här - Höganäs kommun

H ÖGANÄ S
KOMMUN
BJUDER
IN
TILL
krögarträff
- för kullahalvöns tillståndshavare
Välkommen till en krögarträff för kommunens alla
tillståndshavare. Du kommer att få information i ämnen som
berör dig med alkoholtillstånd och du kommer även att få
chansen att ge din syn på framtiden.
eftermiddagens program
Kommunen är bra & vill bli bätte! Herman Crespin, kommunchef, berättar
om resultatet av kundundersökningen Insikt 2015, en servicemätning av
kommunens myndighetsutövning, och utbildningen Förenkla helt enkelt.
Kullahalvöns nya polisorganisation. Kulla-Bjärepolisen ger oss en bild av den
nya organisationen.
Har du koll på ditt kassaregister? Sara Larsson, Skatteverket, kommer och
berättar om personalliggare, kassaregister och e-tjänster.
Något nytt på livsmedelsområdet? Ulf Frick, miljöavdelningen, kommer och
informerar.
Hur står det till med brandsäkerheten? Marcus Nilsson från räddningstjänst
visar en film om brandförloppet på en nöjesrestaurang och informerar om hur
du kan göra för att undvika en liknande situation hos dig.
Food Evolution – är det ett koncept för Höganäs? Ola Jacobsson från
Hamnplan 9, näringslivsavdelningen och inbjuden gäst pratar om Food
Evolution – Är Höganäs krögarna intresserade av ett liknande koncept för att
sätta Kullahalvön på kartan?
Varmt välkomna!
Kate • Lotta • Eva
när: ONSDAGEN DEN 18 NOVEMBER
PLATS: sessionssalen, stadshuset,
Centralgatan 20, Höganäs
TID: Klockan 14.30
ANMÄLAN: senast den 13 november till
[email protected] eller 042-33 71 45