PM 1572 MTB Challenge Motala

!
PM 1572 MTB Challenge Motala
Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30
INFÖR LOPPET
Information om banan och träning på banan innan tävling
De markägare som upplåter sin mark för 1572 MTB Challenge Motala ställer sig positiva till
att cyklister tränar på banan, men både vi och dem ber alla att inte slänga skräp, bryta grenar
eller på annat sätt påverka miljön. Visa hänsyn till andra som rör sig i skog och mark och tänk
även på att vara försiktiga vid de partier där banan går i trafikerad miljö. Tänk även på att
anpassa farten efter de förhållanden som råder och efter egen erfarenhet och kunskap. Glöm
inte heller att njuta av banan och allt det fina den erbjuder dig!
!
Tävlingscentrum i Folkets Park i Motala:
Länk till vägbeskrivning: http://media1.1572challenge.se/2014/05/Motalakarta-meddetaljer-svensk.jpg
Banan
Vi har valt att lägga banan i vackra miljöer kring Motala, med partier där både elit och
motionärer kan utmanas. Banan består av stigar, skogsväg, grusvägar och vissa
asfaltssträckor, är rytmisk utan tekniska svårigheter, stigarna mjukt böljande och många av
körvägarna som används har använts av många generationers bönder, men sedan lång tid mest
av oss alla som trivs med att röra sig i skog och mark.
!
!
Karta över banan.
!
Banprofil
OBS: Distans i miles. Banans längd cirka 65 kilometer. (1 mile = 1,6 kilometer)
Höjdprofil i fot. (1 fot = cirka 32 centimeter)
!
!
Anmälan
Anmälan görs på 1572 MTB Challenge Motalas hemsida, välj flik ”Anmälan”. Pris för
anmälan samtliga klasser 680 kronor fram till 20 juli, därefter tillkommer en avgift för
efteranmälan om 50 kronor, se nedan. På hemsidans anmälningsformulär väljer du den klass
du ska starta i och du har även möjlighet att boka engångslicens för Damer Sport och Herrar
Sport. Kostnad 200 kronor och görs vid anmälan på hemsida eller i sekretariat dag före
tävling och tävlingsdag. För motionsklass Dam/Herr behövs ingen licens, men för övriga
klasser förutom Sportklass D/H krävs årslicens tecknad genom Svenska Cykelförbundet. Se
mer info på www.scf.se .
Betalning för anmälan görs antingen genom kortbetalning eller bankgiroinbetalning.
Anmälan kan göras fram till 2014-07-17, därefter går det bra att efteranmäla sig enligt
information nedan.
Efteranmälan
Efteranmälan görs efter klockan 24:00 lördag den 18/7 och går att göra via det normala
anmälningsformuläret på www.1572mtbchallenge.se mot en extra avgift om 50 kronor fram
till onsdag den 22/7 klockan 24:00, därefter dag innan tävlingsdag mellan 16:00 och 21:00
och på tävlingsdag 06:30 till 09:30 i sekretariatet som är beläget i tävlingscentrum i Folkets
Park.
Efteranmälan görs vid disken ”Direktanmälan” i sekretariatet. Kostnad samtliga klasser 680
kr + 50 kronor, Betalning kan göras på plats kontant eller med kort. Åkare som inte har
tecknat licens genom Svenska Cykelförbundet kan för Sportklass Dam och Herr, teckna en
engångslicens för 200 kronor. För övriga klasser krävs en årslicens tecknad genom Svenska
Cykelförbundet. Om åkare under säsong har tecknat flera engångslicenser och planerar att
köra fler lopp där engångs- eller årslicens krävs, kan man kontakta Svenska Cykelförbundet
och ”byta in” de engångslicenser man har tecknat mot en årslicens. Mer information på
www.scf.se
!
!
De klasser som finns att anmäla sig i är följande:
Motionsklasser
Herrar Motion - födda –98 och tidigare
Damer Motion - födda –98 och tidigare
Tävlingsklasser
Damer Elit (födda –98 eller tidigare, Årslicens krävs))
Damer Junior (födda –97 eller –98, Årslicens krävs))
Damer Sport (födda –98 eller tidigare, Engångslicens krävs, finns att köpa på plats)
Damer 30 (födda –85 och tidigare)
Damer 40 (födda –75 och tidigare)
Damer 50 (födda –65 eller tidigare)
Damer 60 (födda –55 eller tidigare)
Damer 70 – (födda –45 eller tidigare)
Herrar Elit (födda –98 eller tidigare, Årslicens krävs)
Herrar Junior (födda –97 eller –98, Årslicens krävs)
Herrar Sport (födda –98 eller tidigare, Engångslicens krävs, finns att köpa på plats)
Herrar 30 (födda -85 och tidigare)
Herrar 40 (födda -75 och tidigare)
Herrar 50 (födda -65 och tidigare)
Herrar 60 (födda –55 och tidigare)
Herrar 70 – (födda –45 eller tidigare)
Licenser
Motionsklasserna - Ingen licens behövs.
Tävlingsklasserna (D/H Elit, D/H Junior elit, D/H-30, 40, 50, 60, 70). Här krävs årslicens
enligt SCF:s tävlingsregler (www.scf.se ). I D/H Sport kan man även lösa engångslicens i
samband med anmälan (kostnad 75 kronor) och vid efteranmälan dag innan tävlingsdag och
på tävlingsdag i tävlingssekretariatet i Folkets Park.
I tävlingsklasserna (D/H Elit, D/H Junior elit, D/H-30, 40, 50, 60, 70). är det krav att
representera en SCF-ansluten klubb. Är du inte med I någon klubb som är ansluten till SCF
så erbjuder arrangerande Team 1572 Challenge gratis medlemskap under helgen 31/7 – 1/8
Ange i så fall Team 1572 Challenge med en asterisk efter (Team 1572 Challenge*) som
klubb vid anmälan.
!
!
Avgifter och anmälan
Klasser
Fram till 7/20
Efteranmälan
7/21-8/2
Dam/Herr Elit
680 SEK
730 SEK
Herrar Motion
680 SEK
730 SEK
Damer Motion
680 SEK
730 SEK
Övriga Klasser
680 SEK
730 SEK
Anmälan görs på www.1572mtbchallenge.se
Utrustning & Tävlingsregler
Svenska cykelförbundets tävlingsregler gäller under hela loppet. Utrustning som är krav från
arrangörens sida är godkänd cykelhjälm och en cykel som inte innebär fara för den tävlande
och/eller medtävlare.
Allt deltagande sker på egen risk. Har du tävlingslicens vänder du dig till Svenska
cykelförbundet vid skada, detsamma gäller om du har löst endagslicens. Åker du i
motionsklass är det egen olycksfallsförsäkring som gäller.
Cykel
I tävlingsklasser är endast mountainbike i utformning enligt Svenska Cykelförbundet tillåtna,
i motionsklassen så går det dock bra att ställa upp med en cykelcross. Grova däck
rekommenderas.
!
!
DAG INNAN LOPP/TÄVLINGSDAG
Sekretariat
Sekretariatet är förlagt till tävlingscentrum i Folkets Park Se karta och hänvisning vid entrén
till Folkets Park.
Nummerlapp och nummerskylt med chip skickas till de deltagare som anmält sig innan
fredag den 10:e juli på den adress som angivits vid anmälan Övriga hämtar kuvert med
nummerlapp, nummerskylt och chip vid Tävlingssekreteriat i Tävlingscentrum enligt
information ovan. Deltagare kan också välja att hämta nummerlapp hos Mitsubishi
återförsäljare i Linköping eller Mantorp onsdag den 29 juli mellan klockan 16 och 19.
Vänligen kryssa i detta vid anmälan. Mer information kring detta läggs ut på hemsidan från
och med fredag den 24:e juli. och på vår Facebooksida 1572mtbchallenge.
Nummerlapp för rygg: fyll i de uppgifter som efterfrågas på baksidan av nummerlappen.
Fäst sedan nummerlappen synligt på ryggen
Nummerskylt med chip: Fästes framtill på cykelns styre med hjälp av medföljande
buntband. Reklamtext (er) och bild(er) ska synas.
OBS!
Nummerlappar får ej avlägsnas från cykel/rygg under loppet.
Nummerlappar går att hämta följande dagar och tider:
I Tävlingscentrum:
Fredag den 1 augusti från kl.16:00-21:00
Lördag 2 augusti från kl.06:30-09.30
Hos Mitsubishiåterförsäljare i Linköping och Mantorp:
Onsdag den 29:e juli mellan 16 och 19.
Namnbyte/sälja sin startplats
Det går att överlåta sin start/göra ett namnbyte till en kostnad av 100 kr och görs i
nummerlappsutdelningen vid disken för Direktanmälan. Det går snabbast om du har jämna
kontanter, men du kan även betala med kort.
Startområde
Start sker 10:30 på gräsområdet utanför Folket Park. Elitklass + övriga tävlingsklasser startar
först, därefter motionsklass 5 minuter senare. Incheck och avprickning av elitklasser och
övriga tävlingsklasser samt motionsklasser sker vid respektive fålla. Följ skyltade anvisningar
och anvisningar från funktionärer och annan utsedd personal. Du bör vara inne i startområdet
senast 15 min före start.
Vid missad starttid läggs 5 min eller försenad starttid på sluttiden. Överklagan ej möjlig.
!
!
UNDER LOPPET
Mellantider
Det är 2 mellantider i loppet. Mellantid 1 vid första Bergspriset vid Håleberget, det andra vid
Bergspris Nedralid.
Baninformation
Banan består av stigar, skogsväg, grusvägar och vissa asfaltssträckor. Se karta med
bansträcning och banprofil.
Långsammare cyklister ombeds att hålla sig till höger i spåret. Var uppmärksam på andra
cyklisters önskan om att få köra om. Upphinnande cyklister ska visa hänsyn till långsammare
cyklister. Vi är alla med för att ha skoj!
Banmarkering
Banan är markerad med skyltar och orange pilar. Lämna ej banan. Om detta är nödvändigt,
gör det med försiktighet och återvänd till banan vid samma punkt som du lämnade den, även
här med hänsyn till andra cyklister.
Vätskedepåer
Det finns 4 vätskekontroller med vatten, sportdryck, bananer, bullar samt annat från våra
sponsorer. Depå 1+2 vid Smedsby är placerad på höger sida vid första passeringen, på vänster
sida vid andra passeringen, vilket ger ett naturligt flöde av de som väljer att stanna i depå och
de som väljer att passera. Depå 3 och 4 vid Ödeby serverar vatten och sportdryck samt
bananer, depå 5 vid Övralid serverar vatten och sportdryck, bananer, bullar, samt annat från
våra sponsorer. Depå nummer 5 är placerad på vänster sida om spåret, vilket ger ett naturligt
flöde av de som väljer att stanna vid depån och de som väljer att passera.
Langning
Det är fri langning längs hela banan, dock ej i direkt anslutning till tävlingens egna depåer.
För de som väljer att ha egen langning, se karta över lämpliga langningszoner på hemsidan
(från 2015-06-15).
Tekniska zoner (cykelservice)
Det finns 4 tekniska zoner, varav 1 som man passerar 2 gånger (depå vid Smedsby), det finns
möjlighet till professionell hjälp vid Smedsby och vid depå Övralid, vid övriga två stationer
finns delar och verktyg för självhjälp. Behöver du delar så skriver du upp dig på plats och
faktureras senare för den del samt eventuell service som du köpt. Service i form av hjälp med
lagning av punkteringar etc erbjuds med hjälp av motorcykelteam som rör sig utefter banan.
!
!
Sjukvård
Ute på banan finns det kvalificerad hjälp att få av professionella sjukvårdsteam Vid
tävlingscentrum i Folkets Park finns tävlingsläkare. Två fyrhjulingar finns kontinuerligt
tillgängliga utefter banan för att bistå skadade samt att större fordon har möjlighet att nå stora
delar av banan.
Bryta loppet
Om du tvingas bryta loppet uppsöker du närmaste banfunktionär, sjukvårdare eller
vätskekontroll. Transport ordnas enklast och snabbast från vätskekontrollerna.
Vid akuta situationer kontakta närmaste banfunktionär eller medtävlare för hjälp, för att ordna
sjuktransport alternativt ambulans. Tvingas du att lämna cykeln vid din sjuktransport så
kommer den av banfunktionären att tas till tävlingscentrum vid Folket Park med nr-lappen
kvar på. Cykeln återlämnas då mot uppvisande av egen ryggnummerlapp, eller id-handling.
Trafikregler
Trafikregler gäller samt iaktta stor försiktighet vid de partier då annan trafik kan förekomma.
(Norra Varamon, Midsommarvägen, väg utmed Kärsby Ridskola och Lemundavägen). Visa
hänsyn mot gående och andra som rör sig i området utefter banan. Följ funktionärers
anvisningar.
Reptid
1572 MTB Challenge Motala har inga reptider, men målet stänger 17:00. Åkare som korsar
mållinjen efter detta garanteras inte att tid för målgång registreras. Sista åkare följs av
funktionär på motorcykel/alternativt på cykel.
Skulle extrema väderförhållanden uppstå har tävlingsledningen rätt att ändra tiderna.
Målgång
Efter målgång serveras lagad lunch, inklusive dryck, kaffe och kaka i tävlingscentrum. Efter
mål finns även sportdryck, vatten bullar, bananer och annat sponsorerna bjuder på att äta och
dricka för cyklisterna.
!
!
EFTER MÅL
Omklädning/dusch
Omklädningsrum/duschar finns på Mariebergsskolan i anslutning till tävlingscentrum, samt
vid Team Sportiahallen två kilometer norr om tävlingscentrum. Dessutom finns möjlighet att
nyttja poolanläggning och omklädning i anslutning till tävlingsområdet. (Se hemsida för mer
information)
Toaletter
Toaletter finns inne i omklädningsrummen på Mariebergsskolan, Team Sportiahallen samt i
stort antal inne i tävlingscentrum. Följ skyltning. Toaletter finns även vid depå Övralid.
Bajamajor finns vid depå Smedsby.
Cykeltvätt
Cykeltvättar finns i anslutning till tävlingscentrum och sköts av Kärcher. Cyklist kan välja att
tvätta cykel själv eller få hjälp med detta av personal från Kärcher.
Cykelparkering
För loppet 2015 erbjuder inte cykelparkering, men detta är en service som vi planerar att
införa 2016.
Mat vid målgång
Deltagare serveras mat efter målgång. Ryggnummerlapp visas upp vid entrén till Folkets
parks lunchrestaurang där maten serveras och där tävlande även kan sitta och äta. Vid vackert
väder serveras mat efter målgång vid uppställd kylbil. Vegetariskt alternativ finns för de som
så önskar. Besökare eller tävlande som önskar annan mat än den som serveras, har möjlighet
att handla mat i tävlingsområdet.
!
!
Prisutdelning
Prisutdelning för Dam/Herr Elit, Dam/Herr Junior Elit sker klockan 14:00. Plats stora scenen
ute. Vid regn, scenen inne.
Prispengar fördelas enligt följande:
Dam/Herr 1:a 7500 SEK
Dam/herr 2:a 5000 SEK
Dam/Herr 3:a 2500 SEK
Dam/Herr 4:a 1500 SEK
Dam/Herr 5:a 1000 SEK
Penningpriser även i D/H Junior elit enligt följande:
Dam/Herr Junior Elit: 1:a 1 000 SEK
Dam/Herr Junior Elit: 2:a 500 SEK
Dam/Herr Junior Elit: 3:a 250 SEK
Till samtliga pristagare i H/D 30-40-50-60-70 klasser delas nyttopriser ut för placeringarna
1-3. I Sport- och Motionsklassen lottar vi ut priser.
För klasser H/D 30-40-50-60-70 sker prisutdelning klockan 14:30 . Plats stora scenen ute. Vid
regn, scenen inne.
Medalj
Samtliga fullföljande åkare får medalj. Medalj ges efter målgång.
Butik/Mässtält
Expo med utställare och försäljning arrangeras i tävlingscentrum i Folket Park. Expot är
öppen lördag kl. 09:00-17:00
Resultat
Resultat publiceras på vår hemsida samt på resultattavla vid Tävlinsexpeditionen i Folket
Park.
!
!
ÖVRIGT
Upphittat & Borttappat
Allt upphittat som lämnas in förvaras i 4 veckor på 1572 MTB Challenge Motalas kansli. Vi
ansvarar inte för förlust av deltagares tillhörigheter. Kontakta oss med beskrivning av det
borttappade.
Vägbeskrivning till Tävlingscentrum i Folkets park
Länk till vägbeskrivning: http://media1.1572challenge.se/2014/05/Motalakarta-meddetaljer-svensk.jpg
Boende
Vår samarbetspartner IFK Motala bandy erbjuder camping i anslutning till tävlingscentrum.
För bokning vänligen använd kontaktformulär på hemsida. Övrigt boende vänligen kontakta
Svecia Travels på www.sveciatravels.se
Försäkringar för deltagare
Genom Svenska Cykelförbundets licens är du som tävlar i någon av tävlingsklasserna
försäkrad. Som motionär kan du teckna försäkring genom Startklar alternativt Startklar+. Vill
du veta mer besök www.startklar.nu
TÄNK PÅ ATT genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Vi rekommenderar dig att
också ha andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.
Kontakt
1572 MTB Challenge Motala
Herrefallsgatan 4
591 61 Motala
Använd gärna kontaktformulär på hemsida.
Hjärtligt Välkomna till 1572 MTB Challenge Motala lördag den 1:a augusti 2015!
!