Finns det någon läkare ombord??

SFAM Östergötland och AMC inbjuder till
Östgötagemensamt Tema:
Finns det någon läkare ombord??
Medicinsk juridik i läkares vardag
– vilka skyldigheter och rättigheter har jag, och vilken hjälp kan jag få
om något går fel?
Tid: Torsdagen den 3 december kl 13.30 -17.00
Plats: Berzeliussalen, Universitetssjukhuset i Linköping, Campus US.
Som läkare är man ständigt utsatt för riskerna för oförutsägbara fel, medicinska misstag
och/eller patienters missnöje, både i tjänsten men kanske också utanför. Ett exempel på det
senare är den klassiska ”flygplanssituationen” – vad händer om någon av passagerarna blir
akut sjuk under en flygresa som du själv befinner dig på? Ska du agera i din roll som läkare?
Är du skyldig att göra det? Vad finns det för medicinsk utrustning att tillgå i planet, och vilka
medicinska insatser kan tänkas bli aktuella? Finns det risk för juridiska följder (t ex åtal) om
du ingriper och det inte slutar väl? Och vad finns i så fal för juridisk hjälp att få?
Programdeltagare:
Fredrik Engdahl, jurist på Läkarförbundet.
Nino Gladh, pilot.
Frida Meyer, Distriktsläkare/Akutläkare, Akutkliniken, US.
Programmet kommer att vara upplagt utifrån frågeställningarna ovan, med avbrott
för kaffe omkring kl. 14.30.
Direkt efter temat är alla som vill också välkomna att stanna kvar för kollegialt samkväm,
där SFAM bjuder på lättare förtäring (lokal för detta kommer att meddelas).
Anmälan sker till: [email protected] , senast 30 nov. Ange vid anmälan
också om du avser att vara med på efterföljande samkväm.
VARMT VÄLKOMNA!
Allmänmedicinskt centrum