Se Programmet - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

PROGRAM
KVALITET 2040
STOCKHOLM 23 NOVEMBER 2015
Om SIQ
Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ har i 25 år
haft uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i
Sverige. Vi ska bidra till att öka svenska företags
och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet
genom att skapa, samla och sprida kunskap som
lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart
förbättringsarbete.
SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser,
samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom
kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller. Vi har över 100 medlemsföretag från
både privat näringsliv och offentlig sektor. Detta
bidrar till att vi kan erbjuda ett branschöverskridande nätverk med goda förutsättningar till lärande
och erfarenhetsutbyte kring kvalitetsfrågor.
Välkomna till Kvalitet 2040
– för en hållbar framtid
Långsiktigt och genomarbetat kvalitetsarbete är viktigt för
samhället i stort. Men även för enskilda medborgare, kunder,
medarbetare och huvudmän.
Den här speciella dagen vill vi uppmärksamma de viktiga
beståndsdelarna som utgör plattformen för ett framgångsrikt
kvalitetsarbete, med framtiden i sikte.
Vi hoppas att du kommer att bli inspirerad och få stort nöje
av dagen, vars syfte är att lägga grunden till morgondagens
kvalitetsarbete i ett hållbart samhälle.
Jerry Karlsson
Verkställande direktör
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
Program 23 november 2015
08.30 Registrering och Kaffe
12.15 Sittande lunch med historiskt inslag
09.00 Välkomna till Kvalitet 2040 – för en hållbar framtid
13.45 Kvalitetsarbete i samhällets och medborgarens tjänst
Jerry Karlsson, VD SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
Björn O. Nilsson, VD IVA – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
09.10 Samhällsförändringar och hur Sverige möter framtiden
Maja Fjaestad, Statssekreterare hos Kristina Persson Minister för strategioch framtidsfrågor
09.30 Nyindustrialisering med kvalitetsarbete som konkurrensfördel
Olof Persson Ledamot i Advisory Board i regeringens råd för nyindustrialisering
10.00 Ledarskapets kraft för långsiktigt kvalitetsarbete
Christina Forsberg, tf. Generaldirektör CSN och Årets Chef 2015
Christina Forsberg utnämndes till årets chef 2015. Christina kommer att tala om
de krav som ställs på ledarskapet i dagens samhälle och vilka egenskaper som
efterfrågas för det lång­siktiga förbättringsarbetet.
10.20 Efterföljande paneldiskussion med;
Magnus Hellsten, Senior Vice President, Quality & Customer Satisfaction,
Volvo Cars
Petra Elio Serti, Lärare på Angeredsgymnasiet, 2015 års stipendiat
”Ungt ledarskap”
Lotta Schibbye Fredrikson, C – CEO Hammer & Hanborg
Peter Viinapuu, VD MTR Nordic
MTR Stockholm tog emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014. Idag är punktligheten
den högsta i tunnelbanans 60 åriga historia och kundmiljön renare än någonsin.
Hur ser MTR sitt fortsatta arbete och engagemang i framtidens tunnelbana för
samhället och medborgarna?
14.05 Företagskultur och hållbara investeringar
Sasja Beslik, Chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea
Sasja Beslik ger sin syn på vad en sund företagskultur spelar för roll i analyser av
företag och vilka faktorer som ligger till grund för ansvarsfulla investeringar.
14.30 Efterföljande paneldiskussion med;
Ida Gremyr, Biträdande professor, Industriell kvalitetsutveckling på Chalmers
Marika Markovits, Direktor Stockholms Stadsmission
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
15.00 Produktivare arbetsplatser via vänlighet
Stefan Einhorn, Professor och Ordförande i Centrum för social hållbarhet vid
Karolinska Institutet
Är det möjligt att få produktivare arbetsplatser via vänlighet? Professor Stefan
Einhorn ger sin syn på värderingsstyrda organisationer och hur ett vänligt för­
hållningssätt kan ge oanade effekter.
10.40Kaffepaus
15.30 Kaffepaus
11.10 Det är bara bra kvalitet om kunderna håller med
16.00 Måste det gå åt skogen för att nå ständiga förbättringar?
Martin Tivéus, VD Avanza
Avanza har under de senaste 5 åren legat högst på NKI – Nöjd Kundmätningarna
som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Hur arbetar Avanza med att leva upp
till och överträffa sina kunders förväntningar?
11.30 Efterföljande paneldiskussion med;
Pontus Winberg, VD God El
Niclas Palmstierna, VD Oral Care – Trygg mobil tandvård
Gunilla von Platen, Grundare och VD Xzakt Kundrelation
11.50 Att välja, älska och rekommendera
Daniel Ewerman, Grundare och VD Transformator Design
Daniel Ewerman är industridesigner vars passion är kundcentrerad tjänsteutveckling.
Han kommer att ge sin bild hur det går till att utrota sadistiska kundupplevelser.
Ebba Hallin, Entreprenör och grundare av nätverket ”Fuck up Nights”
I strävan i att bli bättre måste man också kunna uppmärksamma och värdera
misslyckanden. Ebba Hallin har startat nätverket ”Fuck up Nights” som ger prov på
att även misslyckande kan inspirera.
16.30 Avslut och summering av dagen
Avslut och summering av dagen tillsammans med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör
Tillväxtverket och Mats Deleryd, SVP Core Value Management, AB Volvo och
Ordförande i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.
17.00 Drink Stora Foajén
Våra talare
Maja Fjaestad
Statssekreterare hos
Kristina Persson Minister
för strategi- och fram­
tidsfrågor
Christina Forsberg
Vår moderator
Olof Persson
Ledamot i Advisory
Board i regeringens råd
för nyindustrialisering
Mia Odabas
Våra paneldeltagare
tf. Generaldirektör CSN
och Årets Chef 2015
Martin Tivéus
Daniel Ewerman
Peter Viinapuu
VD Transformator Design
VD MTR Nordic
VD Avanza
Petra Elio Serti
Ida Gremyr
Magnus Hellsten
Marika Markovits
Gunilla Nordlöf
Lärare på Ange­
redsgymnasiet,
2015 års stipendiat
”Ungt ledarskap”
Biträdande
professor,
Industriell
kvalitetsutveckling
på Chalmers
Senior Vice
President, Quality
& Customer
Satisfaction,
Volvo Cars
Direktor
Stockholms
Stadsmission
Generaldirektör
Tillväxtverket
Niclas
Palmstierna
Gunilla von
Platen
Lotta Schibbye
Fredrikson
Pontus Winberg
VD Oral Care –
Trygg mobil
tandvård
Grundare och VD
Xzakt Kund­relation
C-CEO Hammer &
Hanborg
Stefan Einhorn
Sasja Beslik
Chef för ansvarsfulla
investeringar på Nordea
Ebba Hallin
Entreprenör och
grundare av nätverket
”Fuck up Nights”
Professor och Ord­
förande i Centrum för
social hållbarhet vid
Karolinska Institutet
VD God El
Wifi: IVAs Konferenscenter
password: GrevTure
Twitter #kvalitet2040
Digital Partner:
Institutet för Kvalitetsutveckling
GÖTEBORG: Drakegatan 6, 412 50 Göteborg • STOCKHOLM: Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm.
Telefon 031-723 17 00
•
[email protected]
•
www.siq.se