
av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.
ESA 14 är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att
förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.
ESA 14 reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer
samt bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika
elanläggningar ska underlättas. Från och med 1 juni 2015 har flera stora
energi- och nätägare bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar
ska ha läst kursen ESA 14. Det är upp till innehavarenen av en elanläggning
att besluta om tillträdesregler till ett driftrum.
ESA 14 är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av SS-EN 501101, Skötsel av Elanläggningar. ESA 14 finns för närvarande utgiven i två
publikationer ESA- Grund och ESA Arbete. ESA 14 Tillträde är en ESAsäkerhetsutbildning för energibranschen framtagen av Svensk Energi. ESA 14
Tillträde lägger tonvikten på tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och
respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare /Elsäkerhetsledare för
elanläggningen respektive arbetet.
Kursmoment
Under kursen går vi igenom följande moment:
 Elfaran
 Olyckssfall
 Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det
finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
 ESA 14 Grund
 Riskhantering
 Skriftligt prov
Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur ESA planerat arbetet och
organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.
Genomförande
Kursen finns både som företagsförlagd och öppen ingång. I den företagsförlagda
kursen anpassas kursen efter kundens specifika önskemål.
Teknikutbildarna i Norden AB
Arthur Engbergs väg 11 B
852 40 Sundsvall
Växel 010-122 18 00
[email protected]
Kurstyp
Lärarledd kurs
Kurslängd
1 dag
Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som är
icke elfackkunnig och ska arbeta där
det finns en elektrisk fara. Kursen
gås igenom på ett enklare sätt än
kurs för fackkunniga. Ex. sanerare,
signaltekniker, byggare som behöver
arbeta inom driftrum/elanläggningar.
Förkunskaper
Kursdeltagarna förutsätts ha en
relevant grundutbildning.
Kontakt
Kontakta oss för mer information:
Telefon
010-122 18 00
E-post
[email protected]
Eller besök vår hemsida:
www.teknikutbildarna.se