CV Henrik Ljung

KONSULTPROFIL
Exempel på kunder
H e n r i k Lj u n g
 Global Attractions SPI AB
 Model On
Nuvarande befattning
 Seniorkonsult, Conira AB
 Climat 80
 Beijer Electronics
 Omya AB
 Guthy-Renker Europe (TV-Shop)
Huvudsakliga arbetsområden
 Automationspartner
 Interim CFO/Ekonomichef
 Heatex AB
 Företagsförvärv, Due Diligence
 Rosenqvists Mekaniska
 Utveckling analys-/rapportsystem
 Invisio Headsets
 Utvärdering/Implementation affärssystem
Utbildning
Exempel på uppdrag
 Utveckla månadsrapporter för styrelse och
ledning i tillväxtbolag
 Due Diligence, svenska och internationella
bolag
 Förvärvsprocess, internationella bolag
 Koncernkonsolidering av svenskt moderbolag med svenska och internationella
dotterbolag
 Förstudie/utvärdering av affärssystem i
tillväxtbolag
 Konsultstöd åt ny CFO och Koncernredovisningschef i börsbolag
 Upprätta årsredovisning i samband med
byte av affärssystem (IBS till SAP)
 Executive Foundation Lund/EFL,
2005-2006
Styrelseutbildning
 Handelshögskolan i Stockholm,
2003-2004
Advanced Management Program/AMP
 IMD i Schweiz, 1998
Utbildningsprogram Strategic Finance
 Lunds Universitet, 1984
Civilekonom
Annat
 Svenska (modersmål)
 Engelska (flytande)
 Interim Financial Manager i företag i stor
förändring
 CFO i tillverkande bolag med dotterbolag i
USA och Kina
 Konsultstöd i mindre noterat bolag för
införande av bl a segmentsredovisning
(IFRS) m m
 CFO i börsbolag
 CFO i Venture Capital bolag Kontaktuppgifter
Conira AB
 Tfn: 070-829 29 48
Vxl: 08-753 20 05
Fax: 08-753 20 06
[email protected]
www.conira.se
1 (2)
KONSULTPROFIL
H e n r i k Lj u n g
Tidigare yrkeslivserfarenhet
Ljung & Winbladh AB, 2008-2014
 Seniorkonsult
 Interim CFO/Ekonomichef
Ballingslöv International AB, 2006-2008
(Börsnoterat)
 CFO
 Ansvar för koncernens finans- och
ekonomifunktion
 Förtagsförvärv
AB Sardus, 1998-2006
(Börsnoterat)
 CFO
 Ansvar för koncernens finans- och
ekonomifunktion
 Förtagsförvärv
 Rapportering till aktiemarknaden
Malmöhus Invest, 1993-1998
(Venture Capital)
 Ekonomichef/Controller
 Ansvar för koncernens finans- och
ekonomifunktion
 Förtagsförvärv
 Konsultstöd i Ekonomi- och Finansfrågor i
ägda bolag
KPMG Bohlins, 1988-1993
(Stockholm och Malmö)
 Auktoriserad revisor
Arthur Andersen & Co, 1986-1988
(Stockholm)
 Revisor
Höganäs AB, 1984-1986
 Internrevisor
2 (2)