Roesen Empowerment © 2015

Roesen Empowerment © 2015
Kort fakta om våra chakran och energiflödet
Kroppen har ca. 114 kända chakran men man brukar tala om 7 huvudchakra som
utgår från en energikanal som löper längs vår ryggrad. I denna energikanal flödar
vår "kundalinienergi". I denna energikanal har vi de energiportar som kallas
chakran och dessa portar finns i höjd med våra endokrina körtlar som kontrollerar
kroppens hormonbalans.
Dessa energiportar, Chakran, går som koner tvärs igenom kroppen och snurrar när
de är i balans (se bild 1). Vart och ett av våra 7 huvudchakran är sedan knutna till
21 reflektionspunkter som finns över hela kroppen. Obalans i våra energiportar
kan därför leda till blockeringar som manifesteras i fysiska och psykiska sjukdomar.
Bild 1, tv:
Visar kroppens energiportar (chakran)
som går tvärs genom kroppen.
OBS! Denna guide ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård och
inte ersätta den. Har du en sjukdom råder jag dig att i första hand uppsöka
sjukvård!
Roesen Empowerment © 2015
2
Hur går en balansering till?
Det finns många olika sätt att balansera sina chakran på och detta är en av dem,
framtagen utifrån min egen personliga erfarenhet.
En sak har jag lärt mig när det gäller kristallhealing och det är "less is more". Med
det menar jag, håll utläggen enkla och blanda inte fler än 1-3 stenar på varje
chakra när du balanserar. Här räknar jag inte in t.ex. bergskristallspetsar som jag
använder för att rikta flödet och för att förstärka/sprida energin från en kristall och
ett specifikt chakra.
Detta är en grundläggande genomgång där du får lära dig enkla och grundläggande utlägg för att balansera dina chakra. Lär dig detta först och lär dig känna in
energierna och att jobba med de stenar jag rekommenderar.
I denna guide föreslår jag en sten till varje chakra. Det är en bra början och när du
känner dig redo kan du ta nästa steg och lära dig mer.
Bild, th:
Kroppens chakra
Bild, tv:
Chakrabalansering
Roesen Empowerment © 2015
3
Innan du börjar
Rena dina stenar innan du använder dem första gången och därefter då och då.
Stenarna som jag föreslår kan du rena i rinnande vatten (visualisera att smuts och
negativ energi rinner av stenen med vattnet tills den "känns" ren) och sedan
lägga i solen/månljus några timmar. Tänk på att vissa stenar kan tappa färgen om
de ligger för länge i solljus, så ha dem inte liggande i solen mer än 2-3 timmar.
Lägger du dem i månljus kan de ligga hela natten.
När du renat stenarna och använder dem för första gången är det bra om du
sätter dig en stund och mediterar med dem i händerna för att skapa kontakt. Be
stenarna hjälpa dig att balansera dina chakran och tacka för den hjälp du får.
Försök överföra kärlek och försök känna in energin i stenarna.
För själva chakraskanningen behöver du en pendel. En pendel kan vara av vilket
material som helst, huvudsaken är att du har "kontakt" med den.
När du börjar placera ut stenarna på kroppen så börja alltid med baschakrat och
jobba dig uppåt. Detta bör du göra för att behålla jordningen och för att undvika
yrsel och obalanser.
Bild, tv: Rena dina stenar under rinnande vatten och lägg dem sedan i sol eller månljus.
Besök vår hemsida www.roesen.se för en beskrivning av hur du skapar kontakt
med din pendel.
Roesen Empowerment © 2015
4
Detta behöver du:

En pendel som du skapat kontakt med.

3 trumlade, renade stenar av vardera:
Röd Jaspis
Karneol
Citrin
Grön Aventurin
Angelit
Lapis Lazuli
Ametist
Att tänka på:
Jag rekommenderar dig att placera ut kristaller på alla 7 chakran varje gång du gör
utlägg på kroppen, även om du bara balanserar ett eller ett par chakran, detta för
att inte skapa obalans i något av dina andra chakran.
Börja ALLTID lägga ut stenar på baschakrat först och jobba dig uppåt mot kronchakrat.
När du är klar och ska ta bort stenarna, så börja plocka bort de som ligger på
kronchakrat först och sist stenarna på baschakrat, du jobbar dig då alltså neråt i
energiflödet.
Roesen Empowerment © 2015
5
Så gör du:
Stå upp och håll pendeln i vänster hand oavsett om du är höger- eller vänsterhänt.
Ta några djupa andetag innan du börjar för att vara lugn och kunna hålla pendeln
stilla.
Håll pendeln stilla framför det chakra du vill skanna. Börja annars med rotchakrat.
Om ditt chakra är i balans så ska pendeln börja snurra medurs av sig själv i en
rund cirkel utan motstånd.
Om pendeln snurrar fram och tillbaka, elliptiskt, inte alls eller motsols* så har du
en obalans. Snurrar pendeln svagt medsols så kan detta också tyda på obalans i
chakrat, även om den snurrar.
Notera vilka chakran som var i obalans och lägg undan pendeln.
Lägg nu dig ner och börja placera ut kristallerna beroende på vilket/vilka chakra
som var i obalans (se bilder och exempel på sidorna 7-17).
Bild, th: Visar hur pendel ska
snurra när chakrat är i balans
(medsols).
* På vissa personer kan ett balanserat chakra snurra åt "fel" håll och då snurrar pendeln
motsols istället för medsols. Denna chakrabalansering kan göras oavsett och påverkar inte
vilken riktning chakrat snurrar när det är i balans.
Roesen Empowerment © 2015
6
Men först - Lite om våra chakra
Baschakra

Kallas också Rotchakra och Muladhara

Chakrats placering i kroppen:
Basen av ryggraden

Sten: Röd Jaspis
Stenarnas
placering
Röd Jaspis förankrar energi, renar och stabiliserar auran och stärker gränssättningen.
Löser blockeringar i lever, testiklar/
äggstockar och gallgångar samt stärker och
detoxifierar blodcirkulationen. Röd Jaspis
stimulerar fantasin och ökar mod och beslutsamhet. I konflikter hjälper den dig att
hantera det du möter.
Roesen Empowerment © 2015
7
Navelchakra

Kallas också Sakralchakra och
Swadishthana

Chakrats placering i kroppen:
Nedanför naveln, ovanför ljumsken

Sten: Karneol
Stenarnas
placering
Karneol är en sten som vitaliserar, jordar
och ökar blodtillförseln till kroppens
organ. Stimulerar metabolismen och
rensar blockeringar i reproduktionssystemet, njurarna och tarmkanalerna. Ger
ökat mod, stillar sinnet och skärper koncentrationsförmågan. Hjälper sinnet att
komma förbi negativa tankebanor
Roesen Empowerment © 2015
8
Solar Plexus

Kallas också Manipura

Chakrats placering i kroppen:
Halvvägs mellan naveln och basen av
bröstbenet

Sten: Citrin
Citrin är en mycket vitaliserande och renande
sten. Balanserar de subtila kropparna och förbinder dem med den fysiska kroppen.
Stimulerar matsmältning, mjälte och
bukspottskörtel. Upphäver infektioner i njurar
och urinblåsa, aktiverar tymus, balanserar
sköldkörteln samt och detoxifierar blodcirkulationen. Citrin absorberar och omvandlar
negativ energi. Motverkar kronisk trötthet och
stärker livsglädjen. Frigör negativitet som är förankrat på djupare plan och hjälper till med att
uppnå emotionell jämvikt.
Roesen Empowerment © 2015
9
Stenarnas
placering
Hjärtchakra

Kallas också Anahata

Chakrats placering i kroppen:
Bröstkorgen, runt hjärtat

Sten: Grön Aventurin
Stenarnas
placering
Grön Aventurin är en mycket positiv sten
som stimulerar framgångsprocesser.
Absorberar elektromagnetisk smog, avvärjer
negativitet och förändrar den till motsatsen.
Balanserar manlig/kvinnlig energi, sänker kolesterolvärdet och förhindrar åderförkalkning
och hjärtproblem.
Har en läkande verkan på binjurarna, lungorna, bihålorna och musklerna.
Stillar illamående och löser negativa känslor
och tankar samt lindrar ilska och irritation.
Roesen Empowerment © 2015
10
Halschakra

Kallas också Visuddha

Chakrats placering i kroppen:
Halsgropen.

Sten: Angelit
Stenarnas
placering
Angelit förstärker telepatisk kommunikation
främjar ödmjukhet, tolerans och empatisk
kommunikationsförmåga. Balanserar sköldkörteln och bisköldkörtlarna. Balanserar
kroppsvätskor och läker vävnader i kroppen.
Angeliten stabiliserar känslor och ökar kreativiteten. Det är en starkt helande sten som
fördjupar och ökar uppfattningsförmågan.
Roesen Empowerment © 2015
11
Tredje Ögat

Kallas också Ajna

Chakrats placering i kroppen:
I mitten av pannan, mellan ögonbrynen.

Sten: Lapis Lazuli
Lapis Lazuli öppnar det tredje ögat och är
nyckeln till andlig insikt. Den är beskyddande
och lugnande. Motverkar depression och
stärker förmågan till självinsikt. Dämpar
smärta, särskilt vid migränattacker. Stärker
andningsorganen och nervsystemet samt
hals, struphuvud och sköldkörtel.
Renar organ, benmärg, tymus och immunförsvar. Lapis Lazuli ökar förmågan att kunna
hantera konfliktsituationer.
Roesen Empowerment © 2015
12
Stenarnas
placering
Kronchakra
Stenarnas
placering

Kallas också Sahasrara

Chakrats placering i kroppen:
Högst upp på hjässan.

Sten: Ametist
Ametist stärker hormonproduktionen, stärker det endokrina systemet, metabolismen
de utstötande organen. Den stärker blodreningen och ökar immunförsvaret. Ametist
mildrar huvudvärk och löser spänningar. Den
renar auran och omvandlar negativ energi
och löser upp ilska, rädslor och oro. Ametist
stärker osjälviskhet och andlig vishet. Det är
en starkt beskyddande sten som hjälper vid
alla former av beroenden och blockeringar.
Roesen Empowerment © 2015
13
Och ett exempel..
Exempel 1:
Pendeln visade att du hade obalans i Solar Plexus och Navelchakra.
1.
Lägg dig ner och placera en Röd Jaspis som balanserar baschakrat på venusberget på din kropp som är i nivå med baschakrat.
2.
Lägg ut tre Karneoler på navelchakrat i en triangel runt navelchakrat med
triangelns spets pekandes uppåt mot huvudet, se sidan 8.
3.
Lägg ut tre Citriner på Solar Plexus i en triangel runt navelchakrat med
triangelns spets pekandes uppåt mot huvudet, se sidan 9.
4.
Lägg ut en Grön Aventurin som balanserar hjärtckakrat, på hjärtat mitt på
bröstkorgen.
5.
Lägg ut en Angelit som balanserar halschakrat, mitt i halsgropen.
6.
Lägg ut en Lapis Lazuli som balanserar tredje ögat, mitt på pannan mellan
ögonbrynen.
7.
Lägg sist ut en Ametist som balanserar kronchakrat, lägg den strax över ditt
huvud, så nära kroppen du kan.
8.
Ligg nu och slappna av i 20-30 minuter. Lyssna gärna på en avslappnande
meditation under tiden. Det gör inget om du somnar, bara du ligger stilla.
9.
När du är klar så börjar du plocka bort stenarna i samma ordning som du
placerade ut dem. ALLTID från kronchakrat och neråt, aldrig omvänt. Detta
för att behålla balansen och för att vara jordad.
10. Njut av din dag 
Roesen Empowerment © 2015
14
Utlägg exempel 1
1 st Ametist
1 st Lapis Lazuli
1 st Angelit
1 st Grön Aventurin
3 st Citriner
3 st Karneoler
1 st Röd Jaspis
Roesen Empowerment © 2015
15
Och ett exempel till..
Exempel 2:
Pendeln visade att du hade obalans i Tredje Ögat.
1.
Lägg dig ner och placera en Röd Jaspis som balanserar baschakrat på venusberget på din kropp som är i nivå med baschakrat.
2.
Lägg ut en Karneol som balanserar navelchakrat, mitt på chakrat, strax
under naveln.
3.
Lägg ut en Citrin som balanserar Solar Plexus, mitt på magen, strax under
bröstkorgen.
4.
Lägg ut en Grön Aventurin som balanserar hjärtckakrat, på hjärtat mitt på
bröstkorgen.
5.
Lägg ut en Angelit som balanserar halschakrat, mitt i halsgropen.
6.
Lägg ut tre Lapis Lazuli, en mitt på pannan mellan ögonbrynen och en på
var sida, strax ovanför ögonbrynen, se sidan 12.
7.
Lägg sist ut en Ametist som balanserar kronchakrat, lägg den strax över ditt
huvud, så nära kroppen du kan.
8.
Ligg nu och slappna av i 20-30 minuter. Lyssna gärna på en avslappnande
meditation under tiden. Det gör inget om du somnar, bara du ligger stilla.
9.
När du är klar så börjar du plocka bort stenarna i samma ordning som du
placerade ut dem. ALLTID från kronchakrat och neråt, aldrig omvänt. Detta
för att behålla balansen och för att vara jordad.
10. Njut av din dag 
Roesen Empowerment © 2015
16
Utlägg exempel 2
1 st Ametist
3 st Lapis Lazuli
1 st Angelit
1 st Grön Aventurin
1 st Citrin
1 st Karneol
1 st Röd Jaspis
Roesen Empowerment © 2015
17
Lycka till med din chakrabalansering hemma!
Vill du lära dig mer?
Vi kommer att erbjuda e-kurser i kristallhealing både för hemmabruk och för yrkesverksamma. Kika in på vår hemsida för aktuellt utbud.
www.roesen.se
Vill du boka en chakrabalansering eller kristallhealing av mig så är du välkommen att
höra av dig!
Du kan välja om du vill komma till kliniken i Kalmar eller om du vill få en behandling
på distans. Vill du ha behandlingen på distans så anger du det vid bokningen.
Bokar gör du på hemsidan eller genom att mejla till [email protected]
Har du några frågor så tveka inte att höra av dig!
Tack för visat intresse!
Med kärlek
Gitte Liljekvist
Roesen Empowerment
www.roesen.se
[email protected]
Roesen Empowerment © 2015
18