Plats för fler! - Länsstyrelserna

Plats för fler!
En dag om bostadsfrågor
Befolkningen i Västra Götalands län ökar. Obalansen på bostadsmarknaden
gör dock att många invånare saknar eget boende.
Tillgången till bostäder är avgörande för ett hållbart samhälle. En väl
fungerande bostadsmarknad har betydelse för en bra arbetsmarknad.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län vill skapa en mötesplats för dialog och
kunskapsuppbyggnad och inbjuder till en bostadskonferens under hösten 2015.
Hur får vi fram fler bostäder som möter kommuninvånarnas behov?
Vilken roll spelar bostadsbolagen i kommunernas arbete med
bostadsförsörjning?
Hur kan vi bygga bra och funktionella bostäder till rimliga kostnader?
Vi vänder oss till dig som är politiker, ansvariga tjänstepersoner inom
boendeplanering och bostadsbyggande, socialtjänst och bostadbolag!
 Boka 26 november i din kalender redan nu!
 Detaljprogram skickas ut under augusti/september.
 Konferensen kommer att hållas i Gothia Tower i Göteborg
Välkommen till en intressant dag om bostadsfrågor och hoppas vi ses i november!
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samhällsavdelningen
Frågor – du är välkommen att kontakta oss
Göran Carlsson
010-24 47 778
[email protected]
Gun Rosvall
010-224 45 25
[email protected]