Skånes obesitasdagar

Skånes obesitasdagar
Anmälan
Ett symposium för hela teamet
Pris: 2595 kr/person (ex.moms). Enkelrumstillägg 500 kr/person.
21/5 - 22/5, 2015
Observera att anmälan är bindande men inte personlig. I anmälningsavgiften ingår
kongressavgiften, del i dubbelrum, mat samt vissa transporter till och från flyg och tåg
lokalt. De transporter som ingår är ToR stationen i Landskrona och ToR till Malmö
Airport (Sturup).
Örenäs Slott, Glumslöv
Anmälan sker genom att nedanstående uppgifter mailas till:
[email protected]
Sista anmälningsdag: 15 april
OBS! Begränsat antal platser.
Ange följande för varje person: (var noggrann med stavningen)
Namn
Yrkesgrupp
Sjukhus
Faktureringsadress
Kostnadsställe/referensnummer
Vänligen ange vem som är kontaktperson med tillhörande telefon och e-post.
Varmt välkomna!
Arrangörer
Samarbetspartner
Sponsor
KARL STORZ ENDOSKOP
Välkommen till Skånes obesitasdagar!
För sjätte året i rad bjuder Aleris Obesitas Skåne och kirurgkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund med Covidien som samarbetspartner in till Skånes
obesitasdagar 2015.
Skånes obesitasdagar äger rum, som tidigare år, på Örenäs Slott
(www.orenasslott.com) vilket är beläget mellan Helsingborg och Landskrona.
Torsdagen den 21:a maj
Fredagen den 22:a maj
Ankomst med lunch
12:00-12:55
13:00-13:10
13:10-14:50
Välkomna
Liveoperation gastric bypass +
liveoperation sleeve gastrectomy
14:50-15:00
Programkommittén
Hjörtur Gislason med team
Presentation av posterpresentatörer
15:00-15:25
Kaffe + Posters
15:30-15:50
SOReg - Vad vet vi och vad är nytt?
Ingmar Nässlund, Docent Örebro
15:55-16:15 Ersättning för obesitaskirurgisk vårdepisod Markus Eriksson, MSc,
- ett omfattande nationellt forskningsprojektIVBAR, Stockholm
16:20-16:45 Avhandlingsarbete: Gastric bypass
Malin Werling, Med Dr, - varför och hur funkar det? Göteborgs Universitet
16:50-17:15 Komplikation efter obesitaskirurgi Mikael Ekelund
- en patients berättelse
med patient
17:15-19:00Incheckning
19:00
Middag
08:30-08:55 Avhandlingsarbete: Kost och dumping
Anna Laurenius, Dietist, Med Dr, Sahlgrenska
09:00-09:20 Gastric bypass till BPD - ett alternativ Bent-Johnny Nergård, vid otillfredställande viktnedgång?
Aleris Obesitas Skåne
& Oslo
09:25-09:55 Att möta patienten
Anna Forsberg, Professor,
Vårdvetenskap, Lund
10:00-10:25
Kaffe + postrar
10:30-10:55 Sleeve - Erfarenheter från sleevemöte och Arthur Jänes,
funderingar i norrSundsvall
11:00-11:10 Sleeve - Funderingar i söder
Mikael Ekelund,
Region Skåne
11:15-11:35 Vad kan krångla efter sleeve?
11:40-12:00
Avslutande diskussion
12:00-
Anders Thorell
Utcheckning, lunchmacka
Obs! Eventuella korrigeringar i det slutgiltiga programmet kan komma att ske.