Se vilka ansökningar som fick tilldelning 2016 .

FORSKNINGSANSÖKNINGAR 2016
Dnr projekt och organisationer: CIF 2015/11
Dnr tjänster: CIF 2015/12
Projektnummer+25:254:26D144:2444:24
Typ
Titel/organisation
Område
Förnamn
Efternamn
Beslut år 1Beslut år Lärosäte
2
F2016-0049
Doktorand - år 1
Genetic variations in androgen metabolism in
Olympic athletes
Fys/med/biomek
Angelica L
Hirschberg
300 000
300 000 Karolinska institutet
FO2016-0022
Doktorand - år 2
Physical demands and fatigue in elite football an individual approach
Fys/med/biomek
Magni
Mohr
300 000
300 000 Göteborgs universitet
FO2016-0027
Doktorand - år 4
Optimizing effects of sprint exercise by
nutritional supply in both males and females
Fys/med/biomek
Eva
Jansson
300 000
300 000 Karolinska institutet
D2016-0036
Nydisputerad - år 1
Effects of antioxidants on glycogen resynthesis
and force recovery after exercise
Fys/med/biomek
Arthur
Cheng
450 000
450 000 Karolinska institutet
FO2016-0030
Nydisputerad - år 2
Fys/med/biomek
Tommy
Lundberg
450 000
450 000 Karolinska institutet
FO2016-0012
Nydisputerad - år 3
Effekter av NSAID på proteinsyntes och
anpassning till styrketräning i human
skelettmuskulatur
Sportfallskärmshoppning: skärmens
Fys/med/biomek
Anton
Westman
450 000
450 000 Karolinska institutet
Jäv
öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv
FO2016-0032
Nydisputerad - år 4
Fortsatta studier på träningseffekter och
mekanismer vid ischemisk styrketräning
Fys/med/biomek
Mathias
Wernbom
450 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0115
Projekt
Do minimalist running shoes load the Achilles
tendon more than traditional shoes?
Fys/med/biomek
Toni
Arndt
120 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0047
Projekt
Effekt av grenade aminosyror på mitokondriell
biogenes
Fys/med/biomek
Eva
Blomstrand
100 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0084
Projekt
Muscle fatigue in intact human muscle fibres:
role of intracellular pH
Fys/med/biomek
Joseph
Bruton
100 000
0
Karolinska institutet
P2016-0171
Projekt
LIV 2013 - levnadsvanor och prestationsförmåga Fys/med/biomek
hos svenska män och kvinnor
Mats
Börjesson
100 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0068
Projekt
Effects of antioxidants on glycogen resynthesis
and force recovery after exercise
Fys/med/biomek
Arthur
Cheng
100 000
0
Karolinska institutet
P2016-0122
Projekt
ABP interpretation - factors that needs to be
accounted for
Fys/med/biomek
Lena
Ekström
120 000
0
Karolinska institutet
P2016-0054
Projekt
Fys/med/biomek
Thomas
Gustafsson
130 000
0
Karolinska institutet
P2016-0182
Projekt
Investigating the mechanisms of improved
VO2max with HIT: a role for increased blood
volume?
Genetic variations in androgen metabolism in
Fys/med/biomek
Angelica L
Hirschberg
145 000
0
Karolinska institutet
Olympic athletes
P2016-0032
Projekt
Kvinnor, fysisk aktivitet och risk att utveckla
förmaksflimmer
Fys/med/biomek
Mats
Jensen-Urstad
100 000
0
Karolinska institutet
P2016-0125
Projekt
Fys/med/biomek
Fawzi
Kadi
110 000
0
Örebro universitet
P2016-0053
Projekt
Effects of Eccentric & Concentric Exercise on
Muscle Morphology & Protein Synthesis in
Young
& Oldav mitokondriell anpassning till
Optimering
Fys/med/biomek
Filip
Larsen
100 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
Fys/med/biomek
Tommy
Lundberg
100 000
0
Karolinska institutet
uthållighetsträning
P2016-0161
Projekt
Effekter av NSAID på skelettmuskelns
anpassning till styrketräning
FK
P2016-0134
Projekt
Muskelminne; betydelsen av träningshistorik för Fys/med/biomek
muskeltillväxt
Niklas
Psilander
100 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0029
Projekt
Fys/med/biomek
Per
Stål
100 000
0
Umeå universitet
FO2016-0031
Projekt - år 2
Effects of HIT on capillary growth, angiogenic
regulators, glucose tolerance and aerobic
performance
Molekylära skillnader i lårmuskulatur hos
Fys/med/biomek
Carl Johan
Sundberg
155 000
0
Karolinska institutet
Projekt - år 2
långvarigt uthållighetstränade och
styrketränade
personer
Mekanismer för
ändrad muskelfunktion vid
Fys/med/biomek
Håkan
Westerblad
180 000
0
Karolinska institutet
Performance and adaptation effects of repeated Fys/med/biomek
exercise sessions with low muscle glycogen
Juleen
Zierath
180 000
0
Karolinska institutet
2 040 000
0
FO2016-0033
MT
CJS
uttröttning och träning
FO2016-0005
Projekt - år 2
F2016-0017
Doktorand - år 1
Injury-Free Youth Athletes: Towards Best
Practice in Swedish Sport (FIT project)
Humaniora/Samhällsv.
Natalie
Barker-Ruchti
300 000
300 000 Göteborgs universitet
FO2016-0026
Doktorand - år 2
Svenska handbollsspelares karriär: En empirisk
modell och ett psykologiskt stödsystem
Humaniora/Samhällsv.
Natalia
Stambulova
300 000
300 000 Högskolan i Halmstad
FO2016-0008
Doktorand - år 3
Gränsöverskridanden och queera handlingar
inom idrotten
Humaniora/Samhällsv.
Håkan
Larsson
300 000
300 000 Gymnastik- och Idrottshögskolan
FO2016-0007
Doktorand - år 4
Professionell idrott för kvinnor - en (o)möjlig
ekvation?
Humaniora/Samhällsv.
Susanna
Hedenborg
300 000
D2016-0037
Nydisputerad - år 1
Mindfulness, mekanismer, idrottspsykologiska
färdigheter och idrottsprestation
Humaniora/Samhällsv.
Torbjörn
Josefsson
450 000
450 000 Högskolan i Halmstad
UJ
FO2016-0014
Nydisputerad - år 2
Det kvinnliga supporterlandskapet
Humaniora/Samhällsv.
Aage
Radmann
450 000
450 000 Malmö högskola
SH
FO2016-0003
Nydisputerad - år 3
Kroppens validitet
Humaniora/Samhällsv.
Katarina
Schenker
450 000
450 000 Linnéuniversitetet
FO2016-0024
Nydisputerad - år 4
”Don´t touch! – Pedagogical consequences of
the “forbidden” body in Physical Education”
Humaniora/Samhällsv.
Marie
Öhman
450 000
0
Örebro universitet
P2016-0050
Projekt
Att bli en Ironman. Extremsport, familjeliv och
tidspussel
Humaniora/Samhällsv.
Jesper
Andreasson
179 000
0
Linnéuniversitetet
P2016-0013
Projekt
Coming of Age: Towards Best Practice in
Women's Artistic Gymnastics
Humaniora/Samhällsv.
Natalie
Barker-Ruchti
227 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0113
Projekt
HIT - Do or don't for older people?
Humaniora/Samhällsv.
Carl-Johan
Boraxbekk
195 000
0
Umeå universitet
P2016-0144
Projekt
Ett säkrare varv för alla
Humaniora/Samhällsv.
Eric
Carlström
40 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0131
Projekt
Emotional abuse in Swedish child sport existence, experiences and effects
Humaniora/Samhällsv.
Inger
Eliasson
169 000
0
Umeå universitet
P2016-0085
Projekt
Föreningsidrottens demokratifostran
Humaniora/Samhällsv.
Jonny
Hjelm
259 000
0
Umeå universitet
0
Malmö högskola
PN, KR
SH
TS
P2016-0074
Projekt
Demokrati, styrning och kommersialisering i
elitidrottsföreningar
Humaniora/Samhällsv.
Björn
Horgby
100 000
0
Örebro universitet
P2016-0124
Projekt
Idrottsprestation, skola och hälsa för
elitidrottande gymnasieungdomar
Humaniora/Samhällsv.
John
Jansson
191 000
0
Umeå universitet
P2016-0146
Projekt
Mindfulness, mekanismer, idrottspsykologiska
färdigheter och idrottsprestation
Humaniora/Samhällsv.
Torbjörn
Josefsson
100 000
0
Högskolan i Halmstad
UJ
P2016-0015
Projekt
Träning och livsstil
Humaniora/Samhällsv.
Håkan
Larsson
218 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
PN, KR,
SH
P2016-0039
Projekt
Träning, motivation och affekt: En
dagboksstudie inom och mellan individer
Humaniora/Samhällsv.
Magnus
Lindwall
121 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0101
Projekt
Ridträningens didaktik: Interaktionen mellan
ryttare och häst
Humaniora/Samhällsv.
Charlotte
Lundgren
100 000
0
Linköpings universitet
P2016-0024
Projekt
Språk i idrottskontext - medel för makt, lärande, Humaniora/Samhällsv.
demokrati?
Katarina
Lundin
190 000
0
Lunds universitet
P2016-0058
Projekt
Idrott , funktionsnedsättning och kvinnor 1969
till 2012
Humaniora/Samhällsv.
Pia
Lundquist Wanneberg
109 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0026
Projekt
Being Perfect or Being Creative - A Performers'
Dilemma?
Humaniora/Samhällsv.
Sanna
Nordin-Bates
169 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0061
Projekt
Humaniora/Samhällsv.
Gisela
Nyberg
192 000
0
Karolinska institutet
FO2016-0002
Projekt - år 2
Nationell kartläggning av fysisk aktivitet,
stillasittande och idrottsdeltagande hos barn
och unga
A longitudinal study of an upper secondary
school with a physical activity profile
Humaniora/Samhällsv.
Tomas
Peterson
215 000
0
Malmö högskola
P2016-0056
Projekt
The impact of elite sport risk behaviour on high Humaniora/Samhällsv.
performance careers: A longitudinal case study
Astrid
Schubring
194 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0088
Projekt
Toomas
Timpka
285 000
0
Linköpings universitet
P2016-0097
Projekt
CBT for overuse injury prevention in Kenyan and Humaniora/Samhällsv.
Swedish elite runners: randomized controlled
trial
Gymnastikdirektörerna som erövrade världen
Humaniora/Samhällsv.
Leif
Yttergren
255 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
3 508 000
0
F2016-0024
Doktorand - år 1
Sports-related injuries in parasport
FO2016-0011
Doktorand - år 2
FO2016-0016
Doktorand - år 3
FO2016-0021
Doktorand - år 3
D2016-0031
Nydisputerad - år1
Trauma/Rehab/Ortop
Jan
Lexell
300 000
300 000 Lunds universitet
Preventive neuromuscular training
Trauma/Rehab/Ortop
interventions in youth athletes: training effects
& implementation
Akillesruptur-vilka mekanismer spelar roll för
Trauma/Rehab/Ortop
full återhämtning
Martin
Hägglund
300 000
300 000 Linköpings universitet
Jon
Karlsson
300 000
300 000 Göteborgs universitet
När det inte räcker med en främre
Trauma/Rehab/Ortop
korsbandsskada (ACL) - bilaterala ACL-skador
eller graftruptur.
Primary prevention of overuse injuries in youth Trauma/Rehab/Ortop
athletics: (Swedish Athletics 2.0)
Joanna
Kvist
300 000
300 000 Linköpings universitet
Jenny
Jacobsson
450 000
450 000 Linköpings universitet
KR
SH
FO2016-0010
Nydisputerad - år 2
Traumatic knee injury in young female athletes: Trauma/Rehab/Ortop
muscle strength and preventive intervention
Sofia
Ryman Augustsson
450 000
FO2016-0009
Nydisputerad - år 4
Registrering av överbelastningsskador hos
elitaktiva vid Sveriges Riksidrottsgymnasier
Trauma/Rehab/Ortop
Annette
Heijne
450 000
0
Karolinska institutet
FO2016-0013
Nydisputerad - år 4
Skador i elitfotboll – incidens, riskfaktorer och
skademekanismer
Trauma/Rehab/Ortop
Martin
Hägglund
450 000
0
Linköpings universitet
P2016-0090
Projekt
Trauma/Rehab/Ortop
Paul
Ackermann
150 000
0
Karolinska institutet
P2016-0142
Projekt
Smärta och läkning i sena - Neuro-vaskulära
effekter vid fysikalisk och farmakologisk
behandling
Effekter av tidig funktionell mobilisering efter
kirurgisk behandling av total hälseneruptur
Trauma/Rehab/Ortop
Paul
Ackermann
120 000
0
Karolinska institutet
P2016-0107
Projekt
Train the Brain: Integrating mental training in
current treatment of knee injury in athletes
Trauma/Rehab/Ortop
Eva
Ageberg
105 000
0
Lunds universitet
P2016-0155
Projekt
Tidig kontrollerad belastning för att påskynda
läkning av brustna hälsenor
Trauma/Rehab/Ortop
Per
Aspenberg
120 000
0
Linköpings universitet
FO2016-0029
Projekt - år 2
Evidensbaserad klassificering av para-kanotister Trauma/Rehab/Ortop
Anna
Bjerkefors
145 000
0
Gymnastik- och Idrottshögskolan
P2016-0005
Projekt
Ett enkelt blodprov för att identifiera och
monitorera hjärnskada vid kontaktsporter
Trauma/Rehab/Ortop
Kaj
Blennow
100 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0041
Projekt
Trauma/Rehab/Ortop
Jan
Ekstrand
150 000
0
Linköpings universitet
P2016-0062
Projekt
Relationships between internal workload,
subjective wellness and injuries in elite
European football
Förekomst och erfarenheter av skada hos
elitidrottande ungdomar-mixad metoddesign
Trauma/Rehab/Ortop
Annette
Heijne
110 000
0
Karolinska institutet
P2016-0042
Projekt
Knee Function after ACL Injury - predisposition, Trauma/Rehab/Ortop
rehabilitation and improved evaluation
Charlotte
Häger
100 000
0
Umeå universitet
FO2016-0015
Projekt - år 2
Match load, recovery, and injuries in
professional football
Martin
Hägglund
140 000
0
Linköpings universitet
P2016-0034
Projekt
Per-Mats
Janarv
110 000
0
Karolinska institutet
FO2016-0018
Projekt - år 2
Traumatiska patellaluxationer hos barnTrauma/Rehab/Ortop
Epidemiologi, långtidseffekter och utveckling av
ny kirurgi
Höftproblem hos idrottare
Trauma/Rehab/Ortop
Jon
Karlsson
100 000
0
Göteborgs universitet
FO2016-0020
Projekt - år 2
Akut hälseneruptur hos idrottare
Trauma/Rehab/Ortop
Jon
Karlsson
300 000
0
Göteborgs universitet
P2016-0063
Projekt
The Course of the Anterior Cruciate Ligament
Injury following Treatment Guidelines
Trauma/Rehab/Ortop
Joanna
Kvist
150 000
0
Linköpings universitet
FO2016-0028
Projekt - år 2
Joanna
Kvist
100 000
0
Linköpings universitet
P2016-0069
Projekt
Främre korsbandsskador inom damfotboll Trauma/Rehab/Ortop
återgång till fotboll efter skada och riskfaktorer
för ny skada
Sports-related injuries in parasport
Trauma/Rehab/Ortop
Jan
Lexell
245 000
0
Lunds universitet
FO2016-0034
Projekt - år 2
En prospektiv randomiserad studie där
dubbeltunnelteknik jämförs med
enkeltunnelteknik 5 år efter ko
Ninni
Sernert
140 000
0
Göteborgs universitet
Trauma/Rehab/Ortop
Trauma/Rehab/Ortop
450 000 Lunds universitet
P2016-0159
Projekt
Risk factors for injuries in the shoulder complex Trauma/Rehab/Ortop
in adolescent elite handball players
Eva
Skillgate
110 000
0
Karolinska institutet
P2016-0100
Projekt
Projekt Korsband - långtidsuppföljning av stora
populationer av idrottare med främre
korsbandsskada
Roland
Thomee
105 000
0
Göteborgs universitet
2 600 000
0
Trauma/Rehab/Ortop
O2016-0008
Organisation - år 1
Svensk förening för tester inom idrott och hälsa
Mats
Engström
20 000
0
O2016-0012
Organisation - år 1
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet
(SNAFA)
Lars
Kristén
22 000
0
O2016-0009
Organisation - år 2
Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF)
Mikael
Wallsbeck
20 000
0
O2016-0002
Organisation - år 3
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin
Magnus
Forssblad
60 000
0
O2016-0013
Organisation - år 3
Svensk IdrottsJuridisk Förening
Lars
Nilsson
20 000
0
O2016-0007
Organisation - år 3
Svensk förening för samhälls- och
beteendevetenskaplig idrottsforskning (SVEBI)
Ann-Christin
Sollerhed
70 000
0
O2016-0005
Organisation - år 3
Svenska idrottshistoriska föreningen
Karl
Örsan
70 000
0
282 000
Anmält jäv och deltog i inte i beslutet
CJS
Carl Johan Sundberg
KR
Karin Redelius
FK
Fawzi Kadi
MT
Michail Tonkonogi
PN
Per Nilsson
SH
Susanna Hedenborg
TS
Tor Söderström
EN
Eva Nylander
UJ
Urban Johnson
0
Institution
Doktorand
Institutionen för kvinnors och
barns hälsa
Emma Berglund Lindgren
Institutionen för Kost och
Idrottsvetenskap
Dan Fransson
Institutionen för
laboratoriemedicin
Håkan Rundqvist
Fysiologi och Farmakologi
Inst. för Laboratoriemedicin
Inst. för Neurobiologi,
Vårdvetenskap och Samhälle
(NVS)
Lundberglaboratoriet för
ortopedisk forskning,
Sahlgrenska
Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap
Physiology & Pharmacology
Åstrandslaboratoriet
Fysiologi och Farmakologi
Laboratoriemedicin
Inst f Lab Med, Karolinska
Institutet & Karolinska
Sjkuhuset
Institutionen för kvinnors och
barns hälsa
Department of Medicine,
Huddinge, Karolinska Institutet
Institutionen för
Hälsovetenskap och Medicin
Åstrandlaboratoriet
Inst. för Laboratoriemedicin
Institutionen för Idrott och
Hälsa
Integrativ Medicinsk Biologi
Fysiologi & Farmakologi
Fysiologi och farmakologi
Inst f Molekylär Medicin och
Kirurgi
Department of Food and
Nutrition, and Sport Science
Jonatan Jungmalm
Sektionen för Hälsa och
Samhälle
Johan Ekengren
Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap
Eva Linghede
Idrottsvetenskap
Anna Maria Hellborg
Akademin för Hälsa & Välfärd
Idrottsvetenskap
Institutionen för
idrottsvetenskap
Institutionen för
hälsovetenskap och medicin
institutionen för
idrottsvetenskap
Institutionen för Kost och
Idrottsvetenskap
Center for Demographic and
Aging Research, CEDAR
Institutionen för vårdvetenskap
och hälsa, Sahlgrenska
Akademin
Pedagogiska institutionen
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Humus
Psykologi
Akademin för Hälsa & Välfärd
Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap
Institutionen för kost-och
idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kultur och
kommunikation
Språk- och litteraturcentrum
Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap
Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap
Institutionen för
folkhälsovetenskap
Idrottsvetenskap
Institutionen för kost och
idrottsvetenskap
IMH
Inst. för idrott och hälsa
Institutionen för
hälsovetenskaper
Kristina Fagher
Medicin och Hälsa
Hanna Lindblom
Institutionen för de Kliniska
Vetenskaperna
Annelie Brorsson
Institution för Medicin och
Hälsa
Anne Fältström
IMH
Inst för hälsovetenskaper
Neurobiologi, Vårdvetenskap
och Samhälle
Medicin och Hälsa
Molekylär Medicin och Kirurgi
Molekylär Medicin och Kirurgi
Hälsovetenskaper
IKE
Neurovetenskap och Fysiologi
Medicin och Hälsa
Neurobiologi, Vårdvetenskap
och Samhälle
Samhällsmedicin och
rehabilitering
Medicin och Hälsa
Institutionen för kvinnors och
barns hälsa
Institutionen för de Kliniska
Vetenskaperna
Institutionen för de Kliniska
Vetenskaperna
Institution för Medicin och
Hälsa
Institution för Medicin och
Hälsa
Institutionen för
hälsovetenskaper
Klininska vetenskaper, FoUenheten, NU-sjukvården
Institutet för Miljömedicin
Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi