Matteprov Kap 1 Formula

Matteprov Kap 1 Formula
Namn: __________________________
Du ska skriva alla dina svar på löspapper och alla dina uträkningar ska finnas med på detta papper.
Glöm inte att använda linjal till alla uppgifter som kräver att du ska rita.
1. Rita tre olika typer av trianglar och sätt ut sidornas längd samt triangelns namn under varje
figur.
2. Skriv formel för hur man räknar ut area på en triangel och på en fyrhörning.
3. Rita tre olika typer av vinklar skriv vad vinklarna heter.
4. Rita följande figurer och skriv ut sidornas olika längder.
a. Triangel b. rektangel c. kvadrat d romb e. parallellogram f. parallelltrapets
5. Rita en regelbunden figur och skriv vilka egenskaper denna figur måste ha.
6. Vilken är alltid vinkelsumman i
a. En triangel b en fyrhörning c. en cirkel
7. Rita följande vinklar
a. 30 grader b 75 grader c. 110 grader d. 170 grader
8. Hur stora är vinklarna B och C i figur 1 och 2? Hur kan du räkna ut detta utan att mäta
vinklarna?
9. Rita en rektangel med omkretsen 24 cm och arean 32 cm.
10. Räkna ut area och omkrets på figurerna
11. 1 km = ________ meter
1 m = ________ dm
1 dm = ________ cm
1 cm = ________ mm
1 km = ______ dm
1 dm = ______ mm
12. Hur många symmetrilinjer har figurerna?
Fördjupning
13. Räkna ut area och omkrets på följande två figurer
14. Daniel ska måla om en vägg och behöver handla färg. Väggen har formen av rektangel och
har basen 11 meter och bredden 7 meter. Säljaren kan inte räkna ut arean i m2 utan Daniel
behöver räkna om det till cm2. Hur många cm2 blir hela väggen?
15. Klass 6A och 6B ska ut och åka buss. Bussen åker först 5 kilometer, sedan stannar bussen på
en hållplats. När bussen startar igen åker den 2500 meter innan det är dags för ett nytt
stopp. Innan nästa stopp åker bussen 400 dm och sedan ytterligare 60 000 centimeter. Hur
långt åker bussen?
a. Svara i meter
b. svarar i decimeter
16. Det är dags att kasta pil. Nico är grym på detta och prickar nästan rätt siffra varje gång. Hur
stora är vinklarna som pekar mot mittpunkten. Du måste visa hur du räknat ut detta och får
inte använda gradskiva.