Utbildning till gode män för ensamkommande barn

Utbildning till gode män för
ensamkommande barn
Integration Gävleborg och Rädda Barnen anordnar en tvådagars utbildning till gode
män för ensamkommande barn i Gävleborgs län. Utbildningen riktar sig i första hand till
dig som är ny och har/ska påbörja ett uppdrag som god man men även till dig som varit
god man under en längre tid och vill få repetition.
Att vara god man till ensamkommande barn ställer krav på goda kunskaper om hur skola, sjukvård och
myndigheter fungerar. Det förväntas också att man har kunskap om barns behov i olika åldrar och förståelse för deras situation.
Utbildningen kommer genomföras under helgen 14-15 november 2015. Under dessa dagar kommer du få
mer kunskap om:
• Uppdraget som god man
• Berörda aktörers ansvar (Överförmyndaren, Socialtjänsten, Migrationsverket, Offentliga biträdet etc)
• Barns rättigheter och barnkonventionen
• Barn och ungas psykiska mående under asylprocessen
• Barns sjukvård
• Barns rättigheter till utbildning
Datum 14-15 november 2015
Tid
Kl. 09.00 – 16.00
Plats
CFL, Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn
Målgrupp Gode män till ensamkommande barn
Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri, kaffe och lunch ingår.
Sista
anmäl
nings
31 ok
dag
tober
2015!
Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/gavleborg (kalendern på startsidan).
Anmälan är bindande. Det finns begränsat antal platser på utbildningen och därför är det viktigt att
avanmäla sig om förhinder uppstår.
Efter genomförd utbildning (båda dagarna) får du som deltagare ett intyg som visar att du gått denna
utbildning.
Varmt välkomna!
Integration Gävleborg är ett länsövergripande samarbete för att
utveckla introduktionen och etableringen för nyanlända flyktingar
och invandrare. I Integration Gävleborg samarbetar
Länsstyrelsen Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Region Gävleborg och länets alla kommuner.
Kontaktperson
Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg
Integration Gävleborg
Tfn. 010-225 12 15
[email protected]