Inbjudan - Mo Gård

Välkommen!
Till den årliga föräldrautbildningen för föräldrar till
barn i alla åldrar med dövblindhet och syn-hörselnedsättning.
Ta chansen att träffa andra föräldrar i liknande situation i trivsam och stimulerande miljö på Almåsa
kursgård som har pool och trevliga promenadstråk. Under dagarna kommer ni att få lyssna på
föreläsningar, ta del av information och samtala kring många angelägna frågor, som föräldrar till barn
med dövblindhet och syn-hörselnedsättningar ställs inför.
Kursen startar kl 13.30 fredag 18 september och avslutas kl 13.30 söndag 20 september.
Anmälan: Anmälan görs på www.spsm.se/fortbildning. Välj föräldrakurser och Föräldrautbildning Almåsa 1.
Skriftlig anmälan skickas till: Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Anna Lindström
Box 12161,102 26 Stockholm
Sista anmälningsdag är den 5 juni 2015. Anmälan är bindande.
Kursavgift: 1000 kr/pers (inkl moms). I kursavgift ingår resa, mat och logi.
Program
Inbetalningskort skickas ut efter avslutad kurs till respektive deltagare.
Fredag 18 september
16.45-18.00
Inspirerande föreläsning:
”Det stora äventyret – livet”
Det är olika hur vi tacklar svårigheter i livet. Hur kan det
komma sig? Lisbeth Carlborg, inspiratör.
Årsmöte FSDB’s föräldraråd
18.30
Info nya föräldrar - Föräldrarådet
15.45-16.00
Paus med frukt
19.00
Middag
16.00-16.45
Information om olika projekt, samt om
arrangörernas verksamheter.
13.30-16.30
Valbara föreläsningar, fika inkluderat
(se föreläsningsinformation)
13.30-14.30
Ankomst och kaffe
14.30-14.45
Välkommen och kursinformation
Gunilla Kvist och arrangörerna
14.45-15.45
Lördag 19 september
09.00-11.00
Valbara föreläsningar, fika inkluderat
(se föreläsningsinformation)
A1
A2
B1
B2
Grepp om tillvaron med
Individuell planering, LSS
Linda Lantz, socionom
Ann-Marie Stenhammar,
utredare och skribent.
Psykiska funktionshinder
hos barn och ungdomar
med syndromal dövblindhet
Hans-Erik Frölander,
Psykolog, SPSM.
Välmående. Prova på.
Takti pro- taktilmassage
Susanne Johannesson och
Susanne Pascay, Mo Gård.
Modern Teknik – Stöd för
kognition, information och
kommunikation
Ole Mortensen, NKCdb och
Henrik Hildemar, Mo Gård.
11.00-12.00
Open space – Föräldrarådet Göran Fohlin
16.30
Rekreation/Bastu/Träning
12.00-13.30
Lunch och tipspromenad
19.00
Middag – Mama Magnus Lotteri
Söndag 20 september
08.30-09.30
Informationsstationer, fika inkluderat
Olika stationer där du kan få information och ställa frågor om
olika skolformer och vad arbetsmarknaden kan erbjuda när
det gäller barn/vuxna med dövblindhet.
09.45-12.00
Forumteatern ”Att bemöta konflikter i vardagen”
Sanna Franzén: dramapedagog, skådespelare och sjukhusclown,
Johan Granli: skådespelare, sjukhusclown och psykolog,
Vanilla Karlsvärd: dramapedagog, skådespelare och sjukhusclown.
12.00-12.15
Gemensam utvärdering och avslutning
12.15
Lunch
13.30
Hemresa
Person 1 önskar spec.kost:
Person 2 önskar spec.kost:
☐
☐
OBS! Vi sprar de uppgifter du lämnar i din anmälan till framtida utskick.
Om du inte önskar få dessa utskick, meddela oss detta på plats.
Jag/vi önskar hörselslinga
☐
Frågor angående dina önskemål om din resa, hur du vill bo och val av
seminarium kommer att skickas till din e-post adress när anmälan är
registrerad.
Jag/vi önskar teckenspråkstolk
☐
Jag/vi deltar för första gången
Mobiltelefon, person 2 (Obligatorisk)
Mobiltelefon, person 1 (Obligatorisk)
☐
E-post, person 2 (Obligatorisk)
E-post, person 1 (Obligatorisk)
Postnummer och postadress
Gatuadress
Person 2
Person 1
Anmälan görs på www.spsm.se/fortbildning. Välj kurser och
Föräldrautbildning Almåsa 1. Alternativt skicka in medföljande talong.
Anmälan
Med reservation för ändringar.
PLATS FÖR
PORTO
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Lindström
Box 121 61
102 26 Stockholm
Inbjudan till
Föräldrautbildning
18-20 september 2015
För föräldrar till barn i alla åldrar med
dövblindhet och syn-hörselnedsättning.
Kursen anordnas i samverkan mellan: