Hur attraherar vi företagsetableringar till vårt

Hur attraherar vi företagsetableringar
till vårt område?
Ann Palmnäs
Ansvarig Position Väst
Erik Wallin
Samordnare av företagsetableringar
www.positionvast.se
Oslo
Göteborg
BENGTSFORS • DALS-ED • ESSUNGA • FÄRGELANDA
GRÄSTORP • LILLA EDET • LYSEKIL • MELLERUD
TANUM • ORUST • SOTENÄS • STRÖMSTAD
MUNKEDAL • TROLLHÄTTAN • UDDEVALLA
VARA • VÄNERSBORG • ÅMÅL
Varför väljer företag att
etablera verksamhet på en ny plats?
• Ny marknad
• Minska leveranstid
• Ny kompetens
• Närmare partners
• Sänka kostnader
• Öka lönsamhet
• Privata skäl
Alltfler handelsplatser,
e-handelslager
och centrallager
Centrallager
Befintliga handelsplatser
Planerade handelsplatser
Varnergruppens Centrallager
• Centrallager för 1 400 butiker i Norden
Tyskland, Polen och Österrike tas i drift
2016 vid Trestad Center, Vänersborg
• 50 000 m2 med högautomatiserad
hantering av kartonger, hängande plagg
och styckplock för e-handel och butik
Varner Gruppen AS består av tolv kedjor:
Dressmann, DressmannXL, Cubus, Bik Bok,
Carlings, Urban, Volt, Vivikes, WOW,
Wearhouse, SOLO, Varner Brand Stores.
• Närheten till butikerna i Norge och EU
samt Göteborgs hamn var avgörande
skäl till etableringen
Infrastrukturen
knyter ihop
näringsliv och
300 000 invånare
FLYG
TÅG
HAMN
EUROPAVÄG
OSLO
Norge
STOCKHOLM
Här finns
Skandinaviens
demografiska mittpunkt
Kortaste vägen till 19 miljoner
invånare i Sverige, Norge och Danmark.
GÖTEBORG
Sverige
Danmark
100 km, 853 000 inv
200 km, 4 620 000 inv
KÖPENHAMN
MALMÖ
Andra fördelar:
•
•
•
•
•
•
Fördelaktigt kostnadsläge
Mark & lokaler
Spetskompetens
Forskning & utbildning
Lägre personalomsättning
Etableringsservice
Vi underlättar företagsetableringar
•
•
•
•
En kontakt till 18 samverkande kommuner
Insamling av beslutsunderlag
Kostnadsfritt och konfidentiellt
Plattform med fakta: www.positionvast.se
Känner du någon som växer?
eller söker ny marknad,
vill minska leveranstiderna,
behöver ny kompetens eller komma närmare partners,
vill sänka kostnaderna eller öka lönsamheten
eller har privata skäl att söka sig hit?
Ann Palmnäs
Erik Wallin
Ansvarig Position Väst
Samordnare av företagsetableringar
0701 - 64 94 98
0733 - 48 84 35
www.positionvast.se