Deltagarlista - Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Deltagare
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Johansson
Hoogstraate
Wennberg
Burén
Emelie
Janet
Ulrika
Anders
Head of business development
Director biovation park
Konsult
Senior counsel
Abera Bioscience
Acturum Life Science AB
Adducam AB
Advokatfirman Lindahl KB
Schütt
Stymne Airey
Maria
Susanna
FoU-handläggare
Chef FoU-avdelningen
Rydh
Charlotte
Generalsekreterare
Delking
Silfverplatz
Larsson
Rolandsson
Nyström
Sandin
Paula
Åsa
Sune
Olov
Jan-Erik
Johan
Administratör
Koordinator
FoU-direktör
Professor
Ceo
Cso
AFA Försäkring
AFA Försäkring
AFS Interkulturell Utbildning
+ ledamot i Forska!Sveriges styrelse
Akademiska Sjukhuset
Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset
Allmänmedicin/Umeå universitet
Alveiro LifeScience
AlzeCure
Westerlund
Sjökvist Saers
Hou
Karpesjö
Meyer
Lundvall
Krister
Eva
Saimei
Birgitta
Karin
Annika
Ordförande
Vd
Projektledare
Kommunikationsansvarig
Vd
Vd-assistent
Alzheimerföreningen Sverige
APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB)
Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten
Walther Jallow
Petersson
Persson
Bohlin
Sehlstedt
Espander
Lilian
Christina
Ewa
Nils
Ulrica
Annika
Vetenskaplig sekreterare
Naturvetare
Reporter
Director
Partner
Vd
Apotekarsocieteten
Arbetssökande BMA
Arbetsvärlden
Arthur D.Little
Arthur D.Little
Asperia AB
Brändström
Ulf
Generalsekreterare
Ericson
Lena
Ombudsman
Jacke
Jan-Olof
Vd
Astma- och Allergiförbundet
Astma- och Allergiföreningen Stockholms
län
AstraZeneca
Sandström
Kinch
Olsson
Rudsander
Pelcman
Osswald
Anna
Christian
Jenny
Ulla
Benjamin
Gunilla
Director science relations
Chairman
Market access manager
Communications director
Ceo
Vd
AstraZeneca
Bactiguard
Baxter Medical AB
BBMRI.se
BeePCo
BioArctic Neuroscience AB
Nyholm
Sandberg
Jansson
Fannberg
Mora Morrison
Hedefalk
Per-Georg
Hasse
Maria
Anna
Tomas
Britta
Dr
Förbundssekreterare
Head clinical operations Sverige
Verksamhetschef
Head of business innovation
Kommunikatör
Biognos AB
Blodcancerförbundet
Boehringer Ingelheim AB
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Cambio Healthcare Systems AB
Cancerfonden
Jacobson
Törnblom
Lisa
Aina
Redaktör
Intressepolitiskt sakkunnig
Cancerfonden
Cancerfonden
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Berglund
Brehmer
Németh
Thomas
Henrik
Gunnar
Vd
Vice senior president
Vice Ordförande
Edlundh-Rose
Esther
Projektledare
Wallding
Madeleine
Direktör cbl-kansliet
Loell
Liljebäck
Siltberg
Jacobson
Jokilaakso
Taschke
Ingela
Lars-Erik
Thomas
Stefan
Nima
Christoph
PhD, vetenskaplig koordinator
Naturvetarna
It-arkitekt
Vd
Event manager
Senior manager
Capio
Capio
Capio + ledamot i Forska!Sveriges styrelse
Centre for Allergy Research/Karolinska
Institutet
Centrum för bättre läkemedelsanvändning,
Läkemedelsverket
Centrum för molekylär medicin
Chefredaktör
Chorus AB
Danderyds sjukhus
Digital Health Days
Directure
Lindgren
Björn Ruben Docent, med dr, fil dr
Arvidsson
Göran
Docent
Ehrenfors
Weiman
Rita
Erik
Vd
Vd
Höglund
Pär
Forskare/advisor
Hildebrand
Staffan
Producent
Lindeskog
Pia
Sakkunnig
Morner
Örnebjär
Normark
Lidbäck
Agardh
Hanzon
Marco
Christina
Marianne
Lise
Hanna
Nicole
Nilsson Vindefjärd
Anna
Folkhälsomyndigheten
Folkpartiet
Folkpartiet Västerbottens Läns Landsting
Folkpartiet, Stockholms Läns Landsting
Forska!Sverige
Forska!Sverige
Forska!Sverige
Wållberg
Ställdal
Helena
Ewa
Chef strategienheten
Riksdagsledamot
Gruppledare
Förtroendevald
Projektledare
Projektanställd
Generalsekreterare, grundare &
styrelseledamot
Projektledare
Generaldirektör
Dozai
Monica
Styrelseledamot
Tengelin
Ursula
Partner
Öhman
Gladh
Daniel
Ingemar
Vd
Medicinsk chef
Föreningen Hjärt-Lung i Stockholm
Gaia Leadership
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
GHP
Global Health Partner
Hassoon
Suhail
Cronquist
Gottfries Dahlberg
LIndström Kjellberg
Åsell
Paula
Raed
Joachim
Birgitta
Irma
Anders
Managing partner
General manager
Projektkoordinator
Företagsläkare
Utbildningkoordinator
Ceo
Global Pharma Consulting AB
Global Pharma Consulting AB
Pilebjer
Österberg
Andersson
Sundsten
Jan
Klementina
Maude
Margaretha
Business Intelligence Officer
Vd
Vice ordförande, redaktör
Ordförande
GU Holding AB
GU Holding AB
Gynsam
Gynsam
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Dr Ruben Innovation AB
EDGA
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Enabling People AB
Erik Weiman Kommunikation
Experio Lab
Face of AIDS
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Folkhälsomyndigheten
Forska!Sverige
Forskningsrådet Forte
Googool business navigator AB
Gottfries HälsoResurs
GPCC Göteborgs Universitet
Grifols Nordic AB
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Billig
Håkan
Professor
Silow
Jeffner
Christenson
Andreas
Robin
Johan
Cmo
Vd
Partner
Byström
Gunilla
Office manager
Steiner
Eugen
Partner
Odlander
Bjorn
Managing partner
Hilding
Beckman
Fredrik
Johan
Vd
Förbundssekreterare
HealthCap
HealthCap
+ ledamot i Forska!Sveriges styrelse
HealthCap
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Hilding Life Science AB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Bergvall
MarieJeanette
Projektledare
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Mattisson
Linde
Boberg
Josiane
Cecilia
Bim
Styrelsemedlem
Professor
Chef för forsknigsadmin.
Sparreljung
Kristina
Generalsekreterare
Josephson
Staffan
Tidigare generalsekreterare
Lundin
Ringstedt
Inge-Britt
Lena
1:a vice ordförande
Ordförande
Hjärt och Lungsjukas förening
Hjärtkliniken Karolinska/KI
Hjärt-Lungfonden
HjärtLungfonden + ledamot i
Forska!Sveriges styrelse
HjärtLungfonden
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
HSO i Stockholms län
HSO i Stockholms län
Dabrosin Söderholm
Dahlberg
Nyman
Hägglöf
Blomberg
Olsson
Johan
Johanna
Carin
Torbjörn
Anna-Carin
Bo
Dekanus
Universitetslektor
Dr
Client executive life sciences
Egenvårdsansvarig
Director innovation research
Hälsouniversitetet Linköpings universitet
Hälsouniversitetet Linköpings universitet
Högskolan Halmstad
IBM Svenska AB
ICA Cura apoteket
IKEM
Järte
Danielsson
Eiermann
Johan
Cecilia J
Birgit
Manager
Apotekare
Farm dr
Larsson
Camilla
Chef ssk
Wikström
Jagensjö
Thomson
Lidgren
Ekström
Martin
Claes
Yvonne
Göran
Gunilla
Dr
Apotekare
Sr public affairs manager
Utbildningskoordinator
Vp operations
IML/LIF
In between jobs
Inera och Karolinska Institutet
Intensivvårdsavdelningen/anestesikliniken
Danderyds sjukhus
IVA
Jagensjö Pharma Consuling
Janssen
Jynx Consulting AB
Karolinska Development
Ahnve
Almqvist Malmros
Berge
Cnattingius
Cowburn
Dahlborg
Staffan
Catarina
Monika
Sven
Richard
Charlotta
Professor
Professor, överläkare
Internationell koordinator
Professor
Projektledare
Forskare
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Deogan
Ericsson
Marlene
Christer
International coordinator
PhD
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Organisation
Göteborgs universitet
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
+ ledamot Forska!Sveriges styrelse
Headlong Consulting
Headlong Development AB
HealthCap
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Eriksdotter
Eriksson
Gilljam
Hamsten
Hidefjäll
Maria
Håkan
Hans
Anders
Patrik
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Hjelmqvist
Hans
Hultcrantz
Hökfelt
Rolf
Tomas
Professor, prefekt
Professor em
Professor
Rektor
Forskare
Docent,
universitetslektor/överläkare
Professor
Professor
Jansson
Johannesson
Joos
Karlfeldt
Keisu
Kublickiene
Hanna
Martina
Christina
Susanne
Claes
Karolina
PhD
Forskningssamordnare
Handläggare
Projektsamordnare
Pressekreterare
Associate professor
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Kämpe
Larsson
Larsson
Larsson
Lewensohn
Lewin
Olle
Agne
Gunilla
Lars-Gunnar
Danielle
Lena
Professor
Professor emeritus
Docent
Professor
Forskare
PhD
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Karolinska institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Lindefors
Lundin
Mattsson
Nordenström
Opava
Riggare
Nils
Kerstin
Pauline
Jörgen
Christina
Sara
Adj professor
Projektledare
PhD
Professor
Professor
Forskare
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska institutet
Karolinska Institutet
Solsjö
Stålhandske
Södersten
Tomson
Wallin
Wirta
Peter
Agneta
Per
Göran
Anders
Valtteri
Student
Avdelningschef
Professor
Professor
Professor
Enhetschef
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Wolk
von Holst
Alicja
Susanna
Professor
PhD, projektledare
Sundberg
Carl Johan
Professor
Spaak
Jonas
Dr
Ekstrand
Gyllenslätt
Jansson
Johansson
Bäckdahl
Caroline
Susanne
Jeanette
Märit
Martin
Projektledare
Koordinator
Kund- och serviceansvarig
Vd
Professor, prefekt
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
+ Ordförande i Forska!Sveriges styrelse
Karolinska Institutet och
Danderyds sjukhus
Karolinska Institutet Science Park
Karolinska Institutet Science Park
Karolinska Institutet Science Park
Karolinska Institutet Science Park
Karolinska Institutet, Inst. för MMK
Hertz
Ellen
Läkare, doktorand
Karolinska institutet/Karolinska sjukhuset
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Engstrand
Almquist
Lars
Ulrika
Professor
Verksamhetsutvecklare
Karolinska Institutet/SciLifeLab
Karolinska sjukhuset
Bergquist
Frederiksen
Helene
Enhetschef/jurist
Karolinska Trial Alliance
Udd
Harriet
Karolinska Trial Alliance
Sjöberg
Therese
Tegerstedt
Gunilla
Flock Lindahl
Eva
Martling
Stenman
Anna
Malin
Enhetschef
Projektledare/
specialistsjuksköterska
Med dr
Verksamhetsutvecklare
värdebaserad vård
Professor
Doktorand
Ekblom
Anders
Dr
Karolinska Universitetssjukhuset
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Persson
Magnus
Vd
KI Holding AB
Wikström
Hugander
Gunther
Nyman
Jacobson Ekman
Wahlstrom
Lilian
Olof
Penilla
Stig
Gunilla
Jan
Vd
Programansvarig/stab
Riksdagsledamot
Kommunpolitiker
Fou-ansvarig
Ceo
KI Innovations
KK-stiftelsen
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna, Vallentuna kommun
Kvalitetsregistercentrum, Stockholm
Larodan AB
Blanck
Näsman
Lindbom
von Garrelts
Wittrin
Lindell-Fjæstad
Karlsson
Anders
Inger
Erika
Lisa
Caroline
Marianne
Susanne
Vd
Apotekare
Webbredaktör
Chefredaktör
Projektledare
Leg psykoterapeut
Informatör
LIF
LIF Service AB
Kjellgren
Öst
Karin
Anita
Professor
Dr
Stendahl
Olle
Professor
Petersson
Göran
Professor
Tauberman
Ann-Christin Konsult
Linköpings universitet
Linköpings universitet
Linköpings universitet
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp +
Vice ordförande i Forska!Sveriges styrelse
Linnéuniversitetet
Loveone Consulting
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Cedergren
Jonas
Doktorand
Lunds Universitet - Ekonomihögskolan
Eliasson
Dahlqvist
Rune
Anders
Docent
Överläkare
Läkareföreningen för Integrativ Medicin
Läkarförbundet
Sågänger
Andersson
Andersson Forsman
Ragnarsson
Sjöström
Manzoor
Jonny
Inger
Catarina
Gert
Brita
Amina
Redaktör
Tf. Generaldirektör
Generaldirektör
Professor
PhD
Tf chefredaktör
Läkemedelsmarknaden
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Läkemedelsvärlden
Lönn
Maria
Strategisk expert
Länsstyrelsen Stockholm
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Life Science Sweden
Life Science Sweden
Life Science Sweden
Lindell Utveckling
Linköpings universitet
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Klinge
Björn
Professor
Andersson
Ulf G
Vd
Eliasson
Lena
Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
Paulsson
Kajsa Maria
Berggren
Diana
Professor
Forskargruppschef, vetenskaplig
koordinator
Dekan
Andersson
Ann-Sofie
Senior project manager
Medicon Valley Alliance
Hartman
Hultkvist Bengtsson
Espmark
Stenström
Brodda
Petter
Ursula
Cecilia
Per
Hanna
Funding manager
Vice vd
Sr. klinisk prövningsledare
Dr
Chefredaktör
Medicon Valley Alliance
Medicon Village AB
Medpace
Medrave Software AB
MedTech Magazine
Öberg
Berglund
Bergren
Söder
Färm
Knutsson
Winroth
Anne-Lie
Ulrika
Mats
Fredrik
Ingemar
Elisabet
Robert
Head of government affairs
Affärsområdeschef handel & hälsa
Market access & health policy
Commercial solutions
Förbundsordförande
Riksdagsledamot
Landstingsråd
Medtronic
Mentor Communication Group
Merck
Merck Sharp Dohme
Migränförbundet
Miljöpartiet
Miljöpartiet, Västerbottens Läns Landsting
Rothenberg
Lejelöv
Wahren
Sundström
Wasserman
Hans
Magnus
Jenny
Annika
Danuta
Riksdagsledamot
Regiondirektör
Kommunikationschef
Partner och chef public affairs
Professor
Nilsson
Stefan K.
Ordförande/forskarassistent
de la Cruz
Lawenius
Sievertsson
Ivar
Frida
Hans
Förbundsordförande
Samhällspolitisk chef
Professor
Moderaterna
MSD
MSD Sweden
Narva
NASP/LIME
National Junior Faculty Sweden och
Umeå universitet
Naturvetarna
Naturvetarna
Newco
Nordqvist
Wallenius
Lloyd
Katarina
Carolina
Christina
Nobelmuseet
Nowa Health
Novo Nordisk
Barkstedt
Magnus
Ax
Damberg
Edblad
Holmberg
Nordström
Anna
Mikael
Jeanette
Kerstin
Eva
Dr.
Partner
Med dir
Market access & public affairs
director
PhD, departementssekreterare
Närings- och innovationsminister
Kansliråd
1:e vice ordförande
Head of clinical
Lindner
Parö
Brun
Haglund
Falck
Parkler
Elisabeth
Gunnar
Johan
Susanne
Kerstin
Malin
Vd
Konsult
Medicinsk direktör
Affärschef
Head corp affairs
Vd /country manager
OxThera AB
Parö Consulting AB
Pfizer AB
Pfizer AB
Pfizer AB
Pfizer AB
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Organisation
Malmö högskola odont fak & Karolinska
Institutet, Odont institutionen
Medeon Science Park & Incubator
Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Novo Nordisk Scandinavia AB
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet
Nätverket mot cancer
Oncopeptides AB
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Åslund
Folkunger
Ahlberg
Fredriksson
Borg
Magnus
Johan
Gunnar
Johan
Eeva
Research hub director
Director business development
Affärsutvecklare
Vd, koncernchef
Vd
Philips
Philips AB
Praktikertjänst AB
Praktikertjänst AB
Previa AB
Larsson
Hånell
Lindberg
Asplund
Anna
Per
Veronika
Peter
Vd
Pressansvarig
Ombudsman
Vd
Hammar
Henrik
Senior rådgivare
Johansson
Malmqvist
Tronde
Blidberg
Ann-Marie
Ulf
Ann
Kristin
Regionråd
Verksamhetschef
Projektledare
Forskningshandläggare
Projektsupport S-O AB
Psoriasisförbundet
Psoriasisförbundet
Quintiles AB
Reformklubben
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Region Jämtland Härjedalen
Region Skåne
Region Skåne
Reumatikerförbundet
Unesi
Nina
Pressekreterare
Carlsson
Anne
Ordförande
Schiller
Alander
Lovisa
Nina
Kommunikatör
Förbundsjurist
Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Riksförbundet Attention
Riksförbundet FUB
Edfelt
Johansson
Ros
Östnäs
Arvidsson
Edström
Peter
Pelle
Inger
Magnus
Björn
Jonas
Kommunikatör
Forskningshandläggare
Ordförande
Pressansvarig
Policychef
Public policy manager
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung
Roche AB
Roche AB
Larkö
Ternander
Norlund
Olle
Ted
Anders
Dekanus
Affärsrådgivare
Hälsoekonom
Rehnqvist
Nina
Ordförande
Sjöstrand
Björn
Vd
Sahlgrenska Akademin
Sahlgrenska Science Park
SBU
SBU:s nämnd
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
+ ledamot Forska!Sveriges styrelse
Scandinavian Biopharma
Torell
Per
Förbundsordförande
Schizofreniförbundet
Arvidsson
Per
Executive director drug discovery &
SciLifeLab/KI
development
Avatare Nöu
Olsson
Anneli
Silas
Forskare
Manager, sector ehealth
SICS Swedish ICT
SICS Swedish ICT
Peolsson
Michael
Projektledare
SICS, Swedish ICT
Pagels
Susanna
Reporter
Sjukhusläkaren
Båtelson
Lindahl
Petersson
Eriksson
Sjögreen
Kinnunen
Karin
Bertil
Ingemar
Jan
Jonas
Bertil
Ordförande, Vice ordförande
Forskningsstrateg
Forskningschef
Förvaltningschef
Allmänläkare
Landstingsråd
Sjukhusläkarna, Sveriges läkarförbund
SKL
Skånes Universitetssjukhus
Skånes Universitetssjukvård
SLS
Socialdemokraterna, Uppsala Län
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Lundström
Karin
Landstingsråd
Socialdemokraterna, Västerbottens Läns
Landsting
Karlsson
Agneta
Mossler
Karin
Wikström
Gabriel
Eklund-Jonsson
Charlotte
Seniorkonsult företagsutveckling
SP Food & Bioscience
Bucht
Gustafsson
Gösta
Aina
Sakkunnig, professor emeritus
Studieansvarig
Vihavainen
Hanna
Fondsekreterare
Persson
Åkesson
Krohwinkel
Winberg
Mikaela
Robert
Anna
Hans
Projektledare
Vd
Forskningsledare
Generalsekreterare
SPF Seniorerna
SPF Seniorerna Solvändan, Färjestaden
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond
Stiftelsen Choice
Stiftelsen Choice
Stiftelsen Leading Health Care
Stiftelsen Leading Health Care
Berglund
Hultman
Williams
Axelsson
Lagging
Sjöström
Olof
Ylva
Ylva
Lennart
Eva
Maria
Affärscoach life science
Business development manager
Vd
Kanslichef
Samhällspolitisk chef
Kommunikatör
STING
Stockholm Business Region Development
Stockholm Science City Foundation
Storstockholms Diabetesförening
Storstockholms Diabetesförening
Storstockholms Diabetesförening
Andreason
Stokke
Helling
Gunnerås
Heath
Carmine Belin
Sven
Steinar
Maria
Sara
Ingrid
Andrea
Förbundsordförande
Vd
Vd
Director of research
Vice vd och policychef
Forskare
STROKE-Riksförbundet
Sveanor fastigheter
Swecare
SwedenBIO
SwedenBIO
Swedish Brain Power
Cedazo Minguez
Galter
Johansson
Karlsson
Karlström
Nordberg
Angel
Dagmar
Gunilla
Tobias
Helena
Agneta
Docent
Forskare
Coordinator
Forskare
Docent
Professor
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Nygård
Olson
Ryman
Schultzberg
Tjernberg
Winblad
Louise
Lars
Annbritt
Marianne
Lars
Bengt
Forskare
Professor
Kommunikatör
Professor
Docent
Professor, director
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Swedish Brain Power
Normark Sperens
Jenny
Swedish ICT
Sjöberg
Per-Olof
Medin
Sofia
Director of communications
Affärs- och
innovationsområdeschef ehälsa
Chefsstrateg
Nordström
Rudling
Peter
karin
Programchef
Ordförande, överläkare
SWElife
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Statssekreterare för folkhälso-,
sjukvårds- och idrottsfrågor
Forskningssamordnare
Folkhälso- sjukvårds- och
idrottsminister
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Socialdepartementet
Socialdepartementet
Socialdepartementet
Swedish ICT
Swedish Medtech
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Strandhagen
Elisabeth
Forskningssamordnare
Strandberg
Elisabeth
Sakkunnig
Kihlberg
Nilsson
Nyberg
Birgitta
Kerstin
Filippa
Vice förbundsordförande
Ordförande
Vd
Lemne
Carola
Vd
Holtendal
Larsson
Lejonqvist Majak
Lindstrand
Sittenfeld
Clary
Peter
Frida
Ulrika
Johan
Professionsutvecklare
Samhällspolitisk direktör
Kommunikatör
Vice förbundsordförande
Utredare
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet
Svenskt Näringsliv
+ tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Enggren
Olsson
Liljegren
Maret-Ouda
Maria
Anna-Clara
Madeleine
John
AnnTherese
Tomas
Utredare
Utredare
Läkare, doktorand
Läkare, doktorand
Sveriges Läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Sveriges Yngre Läkares Förening Stockholm
Sveriges Yngre Läkares Förening Stockholm
Enarsson
Movin
Lundblad
Magnusson
Heldén
Andersson
Organisation
Svensk nationell datatjänst, Göteborgs
universitet
Svensk sjuksköterskeförening
Chef samhällskontakter & forskning Systembolagets alkoholforskningsråd
Södersjukhuset
Lena
Richard
Vd
Chef forskningscenter, fouuavdelningen
Ansvarig innovationsfrågor
PhD
Carlsson
Ingvar
Tidigare statsminister
Tillhör Forska!Sveriges grundargrupp
Wadell
Carl
Analytiker
Tillväxtanalys
Hedberg
Niklas
Chefsfarmaceut
TLV
Johansson
Pontus
Senior ekonom
TLV
Boëthius
Beskow
Brändström
Forsberg
Frick Lang
Gustafsson
Göran
Anna
Anders
Åke
Ulrika
Lena
Docent, ordf
Sektionschef
Professor
Vice-dekan
Kommunikationsdirektör
Rektor
Tobaksfakta - oberoende tankesmedja
UCR/Uppsala Biobank
Umeå universitet
Umeå universitet
Umeå universitet
Umeå universitet
Jacobsson
Olsson
Riklund
Wiberg
Julin
Lars
Tommy
Katrine
Mikael
Marie
Umeå universitet
Umeå universitet
Umeå Universitet
Umeå universitet
Unilabs
Hazelius
Camilla
Åkrantz
Oldgren
Tiensuu Jansson
Elisabeth
Jonas
Eva
Prof.em.
Professor
Professor/överläkare
Professor, överläkare, FoU-direktör
Kund och försäljningschef
Key account manager unilabs
radiologi
Konkurrensverket
Chef
Dekanus
Jeannette
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
Södersjukhuset AB
Teknikföretagen
The Science Policy Laboratory
Unilabs AB
Upphandlingsråd
Uppsala Clinical Research Center
Uppsala universitet
och 25 organisationer i life science-systemet
Agenda för hälsa och välstånd
Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet
Efternamn
Förnamn
Titel
Organisation
Hellmark Knutsson
Helene
Lönnberg
Anders
Wästfelt
Paus
Ollgren
Maria
Annema
Marjo
Minister för högre utbildning och
forskning
Nationell samordnare för life
science
Kansliråd
Konsult/vd
Suppleant
Olsson
Hanberg
Westander
Lindholm
Fagerstedt
Adami
Rose-Marie
Lena
Henrik
Maria
Patriq
Johanna
Assistent, webbmaster
Karolinska sjukhuset
Projektledare
Chefsutredare
Forskningssekreterare
Direktör, professor
WED-Förbundet
Verksamhetschef
Westanders
Vetenskap & Allmänhet, VA
Vetenskapsrådet
VINNOVA
Eriksson
Swirtun
Widmark
Rågsjö
Norberg
Sylvan
Hellqvist Greberg
Karin
Linda
Nina
Karin
Örjan
Anders
Marika
VINNOVA
VINNOVA
VINNOVA
Vänsterpartiet
Västerbottens läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Karlsson
Patrik
Sahleström
Hanzon
Ylva
Programledare
Med dr
Handläggare
Riksdagsledamot
FoU-strateg
Landstingsdirektör
Life science-ansvarig
Vice ordf.
Regionutvecklingsnämnden
Projekt
Niklas
Pensionär
Huitfeldt
Bernhard
Westerberg
Bengt
Senior adviser
Särskild utredare registerbaserad
forskning
Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Wangensten Consulting AB
WED-Förbundet
Västra Götalandsregionen
YR2 Konsult AB
Tack till följande studenter vid Karolinska Institutet som ställt upp som volontärer under dagen:
Christian Lind Ljunglöf, Noor Alghayeb, Rojin Bozkurt, Rasmus Ganelius, Malin Gregorsson, Martina Jonczyk, Oscar Jungholm,
Jens Karlsson, Stephen Pieterman, Tina Sayari, Sandra Weisse, Winta Woldermariam och Erdem Ünsal
Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan
och 25 organisationer i life science-systemet