Yrkesval då och nu Lektionsplanering för historia åk 8

Yrkesval då och nu
Lektionsplanering för historia
åk 8
Eleverna diskuterar
arbetsmiljö och arbetsvillkor ur ett historiskt
perspektiv.
Eleverna har genom
frågeställningar
diskuterat :
• Lön
• Arbetsuppgifter
• Arbetsrätt
Hur såg det ut förr?
Hur ser det ut idag?