Informationsblad flerbh lätt svenska

Var med och sortera ditt matavfall!
I soppåsen i köket läggs ofta mycket matavfall. Det kan till exempel vara bananskal, kaffesump
och matrester som inte går att äta upp. Om matavfallet sorteras bort och läggs i en speciell påse
och inte blandas med vanliga sopor kan man göra biogas och biogödsel av det. Biogas används
som bränsle i bilar och biogödslet används på åkrar.
Varför?
Hur gör jag?
Helst ska man förstås äta upp maten, men när man lagar mat
och äter blir det ofta en del rester som inte går att äta upp. De
resterna vill vi samla in och göra biogas och biogödsel av.
Kontakta din fastighetsägare eller styrelse om du vill börja
sortera matavfall.
Du får det du behöver för att sortera
När du ska börja sortera ditt matavfall får du papperspåsar,
påshållare och matskrapa. Dessutom får du information om
hur du sorterar.
Det är enkelt!
Matavfallet lägger du i speciella papperspåsar. När du har fyllt
en påse lägger du den i en särskild soptunna. En sopbil med
två fack kommer sedan och tömmer soptunnan. Eftersom
det finns två fack i bilen blandas inte matavfall och vanliga
sopor.
BIOGÖDSEL
BIOGAS
RÖTNING
Det är bra för miljön att sortera ut matavfallet. Kretsloppet
sluts när sopbilarna drivs av biogas och biogödslet används
på åkrarna.
Vad är matavfall?
Kul att veta
Matavfall är till exempel:
•
Man kan köra bil i 1,5 mil på 10 kilo matavfall
•
Alla slags matrester, både tillagade och råa
•
•
Skal och rester från frukt och grönsaker
På 1000 bananskal kan man köra en biogasbil 75
km
•
Äggskal
•
•
Kött- och fiskben
Matavfall från 6 700 personer kan driva Täbys sex
sopbilar som körs på biogas.
•
Fiskrens, räkskal m.m.
•
•
Choklad och annat godis
Varje år slänger vi i Sverige över 80 kg matavfall
per person.
•
Chips, popcorn och övrigt snacks
•
Teblad, tepåsar, kaffesump och filter
•
Hushållspapper
Hur sorterar jag mitt matavfall?
JA
• Alla slags matrester, tillagade
och råa
• Skal och rester från frukt
och grönsaker
• Äggskal
• Kött- och fiskben
• Fiskrens, räkskal m.m
• Choklad och annat godis
• Chips, popcorn och övrigt
snacks
• Teblad, tepåsar, kaffesump
och filter
• Hushållspapper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEJ
Tyg, plast, glas, metall
Plastpåsar
Tobak, fimpar och snus
Tuggummi
Krukväxter
Glasspinnar och ätpinnar
Blomjord
Dammsugarpåsar
Blöjor, bindor och tamponger
Kattsand och strö från djurburar
• Grillkol och trädgårdsavfall