Krögarrådet minnesanteckningar maj 2015

STADSMILJÖ- OCH
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Alf Klingvall
2015-07-08
Träff nr 18
Minnesanteckningar från Krögarrådet i Sundbyberg den
6 maj 2015
Närvarande
Alf Klingvall, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen (alkoholhandläggare)
Kaarin Lindberg, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen (livsmedelsinspektör)
Jackie Sellrup, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen (markupplåtelser)
Jerry Elmqvist, Områdespolisen Solna-Sundbyberg
Johnny Nestor, Områdespolisen Solna-Sundbyberg
Metin Özalp, Metropol
Ulf Westerberg, Grand Garbo
Göran Collman, Vattentornet
Simon Makdesi, Lilla Rött
Mikael Ljuskvist, O´Learys
George Gerges, The Public
Chamoun Gerges, The Public
Carolina Edshammar, The Public
Anmält förhinder:
Mehtap Serner, Näringslivsavdelningen Sundbybergs stad
Leif Malmström, Stockholms brandförsvar
Fia Blomqvist, Nybergs Bar & Kök
Pierre Hoffman, Texas Longhorn
Sergio Rodoni, Story Hotel
Ibrahim Alptekin, Tre Bröder
Georgio Tsogas, The Bishops Arms
1. Presentation och aktuella frågor
Deltagarna gjorde en kort presentation och tog upp aktuella frågor.
Polismyndigheten meddelade att de jobbar vidare med den nya organisationen. Den
nuvarande polisstationen kommer att upphöra och Områdespolisen SolnaSundbyberg kommer flytta in i andra lokaler i Solna (Tegen).
SBG1000, v1.3, 2010-04-07
Ett nytt serveringstillstånd kommer att meddelats under maj 2015, Wayne´s Coffee.
Nytt serveringstillstånd är aktuellt vid Tuletorget, Restaurang KÄK. En ny
restaurang byggs vid Hallonbergens centrum, Four Seasons.
Krögarrådet har tidigare efterfrågade en tydlighet när det gäller vem eller vilka som
ska skrivas in i personalliggaren. Björn Kjellberg från Skatteverket var med på förra
Krögarrådet och svarade på olika frågor. Diskpersonal, städpersonal ska skrivas in.
Städpersonal från annat företag bör skriva in sig i personalliggaren för att undvika
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
[email protected] • www.sundbyberg.se
TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-733 06 50 •
1 (2)
2015-07-08
missförstånd. Diskjockey från annat företag behöver inte skrivas in. Denne ska då
inte göra någon annan syssla i verksamheten som medför skyldighet att skrivas in.
Förordnade ordningsvakter behöver inte skrivas in i personalliggaren om de är
anställa av annat företag.
2. E-tjänsten - SMS för att sända ut information – tillsynsrapportering via
handenhet
E-tjänsten har utökats med möjlighet att både anmäla och ansöka om
serveringstillstånd. Informationen som tillståndshavaren når vid inloggningen har
utökats. Trots information om tjänsten på olika sätt används den inte.
Möjlighet finns att sända SMS relativt enkelt från AlkT (datastödet för de som har
serveringstillstånd). Deltagarna tyckte att det var en bra idé.
Under hösten kommer tillsynsrapporteringen att ske via en handenhet. På sikt
kommer all tillsyn av serveringstillstånd ske med handenhet.
3. Ansvarsfull alkoholservering
Nästa utbildning för ansvarsfull alkoholservering ska hållas tillsammans med Solna
stad i Solna. Det blir den 22 och 23 september 2015, plats Solna stadshus. Alla
föreläsare är klara. Anmälan kan göras direkt på Sundbybergs hemsida:
www.sundbyberg.se/utbildning-ansvarsfull
Anmälningsblankett kommer sändas ut under sommaren.
4. Tillståndsdagen hösten 2015
Förslag på uppslag inför 2015 efterfrågas. Ett förslag är att ha ett tema kring att
skriva alkoholpolicy eller medicinska effekter av berusningsdrickande.
Blir den 23 september.
5. Övrigt
Angående uteserveringar så går det att ansöka om upplåtelse för tre år i rad.
Tidigare önskemål från Krögarrådet om att inte behöva betala markupplåtelsen för
alla tre åren har genomförts. Betalning sker årsvis.
Nästa Krögarråd blir den 9 september 2015 mellan klockan 14:00-16:00.
Plats: Brandstationen i Solna. Återkomer med exakt adress.
Alf Klingvall
Alkoholhandläggare
2 (2)