Årtalskrysset

Årtalskrysset
hjärngympa
SVÅRIGHETSGRAD ✱✱✱
tror på
ett
gudlöst
kosmos
sångerskan
malmkvist
Japansk
kärra
tar
mowgli
till
fånga
Jussi bJörling passar
gör succé
till
vid sin debut- spagetti
konsert på
är
carnegie
staden
addis
hall.
abeba
i vilken stad
hittar man
carnegie
hall?
1
tumult
ratar
inte
korpar
rumlande
natrium
två presidenter
karlJohanssvamp
platina
tennisarthur
fick
kort
karriär
slöJdvirke
rovan
mellan
kom -65
emblaträd
går det
i svart
pist
södergran
2 pingishasse
vaken
strös
över
pizzor
ratar
väl eJ
palten
kom tvåa
tysk
stad o.
krokodil
van
lärJunge
arabfurste
tidningsanka
har blad
bebodde
birka
skrev
bach
och i
bilbag
lJushuvud
5
4
kan
tänder
lovprisare
7
kopptyp
är
svalelik
suspekt
är en
buffel
ska eJ
isglass
bör
man
banan
ses åka
kana
dånat
norpa
håller i
pungen
får
foten
pron.
dyster
i saga
tv-hasse
välJs
vid
pump
dryck
70% av överst
på
vår yta
pallen
spårar
somliga
preciserar sten
utrop
med Je
lass
mötte
lo
detta år
tillträder den
konservative
politikern
den
chamberlain
stör
premiärministerposten i stiltJen
spelade
storbritangunnar
nien. hans
nordahl
förnamn, tack!
väte
kryssets
årtal är
nittonhundra ...
gör sak
privat
mitt i
teet
fick
kuta?
fritt
fall
dra
nät
Fyll i de blå rutorna på sid 32. Eller på: www.pro.se/om-pro/tidningen
7 • 2015
PRO_1507_Kryss_s87_89_91_93.indd 91
6
sågas
mycket
rennäring
PRO PENSIONÄREN
FOTO: SJÖBERGB BILDBYRÅ
domeiJ
3
darriga
träd?
hon i
london
låter
oklart
picasso skildrar på
en stor målning det
kaos som drabbar en
spansk stad under
inbördeskriget.
verkets namn, tack!
grannen
ett tyskt
luftskepp
förstörs
vid en explosionsartad
brand
i new york.
vad heter
luftskeppet?
KONSTRUKTÖR: BERTIL BLUES JOHANSSON
detta år invigs
denna fotbollsarena som vid
invigningen har
en kapacitet av
40.000 åskådare.
hör
ihop
med sus
Justitieminister
ove
då det
våras
för primörer
slovakien
ertil
lues
har vi
både
mat och
musik
här ses en scen ur en film som har
premiär detta år. filmen totalsågas
av kritikerna och begreppet
pilsnerfilm börJar användas.
publikmässigt blir den dock en stor
succé. vad heter filmen och dess
huvudrollsinnehavare?
storhelg
b
Ja
cirkula- ses på
tions- många från
problem burkar carmen
spJärnade emot
hörs
som ärr
milan o.
inter
lirar
hemma
på san ...
91
2015-08-18 11:22