Arthur Vård och Omsorg AB

Arthur Vård och Omsorg AB
Tjänster
Tider
Hemtjänst, service, hushållsnära tjänster.
Vi är bemannade 07.00-22.00 alla
dagar.
Personal och kompetens
Utbildning och erfarenhet:
Undersköterskor, vårdbiträde med lång erfarenhet.
Specialkompetens:
Språkkunskaper:
Demens, mat.
Svenska, engelska. Om kunden kräver kan vi erbjuda andra
språk.
Kontaktuppgifter
Företagets namn:
Arthur Vård och Omsorg AB
Adress:
Siriusgatan 18 195 55 Märsta
Driftsform:
Aktiebolag
Telefon:
08-518 170 71, kl 08:00-17:00
Mobil:
072 368 81 71
Fax:
08-59115259
E-post:
[email protected]
Webb:
www.arthurab.se
Verksamhetsansvarig:
Maritha Grönwall
Kontaktperson:
Aryano Phraorto
Verksamhetsidé
Delaktighet och inflytande
Att alla ska få leva sitt liv med inflytande och
Alla kunder har självklart rätt till delaktighet
trygghet samt gott bemötande.
och inflytande i sina insatser.
Bemötande
Alla ska ha rätt till ett gott bemötande
Kontinuitet
oavsett språk, religion, kön och sexuell
Alla kommer ha en kontaktperson.
läggning.
Till vem vänder jag mig med
klagomål och synpunkter?
Socialförvaltningen 08 – 587 850 00.
Trygghet
Tilläggstjänster
Alla kommer ha ett fåtal personer som utför
Hushållsnära tjänster såsom fönsterputs,
insatserna.
inköp och annat som inte är
biståndsbedömt.