Välkommen till BB i Sunderbyn

Välkommen till BB i
Sunderbyn
Förlossningsavdelningen
Vi stävar efter:
Att hjälpa er till en personlig förlossning och att bemöta era förväntningar,
behov och önskningar.
Att ge er en positiv förlossningsupplevelse i trygg och säker miljö.
Tillgång till förlossnings- barn- och narkosläkare finns dygnet runt och vi
kan därigenom tillhandahålla alla smärtlindringsmetoder, dag som natt, bl.a.
akupunktur och stand-up-epidural.
BB-avdelningen
Vårt mål för BB-vården:
En nöjd och trygg familj som lämnar BB med kunskaper om amning och
barnavård, utifrån sitt behov. Vi vill uppnå målet genom att finnas till hands
för familjen när behov uppstår och informera och samtala om amning och
barnavård.
 På BB finns både tvåbäddsrum och familjerum.
 Pappa har möjlighet att bo på BB tillsammans med mamman och det
nyfödda barnet. Frukost och kvällsfika ingår i priset som är 250kr/natt. Vi
försöker att tillhandahålla familjerum så långt det går.
 Pappa och syskon till barnet kan vara här hela dagen. Ingen besökstid för
andra anhöriga.
BB-eftervård
Friska mammor, med friska barn, som haft en normal förlossning erbjudas
stöd i hemmet eller på patienthotellet den första tiden. Det hela bygger på det
synsätt som numera är dominerande inom förlossningsvården i Sverige.
Nämligen att barnafödande i grunden är något friskt och att platser på
sjukhuset ska reserveras för de som har medicinska behov. När du skrivs ut
från BB inom 48 timmar kommer du att få tid för återbesök till någon av
våra mottagningar för ”BB-eftervård”.
BARNAVDELNING 56
Avdelning 56 med sin duktiga personal står ständigt beredd att hjälpa oss
och ert barn då det behövs.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2956
2015-01-08
1.0
Packa väskan
Det är väldigt individuellt vad man vill ha med sig till BB, men det här bör
du ha med dig:
Giltig legitimation.
Blöjor till barnet. Egna kläder till dig och barnet om du vill ha det.
Toalettartiklar.
Att hitta hit
Mellan 06-22 Följ skyltar mot HUVUDENTRÉN.
Övrig tid och i akuta fall: Följ skyltar mot AKUTMOTTAGNING/AKUTA
FÖRLOSSNINGAR.
Vi finns i Trapphus H plan 5.
Ring helst innan ni kommer till förlossningen så kan vi ge råd och
vägledning.
Telefonnummer
 Förlossningsavdelningen
 BB-avdelningen
 Vid akuta situationer ring
 Besök vår hemsida
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
0920-28 24 63
0920–28 24 54
112
www.nll.se
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2956
2015-01-08
1.0