Framtidens energi kommer från solen (Villy Sundström)

Framtidens energi kommer
från solen
Villy Sundström, Kemisk Fysik, LU
Världens energiförbrukning
År 2050 – 30 TW
Idag – 13 TW (1 TW = 1000.000.000.000 W)
Energikällor - Världen
Två problem!
Problem 1 – Hur länge räcker energin?
Oljereserver
Oljan sinar?
• Olja, gas och uran - ca 50 år
• Kol ca 200 år men problem!
Förväntat ökat behov – ca 20 TW!
Varifrån?? Kärnkraft??
I så fall ett nytt verk varannan
dag i 50 år(15 000 st, idag ca 500 st)
Nytt kärnkraftverk,
Avfall. Risker.
Olkiluoto, Finland
PROBLEM 2 – VÅRT KLIMAT
CO2
IPCC report
2013
Temp
Höjning havsnivån
Temp förändring – global fördelning
Begrava koldioxiden?
Förnyelsebara energikällor
Biomassa:7-10 TW (20% av alla möjliga landområden globalt)
Vatten: 1-4 TW
Vind: 6 TW
Geotermisk: 0.057 W/m2 (~40 TW totalt för jorden)
DIREKT SOLENERGI?
Jorden tar emot 120 000 TW från solen!
Behov för att täcka förväntad ökning = 20 TW !
Solenergi – olika metoder
VÄRME - Soltorn
FOTOSYNTES - biomassa
ELEKTRICITET
VÄRME - vattenkokare
BRÄNSLE
Solpanel på taket
~1 kW/m2
• Takyta 200 m2 ger 200 kW solenergi
• 10 % Effektivitet ger upp till 20 kW solel
elektrolys
• Lagringsproblem – batterier; bränsle
solbränsle
SOLCELLER
Kisel
Nanostrukturerade
Nanotrådar
Plastsolceller
KISEL SOLCELLER
Kisel
Verkningsgrad
Forskning och utveckling
• Kisel (kristall) ~28 %
• Kisel tunnfilm ~22 %
Kommersiella solceller, Kisel
≈ 10 %
> 95 % av marknaden
Så funkar en kiselsolcell
Skydd
(glas)
Genomskinligt
häftskikt
Antireflex
ytbeläggning
Kontakt 1
Ström
Kontakt 2
Halvledare 1 (n-typ)
Halvledare 2 (p-typ)
Laddningsseparation
Problem
Pris
Materialåtgång
Tillverkning
Från T. Surek
Nya Solceller – utmaningar
• Hög verkningsgrad: > 10-15 %
• Stora ytor: energin utspridd över stora ytor
• Pris: material, produktion
• Miljövänliga: material, produktion, återanvändning
• Hållbarhet: 10 – 20 år i solljus
• Flexibel användning
Solel med nya material
PLAST
NANOMATERIAL
Nanostrukturerade Solceller
(Grätzel solcell)
Infärgad nano-TiO2
• Billigt material
• Miljövänligt
• Låg tillverkningskostnad
• Tunna filmer, flexibla
• Genomskinliga - fönster
• ca 15 % verkningsgrad
http://www.solideas.com/solrcell/cellkit.html
Nanostrukturerade solceller – så
fungerar det
Elektroninjektion
Solceller av plast
• Tunna plastfilmer
• Flexibla
• Billiga
• Verkningsgrad ca 10 %
CH3
...
C
C
H
H
C ...
Plastsolcell – Så fungerar det
Fulleren –
elektronmottagare
PCBM
S
R
R'
N
S
N
S
n
ITO
APFO3
LBPF7
LBPF1
LBPF5
LBPF6
Al
= DiH, R=R'=C6H13 (hexyl)
= HEH, R=C6H13 (hexyl) R'=CH2CH(C2H5)C4H9 (2-ethylhexyl)
= DiO, R=R'=C8H17 (octyl)
=DiD, R=R'= C12H25 (dodecyl)
Ledande polymer –
elektrondonator
DE BÄSTAHur
SOLCELLERNA
bra blir
en solcell?
Metallorganisk perovskit solcell
CH3NH3
Pb
Iodide
Tunnfilms solcell – 20.1 %
verkningsgrad
CaTiO3
A2+B4+X32-
När solen inte lyser?
Solenergilagring
Fotosyntesen – en sockerfabrik –
Solbränsle
CO2 + 2 H2O + fotoner → (CH2O)n + H2O + O2
Fotosyntesens princip
Cover photo from
Ph.D. Thesis by
M. Visser
Fotosyntesens början.............
Kloroplast
reaktionscentrum
antenn
e
O2
WSC:
Vattenspjälkning
SOLBRÄNSLE – härmad fotosyntes
eH2O
TiO2
Sensitizer
e-
Cat
e-
O2; H+
Solenergi – Våra alternativ
VÄRME - Soltorn
FOTOSYNTES - biomassa
ELEKTRICITET
VÄRME - vattenkokare
BRÄNSLE
TACK!